מחזור ג'- 2013-2014

אמיר אברג'יל

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות חקיקה.

אלכס אילן

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות פשרות.

נסי אנג'ל-כץ

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות אכיפת תרומות.

דניאל גזית

סטודנט למשפטים וחשבונאות, שנה שנייה.
צוות פשרות.

סתיו הראל

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות פשרות.

נטלי ויסקין

סטודנטית למשפטים, שנה שנייה.
צוות מחקר.

ניצן זיגדון

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שנייה.
צוות פשרות.

עדי טימסית

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה שנייה.
צוות פשרות.

ליאת טיסונה

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שנייה.
צוות אכיפת תרומות.

אורי טלזק

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות חקיקה.

אילון ידין

סטודנט למשפטים וחשבונאות, שנה שלישית.
צוות פשרות.

שלי לוין

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות פשרות.

טל מילטין

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות הצעת חוק.

מיכל פינוס

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שנייה.
צוות פשרות.

מורן צח

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות פשרות. 

תומר קנת

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שנייה.
צוות פשרות.

אור קרבקי

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שנייה.
צוות פשרות.

דרור שריג

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה שנייה.
צוות פשרות.

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD