עמוד הבית > יולי 2012

יולי 2012

  • גיליון 3- יולי 2012

    בגיליון זה טור דעה על שתי החלטות של בית המשפט (ע"א 2718/09 גדיש קרנות תגמולים בע"מ נ' אלסינט בע"מ ורע"א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' עמוסי) המסמנות גישה לפיה שלב אישור התובענה הייצוגית הינו שלב ביניים בלבד, וככזה אין להפכו להליך העיקרי. בית המשפט העליון הנחה את בתי המשפט לנצל את הסמכויות שהוקנו להם בחוק למציאת פתרונות לבעיות העולות מבקשות האישור, וזאת חלף דחיית בקשות האישור.
    כמו כן עדכוני פסיקה אודות שלוש החלטות מרכזיות שניתנו לאחרונה: רע"א 4778/12 תנובה נ' נאור בה קבע בית המשפט העליון כי תובע מייצג אינו רשאי לצרף חוות דעת מטעמו לתשובתו לתשובת הנתבעת, מבלי שקיבל על כך את אישור בית המשפט; ת"צ 1179/09 מרקוסון נ' דקלה חב' לביטוח בע"מ בה נקבע כי ליורש קיימת זכות פורמלית להיכנס לנעלי המוריש כמבקש בבקשת אישור התביעה כתביעה ייצוגית; ות"צ 45452-12-11 סלוצקי נ' עיריית יבנה שם סירב בית המשפט המחוזי לאשר הסדר הסתלקות הכולל טובת הנאה לתובע המייצג, מן הטעם שלא הייתה הצדקה להגיש את התובענה ובהתאם, הגשתה לא תרמה דבר לחברי הקבוצה המיוצגת.

    לקובץ >>
Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD