מחזור א'- 2016-2015

ניבה אוריון

סטודנטית למשפטים, שנה שנייה.
צוות פשרות.

גרי גורודצקי

סטודנט למשפטים, שנה שלישית.
צוות חקיקה.

גיא גרינפלד

סטודנט למשפטים, שנה שלישית.
צוות פשרות.

יונתן חורן

סטודנט למשפטים וכלכלה, שנה שלישית.
צוות פשרות.

אורי מרום

סטודנט למשפטים, שנה שלישית.
צוות תביעה.

גל משולם

סטודנטית למשפטים וכלכלה, שנה שנייה.
צוות תביעה.

דנה נגל

סטודנטית למשפטים ופסיכולוגיה, שנה שלישית.
צוות הסתלקויות.

לי סטנישבסקי

סטודנטית למשפטים, שנה שלישית.
צוות חקיקה.

גילי פרהדיאן

סטודנטית למשפטים ומדעי המדינה, שנה שלישית.
צוות פשרות.

דניאל קופילוב

סטודנט למשפטים וניהול, שנה שלישית.
צוות תביעה.

דר רג'ואן

סטודנטית למשפטים וכלכלה, שנה שלישית.
צוות הסתלקויות.

יואב רוזנברג

סטודנט למשפטים, שנה שלישית.
צוות פשרות.

תומר שחל

סטודנט למשפטים, שנה שלישית.
צוות פשרות.

ברק שטיינמץ

סטודנט למשפטים וחשבונאות, שנה שלישית.
צוות פשרות.

רוני שניידר

סטודנטית למשפטים, שנה שנייה.
צוות פשרות.

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD