מחזור ב'- 2016-2017

שיר אדלמן

סטודנטית למשפטים. שנה שלישית.

צוות הסתלקויות.

שיראל אהרוני

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים. שנה שנייה.

צוות פשרות.

דוד אזימוב

סטודנט למשפטים במסלול המואץ לתואר שני. שנה שנייה.

צוות חקיקה.

ענת אלבק

סטודנטית למשפטים וכלכלה, שנה שנייה.

צוות הגנה.

ג'ון אלקלק

סטודנט למשפטים, שנה שלישית.

צוות פשרות.

ענבר בלש

סטודנטית למשפטים ופילוסופיה. שנה שלישית.

צוות הסתלקויות.

אורי בלש

סטודנט למשפטים. שנה שלישית.

צוות הסתלקויות.

טל גלרמן

סטודנטית למשפטים וכלכלה. שנה שלישית.

צוות תביעה.

אביב גרינברג

סטודנט למשפטים. שנה שלישית.

צוות פשרות.

פיה הלל

סטודנטים למשפטים. שנה שנייה.

צוות עסקים קטנים.

יונתן חורדוב

סטודנט למשפטים וכלכלה. שנה שנייה.

צוות פשרות.

יארא חידר

סטודנטית למשפטים ופסיכולוגיה. שנה שלישית.

צוות חקיקה.

אלמוג חכם אהרון

סטודנט למשפטים וחשבונאות. שנה שלישית.

צוות תביעה.

אלי לוז

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שנייה.

צוות פשרות.

יוגב שפר

סטודנט למשפטים וחשבונאות, בשנה שלישית.

צוות תביעה.

שירלי רוזנברג

סטודנטים למשפטים וחשבונאות. שנה שלישית.

צוות פשרות.

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD