מחזור א'- 2011-2012

ברודט אולג

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה רביעית.
צוות פשרות.

ברקין עומר

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות פשרות. 

ברקמן רועי

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות פשרות.

גורן שירה

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות פשרות. 

גרצברג גילי

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות שוויון הזדמנויות בעבודה. 

דגמי מור

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות זקנים וקשישים.

דיין אלמוג

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה רביעית.
צוות שוויון הזדמנויות בעבודה.

הורוויץ שי

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות שוויון הזדמנויות בעבודה.

חיון רונן

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות שוויון לאנשים עם מוגבלות.

כהנא עמיר

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות שוויון לאנשים עם מוגבלות.

ניר נעם

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות שוויון לאנשים עם מוגבלות.

פאינרו אדם

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות זקנים וקשישים.

פרסקי אורי

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה רביעית.
צוות פשרות.

קופרמן קורל

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות שוויון לאנשים עם מוגבלות.

קורן לירון

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות שוויון הזדמנויות בעבודה.

קידר עומר

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות זקנים וקשישים.

קלמר יעל

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה רביעית.
צוות שוויון לאנשים עם מוגבלות.

שטרנברג חן

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה רביעית.
צוות זקנים וקשישים.

שפירא חני

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה רביעית. 
צוות שוויון הזדמנויות בעבודה. 

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD