עמוד הבית > תיקי בית משפט שהקליניקה מייצגת

תיקי בית משפט שהקליניקה מייצגת

ת"צ 40693-11-16 אברוקין ואח' נ' חברה קדישא (גחש"א) פתח תקווה ואח'

הקליניקה לתובענות ייצוגיות, בשיתוף עם משרד עוה"ד גיל רון, קינן ושות', הגישה ביום ביום 17.11.16 בקשה לאשר תובענה ייצוגית כנגד חברה קדישא (פ"ת) בטענה להפלייה בקבורה של נפטרים יוצאי מדינות חבר העמים לשעבר. בהתאם לבקשה, בבתי העלמין המנוהלים על ידי המשיבה (סגולה וירקון (פ"ת)) ייעדה המשיבה חלקות נפרדות לנפטרים יוצאי מדינות חבר העמים לשעבר. בהתאם לבדיקה שבוצעה, מדובר בשיעורים שאינם מקריים ועולים בהרבה על שיעור עולי מדינות חבר העמים בקרב האוכלוסייה היהודית בכלל, ובקרב תושבי העיר פתח תקווה בפרט.

קישור לבקשה>>

 

ת"צ 44211-05-10 כהן נ' פרטנר

הקליניקה ייצגה בהליך זה את המועצה הישראלית לצרכנות. לפי ההסדר הייתה אמורה חברת פרטנר להשיב 50% מהחוב שלה ללקוחות החברה באמצעות זיכוי בזמן אוויר. בהתנגדות שהוגשה נטען כי מקום שבו הנתבעת גבתה סכומים שלא כדין, עליה להשיבם ולא לבצע השבה באמצעות זמן אוויר, בעידן שבו משווקות חבילות ללא הגבלה, דבר המייתר לחלוטין את ההטבה. ביום 16.7.14 ניתנה החלטה המאשרת הסדר פשרה מתוקן שהוגש בעקבות ההתנגדות שהתקבלה. ההסדר קבע כי פרטנר תזכה בכסף את לקוחותיה, בסכום של 70% מהחוב הנטען.

קישור להחלטה>>

 

ת"א (י-ם) 2168/08 אראל דניאל נגד פרטנר תקשורת בע"מ

הקליניקה ייצגה בהליך זה את המועצה הישראלית לצרכנות. הקליניקה הגישה, בשם המועצה, התנגדות לאישור הסדר פשרה. במסגרת הסדר הפשרה התחייבה הנתבעת להעניק לחברי הקבוצה המיוצגת מספר הטבות, אשר את שוויין העריכה ב- 14 מיליון ש"ח. בחודש פברואר 2013, הוגשה עמדה עקרונית בנוגע לחישוב שכר טרחת עורכי הדין המייצגים בתובענות ייצוגיות שבהן נפסק סעד בצורה של הטבות לחברי הקבוצה המיוצגת. הקליניקה טענה כי יש לחשב את שכר טרחת עורכי הדין בהתאם למימוש ההטבות, ולא בהתאם להערכת שוויין בטרם מימושן. ביום 7.4.13 קיבל בית המשפט המחוזי את עיקר טענות ההתנגדות בפסק דין. 

קישור להחלטה>>

 

ת"א (ת"א) 1301/06 חושן נגד אלטמן רוקחות טבעית (1993) בע"מ

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת אלטמן בגין הטעיה בשיווק תוסף התזונה "מגה- גלופלקס". הקליניקה הגישה עמדה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בו דרשה שימונה בודק לבחינת הנתונים אשר עמדו בבסיס ההסדר. בית המשפט קיבל את עמדת המועצה ומינה בודק במרץ 2013.  

קישור להחלטה>>

 

ת"א 2537/06 דניאל פרחן נגד מולטילוק בע"מ

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת מולטילוק בגין הטעיה בשיווק צילינדר "האינטראקטיב", אשר שווק בשילוב עם כרטיס זיהוי שאמור היה למנוע שכפול לא מבוקר של מפתחות. התיק הסתיים בפסק דין המאשר הסדר פשרה מתוקן, אשר הטמיע את מרבית הערות ההתנגדות בנובמבר 2013.

קישור להחלטה>>

 

ת"צ 47395-11-10 מינוף ויזמות בע"מ נגד דרך ארץ הייווייז בע"מ

הקליניקה לתובענות ייצוגיות, כבאת כוח המועצה הישראלית לצרכנות, הגישה עמדה לבית המשפט המחוזי-מרכז בנוגע לבקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד מפעילת כביש 6 בגין גביה שאינה כדין, עבור נסיעות בכביש האגרה. במסגרת הסדר הפשרה הפשרה התחייבה הנתבעת להעביר סכום של 4 מיליון ש"ח לטובת שלוש עמותות שונות. הוגשה עמדה עקרונית אודות הפרמטרים שעל בית המשפט לבחון שעה שמאושר סעד כאמור בסעיף 20(ג) לחוק, בסכומים כה גבוהים. זאת בין היתר לאור העובדה שבתיק זה עלה חשש מהותי לניגוד עניינים באופן שבו נבחרו העמותות. ב- 30.12.13 ניתן פסק דין בתיק. 

 קישור להחלטה>> 

 

ת"צ 43859-08-13 סגל ייזום בע"מ נ' כור תעשיות בע"מ 

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בתחום ניירות ערך. התובענה הוגשה על ידי בעלת מניות בחברת כור, על סך 627 מיליון ש"ח נגד כור בטענה לקיפוח בעלי מניות המיעוט שנגרם לאור עסקת המיזוג של כור ודסק"ש.

קישור להחלטה>>

 

ת"צ 22236-07-11 שרייר נ' שב"א 

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהליך שבו התחייבה הנתבעת (חברת שב"א) לתרום למעלה מחמישה מיליון ש"ח לטובת חמש עמותות שונות. בתיק זה ניתנה במהלך חודש ספטמבר 14' הכרעה עקרונית ומשמעותית בכל הנוגע לאופן שבו יש לחלק את הכספים הנפסקים מכוח סעיף 20(ג) לחוק וזאת בהמשך להתייצבות הקליניקה בעניין מינוף לעיל. 

קישור להחלטה>>

 

ת"צ 39176-07-13 פרידמן נ' אוליביה

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בעשרה הליכים שהדיון בהם אוחד ועניינם התנאים לאישור הסדרי הסתלקות בתובענות ייצוגיות בתחום סימון מוצרי המזון. היועץ הגיש עמדה בתיק לגבי אותן השאלות. בחודש נובמבר התקבלה בתיק זה החלטה עקרונית אשר השפיעה באופן מהותי על אישורי הסדרי הסתלקות ופסיקת גמול ושכר טרחה במסגרתם. בעניין זה התייצבה הקליניקה גם בפני בית המשפט העליון, בערעור על הלכה זו.

קישור להחלטה>>

 

ת"צ 44751-03-10 בן סימון נגד הוט תקשורת בע"מ 

הקליניקה ייצגה בהליך זה את המועצה הישראלית לצרכנות. בתיק זה הגישה הקליניקה, בשם המועצה, התנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת הוט בגין אי ניתוק לקוחות החברה, שביקשו להתנתק משירותיה. התנגדות הקליניקה התקבלה במלואה בהחלטה שניתנה בחודש יולי 2012. בחודש ספטמבר הגישה חברת הוט בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, והקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות גם בהליך זה. הליך זה נמחק לבקשת הוט, ביולי 2013. במקביל הוגש הסדר מתוק לבית המשפט המחוזי. ההסדר הועבר לבדיקתו של רו"ח רצאבי אהוד לבדיקה, אשר המליץ על ביצועם של מספר שינויים בהסדר. ביום 22.7.15 אושר ההסדר המתוקן.

קישור להחלטה>>

 

ת"א 107/06 חידוש סוכנויות לביטוח בע"מ נגד עיריית תל אביב

הקליניקה מייצגת את המועצה הישראלית לצרכנות בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד עיריית תל אביב-יפו בגין גבית יתר של אגרת ביוב מתושבי העיר. לפי ההסדר הייתה העירייה עתידה להעביר סכום של 6 מיליון ש"ח לטובת תאגיד המים שלה – מי אביבים. בהתנגדות נטען כי יש מקום לזכות את חברי הקבוצה באופן פרטני ובין כה אין מקום לאשר את התרומה בשל היעד שבו בחרו הצדדים. עיקר טענות ההתנגדות התקבלו הצדדים הגישו בחודש אוקטובר 14',  שיקף את עיקרי הדברים שעלו בהתנגדות ונוסח לאחר מספר פגישות שנערכו בין נציגי הקליניקה לבאי כוח הצדדים ונציגי הערייה. הקליניקה הגישה עמדה ביחס להסדר המתוקן ובעקבות כך מונה בודק לבחינת ההסדר. לאחר הגשת חוות דעתו של הבודק הגישו הצדדים הסדר מתוקן.

קישור להחלטה>>

 

ת"צ 33583-01-11 יוסף כהן נגד רכבת ישראל בע"מ

הקליניקה ייצגה את עמותת מלר"ז (המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל) בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה בגין רעש בלתי סביר הנובע ממסילות הרכבת בקו בנימינה-קריית מוצקין. לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה המתנגדת להסדר, מטעמים אשר עלו בהתנגדות המלר"ז ולאחר דיון שנערך בתיק, ניתנה בחודש מרץ החלטה אשר דוחה את ההסדר.

קישור להחלטה>>

 

ת"צ 38325-01-11 יורשי המנוחה גאולה בויטלר ז"ל נגד שירותי בריאות כללית

הקליניקה מייצגת את המועצה הישראלית לצרכנות בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית הנוגעת לזכויותיהם של ניצולי השואה לפטור מתשלום דמי השתתפות עצמית בגין טיפולים ותרופות אשר נוגעים "למחלות המוכרות". לפי ההסדר הקופה הייתה אמורה להשיב לחברי הקבוצה (ניצולי שואה) כספים שגבתה מהם ביתר, בתנאי שתתבצע על ידם פניה בכתב. בהתנגדות נטען כי ההסדר חסר תועלת ממשית שכן מעטים הניצולים שידעו אודות ההטבה ויממשו את זכותם. הואיל ובהתאם להסדר המקורי, כספים שלא יחולקו יוותרו בקופת הנתבעת, המשמעות הכספית של ההסדר מבחינת הקבוצה המיוצגת היא זניחה. חלק ניכר מטענות ההתנגדות התקבלו בהחלטה שניתנה בתחילת חודש ספטמבר 2014. בשל עניינים הנוגעים לסמכות העניינית, התיק הועבר לדיון בבית הדין לעבודה. הקליניקה הגישה עמדה מפורטת גם בבית הדין לעבודה, והתיק ממתין כעת להחלטה.

קישור להחלטה>>

 

ת"צ 32018-09-12 יחזקאלי נ' בזק 

הקליניקה ייצגה את המועצה הישראלית לצרכנות בהתנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה גביית כספים שלא כדין על ידי הנתבעת. הקליניקה הגישה עמדה עקרונית בנוגע לחישוב שכר הטרחה בתיק בעוד היועמ"ש הגיש עמדה המתנגדת לאישור ההסדר מטעמים נוספים. ביהמ"ש מינה בודק לבחינת הנתונים המהותיים להסדר. הבודק הגיש חוות דעתו במהלך חודש מרץ והצדדים הגישו בהתאם להערות אלו הסדר פשרה מתוקן. ההסדר אושר בפסק דין בחודש יוני 2015.

קישור להחלטה>>

 

ת"צ 55792-09-14 ידין נ' איטיצ'ר 

הקליניקה ייצגה בהליך זה את עמותת "קו לעובד", אשר הגישה התנגדות לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה הכללת רכיב העמלות של עובדי הנתבעת בהגדרת "השכר הקובע" לצורך תשלום מספר זכויות סוציאליות. בתיק זה הגיעו הצדדים להסדר לפני הגשת התובענה ובנוסף, הם הגיעו להסדר פשרה אישי נפרד בין הנתבעת לתובע המייצג. שני נושאים אלו היוו את הבסיס להתנגדות הקליניקה בתיק זה. הצדדים הגישו בעקבות ההתנגדות הסדר מתוקן שהטמיע חלק מהסתייגויות הקליניקה מההסדר הראשון. בחודש נובמבר 15' אישר בית הדין את הסדר הפשרה המתוקן ובהחלטה זו קיבל את עמדת המועצה ביחס לחישוב שכר הטרחה בהליך .

קישור להחלטה>>

 

ע"א 377/15 כהן נ' ויטה פרי גליל

הקליניקה מייצגת בהליך זה את המועצה הישראלית לצרכנות אשר צורפה כמשיבה לערעור זה, המתנהל בבית המשפט העליון. בערעור זה עולה לדיון שאלה עקרונית והיא אופן פסיקת שכר טרחה וגמול למייצגי הקבוצה במצבים שבהם מייצגים הקבוצה הסתלקו מהתובענה שהגישו. ביום 10.12.15 נערך דיון בפני כבוד הרכב השופטים: י' עמית, ע' ברון ונ' סולברג. התיק ממתין להכרעה. 

 

 

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD