עמוד הבית > אוקטובר 2012

אוקטובר 2012

  • גיליון 4- אוקטובר 2012

    בגיליון זה טור דעה על החלטת בית הדין הארצי לעבודה (ע"ע (ארצי) 132/10 בוסקילה נ' סער ביטחון בע"מ) לפיה על אף ההגנה הקבועה למעסיקים בחוק תובענות ייצוגיות, ניתן להגיש תובענה ייצוגית גם במקומות עבודה בהם קיים הסכם קיבוצי ולגבי עילות שמקורן בהסכם הקיבוצי עצמו.

    כמו כן עדכוני פסיקה אודות שלוש החלטות מרכזיות שניתנו לאחרונה: עע"מ 7373/10 לוי נ' צבא הגנה לישראל מדור תשלומים בה חזר בית המשפט העליון על ההבחנה בין פריט 11 לתוספת השנייה לחוק לבין פריט 1 - וקבע כי גביית פרמיית ביטוח מגמלאי צה"ל בניגוד לדין אינה מאפשרת הגשת תובענה ייצוגית לפי פריט 11 לתוספת השנייה לחוק תובענות; ת"צ 36086-07-11 חרסט נ' ידיעות אינטרנט במסגרתה נדחו על הסף 17 תובענות ייצוגיות דומות במהותן בגין חוסר תום לב והעדר הודעה מוקדמת; וע"א 48310-05-11 נצבא חברה להתנחלות בע"מ נ' הררי שם נקבע כי גמול תובע מייצג ושכר טרחת עורך הדין המייצג, שנפסקו בהחלטת אישור התובענה כייצוגית, יושבו לנתבעת אשר ערעורה על החלטת האישור התקבל.

    לקובץ >>
Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD