מחזור ד'- 2014-2015

דניאל בן-ארי

סטודנט למשפטים וחשבונאות, שנה שנייה.
צוות חקיקה.

לימור ברמן

סטודנטית למשפטים, שנה שלישית.
צוות פשרות.

טומי דוידסון

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שנייה.
צוות פשרות.

אביה חן

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה שנייה.
צוות פשרות.

יוחאי טרן

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות פשרות.

עוז ימין

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות פשרות.

עדי כ"ץ

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות פשרות.

אנה כרמון

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות פשרות.

עמרי מיכאלי

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שנייה.
צוות פשרות.

יוני עדיני

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה שנייה.
צוות פשרות.

איתי פארי

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שנייה.
צוות פשרות.

נטלי קסטיאל

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שנייה.
צוות חקיקה.

אור קומיסר

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שנייה.
צוות פשרות.

אפי שפיצר

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות פשרות.

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD