עמוד הבית > פברואר 2016

פברואר 2016

  • גליון 8 - פברואר 2016

    בגיליון זה עדכוני פסיקה אודות חמש החלטות מרכזיות שניתנו לאחרונה: רע"א 6897/14 רדיו קול ברמה בע"מ נ'קולך - פורום נשים דתיות(פורסם בנבו, 9.12.2015): בית המשפט דן בתנאים לאישור תובענה ייצוגית בעילת אפליה ובין היתר התייחס לתנאים לייצוג על ידי ארגון מכוח סעיף 4(א)(3) לחוק; עע"מ 2978/13 מי הגליל -תאגיד והביוב האזורי בע"מ נ' יונס (פורסם בנבו, 23.7.2015): בית המשפט קבע כי יש לבצע פניה מוקדמת לרשות טרם הגשת תובענה ייצוגית לפי פריט 11 לתוספת השנייה; רע"א 2282/15 פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נ' לוי (פורסם בנבו 08.07.2015): בית המשפט דן בבקשת רשות ערעור שהוגשה בעקבות החלטה המאשרת ניהול תובענה כייצוגית, ובכך צמצם את הלכת פתאל נ' סלקום; רע"א 3973/10 שטרן נ' Verifone Holdings, Inc(פורסם בנבו, 2.4.2015): בית המשפט דחה בקשה לדון בהליך ייצוגי העוסק באותו נושא בו אושר הסדר פשרה שהוגש במסגרת תובענה ייצוגית בארצות הברית; ת"צ (מרכז) 30028-04-11 יצחקי נ' מגדל חברה לביטוח (פורסם בנבו, 29.6.2015): בית המשפט דן בסוגית מינוי בודק ובסוגית ההחלטה להורות על משלוח מסמכים הנוגעים לתובענה ייצוגית לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן; 

    לקובץ >>
Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD