מחזור ב'- 2012-2013

ארדן אלעד

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות יוזמת חקיקה. 

בהרב בן

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שנייה.
צוות פשרות. 

בן דוד ליטל

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה רביעית.
צוות פשרות.

בר סלע צליל

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה רביעית.
צוות פשרות. 

בראל בוכריס ספיר

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות פשרות. 

גודינגר אלעד

סטודנט למשפטים וממשל, שנה רביעית.
צוות יוזמת חקיקה. 

גושן מור

סטודנטית למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות אכיפת הסדרי פשרה. 

הלביא עומר

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה רביעית.
צוות פשרות.

הלמן ורד

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות פשרות. 

הר-ים גל

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שלישית. 
צוות אכיפת הסדרי פשרה. 

ויזר אמיר

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה רביעית.
צוות פשרות. 

זיטוני לי

סטודנטית למשפים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות פשרות. 

ישכרוב נופר

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות יוזמת חקיקה. 

לובטקין קארן

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות הודעות חדילה. 

ניסן-כהן שקד

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות הודעות חדילה. 

פסטרנק מורן

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות אכיפת הסדרי פשרה. 

פרידמן ארז

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות יוזמת חקיקה. 

קונפורטי עמר יוסף

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות פשרות. 

קירשנבאום רועי

סטודנט למשפטים וממשל, שנה שלישית.
צוות פשרות. 

קריטנשטיין מעיין

סטודנטית למשפטים ומנהל עסקים, שנה שלישית.
צוות הודעות חדילה. 

רינג מתן

סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, שנה רביעית.
צוות פשרות. 

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD