עמוד הבית > המערך לחינוך משפטי קליני – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

המערך לחינוך משפטי קליני – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

המערך לחינוך משפטי קליני הוקם על ידי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, במטרה לפתח חינוך קליני לצד החינוך האקדמי. החינוך הקליני מאפשר לסטודנטים התנסות משפטית בעשייה חברתית וקידום שינוי חברתי בעיקר באמצעות סיוע משפטי לאוכלוסיות מוחלשות שאין להן גישה לייצוג משפטי. התפתחותו של המערך הקליני בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, לאורך 15 שנים, ביססה אותו כמערך המוביל בארץ ועודדה גם פקולטות למשפטים באוניברסיטאות אחרות לאמץ מודל קליני כחלק מהמערך הפדגוגי.

 

במסגרת המערך הקליני פועלות כיום שמונה קליניקות משפטיות בנושאים הבאים: זכויות אדם; זכויות עובדים; זכויות פליטים; זכויות ניצולי שואה וזקנים; צדק סביבתי ומרחבי; זכויות בהליך הפלילי; דיור, קהילה והתחדשות אורבאנית; ותובענות ייצוגיות.

 

הפעילות של הקליניקות באוניברסיטת תל אביב מתבצעת בשני ערוצים: עיוני ומעשי. בכל קליניקה יש מנחים אקדמיים, בדרך כלל מסגל הפקולטה למשפטים, המעבירים שיעור עיוני שבועי, ולצדם עורכי דין בעלי ותק משמעותי במקצוע ובעלי מוטיבציה גבוהה ומחויבות עמוקה, המשמשים כמנחים קליניים. תפקידם של עורכי הדין הוא ללמד את הסטודנטים, באמצעות עבודה על תיקים קונקרטיים, כיצד לפעול אל מול הלקוחות, תוך שמירה על כללי אתיקה; כיצד לזהות את הבעיה ולאתר לה פתרונות משפטיים ואחרים; כיצד לשתף את הלקוחות בתהליך; ניסוח מסמכים ויעוץ משפטי, ועוד. בשנת תשע"ו, מתוך כ-260 מועמדים התקבלו כ-140 סטודנטים המצויים בשלבים מתקדמים של תואר ראשון במשפטים.  

 

מדי שנה, מטפלות הקליניקות בכ-150 א/נשים מקרב אוכלוסיות מוחלשות הנזקקים לעזרה משפטית, ומייצגות לקוחות בהליכים בערכאות המשפטיות השונות. לצד ייצוג משפטי, הקליניקות מגישות עתירות עקרוניות בנושאים תקדימיים העומדים על סדר היום המשפטי-חברתי, ומפתחות דפוסי פעילות משפטיים-קהילתיים. כמו כן, מעורבות הקליניקות ביוזמות חקיקה באמצעות ניסוח הצעות חוק; בקידום מדיניות באמצעות פגישות עם מקבלי החלטות ובמסגרת שולחנות עגולים רב-מגזריים; בארגון ימי עיון; ובביצוע מחקרים. 

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD