עמוד הבית > יוני 2015

יוני 2015

  • גליון 7 - יוני 2015

    בגיליון זה עדכוני פסיקה אודות ארבע החלטות מרכזיות שניתנו לאחרונה: רע"א 5635/13 קורל-תל בע"מ נ' רז (פורסם בנבו, 1.4.2015): בית המשפט העליון קבע כי ניתן להגיש הודעת צד שלישי במסגרת תובענה ייצוגית. הודעת צד שלישי בתובענה ייצוגית תוגש ברשות בית המשפט ולא בזכות, והשלב הדיוני להגשתה הינו בשלב הגשת תגובת המשיבים לבקשת האישור; ת"צ 1821/08 יצחקי נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 22.12.2014): בית המשפט המחוזי קבע הוראות לגבי יתרה בלתי מחולקת בהסדר פשרה. הוראות אלה כוללות חלוקה נוספת לחברי הקבוצה, ולאחר מכן תרומה במתווה שנקבע בענין שרייר נ' שירותי בנק אוטומטיים בע"מ; ת"צ 6157-08-11 שיוביץ נ' שופרסל בע"מ (פורסם בנבו, 7.10.2014): בית המשפט אישר בקשת הסתלקות שהוגשה על ידי המבקש, בניגוד לעמדת בא כוחו המייצג, וקבע כי הסכם בין המבקש לעורך דינו, לגבי אופן קבלת החלטות בתיק, אינו יכול להשפיע על שיקול דעתו של בית המשפט; ת"צ 20607-04-11 ליברמן נ' מוזס כפר סבא בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 30.10.2014): בית המשפט דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית, בין היתר, בשל החשש שמא התובע הייצוגי ובא הכוח המייצג לא ייצגו וינהלו את עניינם של חברי הקבוצה בתום לב ובדרך הולמת. 

    לקובץ >>
Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD