עמוד הבית > מאי 2012

מאי 2012

  • גיליון 1- מאי 2012

    בגיליון זה טור דעה על החלטת בית המשפט המחוזי בת"צ 4263-03-11 אשל היאור בע"מ נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ, לפיה מרגע הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, לא יכול עוד התובע המייצג להחליף את עורך הדין המייצג. 
    כמו כן עדכוני פסיקה אודות שלוש החלטות מרכזיות שניתנו בחודשים אפריל-מאי 2012: ע"ע 67/10 יבטח בע"מ נ' חבושה - לפיה החריג הקבוע בסעיף 10(3) לתוספת השנייה לחוק לא יחול במצבים בהם על אף קיומו של הסכם קיבוצי, הארגון והמעביד לא פעלו לאכיפתו; ת"צ 10192-02-11 מרגלית נ' מועצה מקומית קדימה-צורן, שם נקבע כי קבע כי רשות ציבורית אינה זכאית ליתן הודעת חדילה, בהתאם לסעיף 9 לחוק, ובמקביל להפעיל הליכי גבייה בגין חובות עבר שנוצרו בגין אותו העניין בטרם מתן הודעת החדילה ובש"א 1533/12 אלקיים נ' GlaxoSmithKline (Israel) Ltd לפיה הדרך לאיחוד תובענות ייצוגיות דומות, הינה לפי סעיף 7 לחוק תובענות ייצוגיות ולא דרך תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי.

    לקובץ >>
Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD