עמוד הבית > הסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות אוקטובר 2014-אוגוסט 2015: תמונת מצב

הסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות אוקטובר 2014-אוגוסט 2015: תמונת מצב

  • הסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות אוקטובר 2014-אוגוסט 2015: תמונת מצב

    דו"ח זה בוחן את כל הסדרי הפשרה שפורסמו בתקופה שבין חודש אוקטובר 2014 ועד סוף חודש אוגוסט 2014. מטרת הדו"ח הינה לזהות מגמות בהסדרי פשרה שהוגשו לאישור בתקופת הבדיקה, ומביניהם - אלה שאושרו עד לחודש מרץ 2016, תוך התמקדות במספר פרמטרים מרכזיים: סוג הסעדים שנפסקו לקבוצה ושווים, משך ניהול ההליך (ממועד הגשתו ועד למועד הגשת ההסדר וממועד הגשת ההסדר ועד למועד אישורו), שכר הטרחה והגמול שנפסקו, מינוי בודקים, הגשת התנגדויות והתערבות על ידי היועץ המשפטי לממשלה. כמו כן בחנו את חלוקת הסדרי הפשרה בהתאם לפריט לפיו הוגשו התובענות, לפי התוספת השנייה לחוק.

    לקובץ >>
Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD