עמוד הבית > ינואר 2013

ינואר 2013

  • גיליון 5- ינואר 2013

    בגיליון זה טור דעה אודות פסק דינו של בית המשפט העליון בבר"ם 4303/12 אינסלר נ' המועצה המקומית עמק חפר שעניינו בשאלה מתי יוכל התובע המייצג לתקן את בקשת האישור שהגיש. הדיון בכך תלוי לא אחת בשאלת פערי המידע הקיימים בין הצדדים להליך.
    כמו כן עדכוני פסיקה אודות שלוש החלטות מרכזיות שניתנו לאחרונה: ע"א 7615/11 גלבוע נ' החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, שם קבע בית המשפט העליון כי כאשר היועץ המשפטי לממשלה נטל חלק בהליך, באמצעות תגובתו לבקשה לאישור הסדר הפשרה יש לצרפו להליך ערעור על פסק דינו של בית המשפט. אי צירופו מהווה התנהלות דיונית בלתי נאותה; ע"א 7615/11 גלבוע נ' החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, שם קבע בית המשפט העליון כי הלכת רייכרט אינה חלה בתובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד רשות ושבמסגרתן הוגשה הודעת חדילה. בהתאם קבע בית המשפט מספר שיקולים המנחים פסיקת שכר טרחה בתובענות אלה; ת"צ 13739-05-11 אלאלוף נ' מועצה מקומית תל מונד, שם דחה בית המשפט לעניינים מינהליים הודעת חדילה של רשות, כאמור בסעיף 9 לחוק תובענות ייצוגיות, מן הטעם שלא הוכח לפניו כי הרשות אכן חדלה מהליכי גבייה בגין חובות עבר שנוצרו בגין אותו העניין בטרם מתן הודעת החדילה.

    לקובץ >>
Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD