עמוד הבית > במה עוסקת הקליניקה לתובענות ייצוגיות

במה עוסקת הקליניקה לתובענות ייצוגיות

הקליניקה לתובענות ייצוגיות עוסקת בארבעה ערוצי פעילות:
פיקוח על הסכמי פשרה בתובענות ייצוגיות - הקליניקה לתובענות ייצוגיות מפקחת על הסכמי פשרה המוגשים לבתי המשפט בתובענות ייצוגיות. היא עושה זאת באמצעות מעקב יומי אחר הסדרי הפשרה המפורסמים בעיתונות ובאמצעות הגשת התנגדויות לאישור הסדרים אלו כאשר הם אינם ראויים, הוגנים וסבירים עבור חברי הקבוצה המיוצגת. במסגרת זו  מייצגת הקליניקה ארגונים המבקשים להתנגד לאישור הסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות. כך מציפה הקליניקה בפני בתי המשפט בישראל את הבעיות הרבות העולות מהשימוש בהליך הייצוגי ומציעה פתרונות לבעיות אלה.

פיקוח על אכיפת וביצוע פסקי דין בתובענות ייצוגיות – הקליניקה לתובענות ייצוגיות מפעילה מערך פיקוח שמטרתו לוודא כי התחייבויות של נתבעות במסגרת תובענות ייצוגיות אכן נאכפות בסופו של יום. זאת מתוך הבנה כי חברי הקבוצה המיוצגת אינה בהכרח מודעים לקיומה של התובענה הייצוגית שהוגשה בעניינם ואף אינם מודעים לסעדים שנפסקו עבורם במסגרת התובענה. כך למשל הקליניקה עוקבת אחר התחייבויות של נתבעות להעביר כספי תרומות למוסדות שונים. כמו כן עוקבת הקליניקה אחר התנהלות רשויות ציבוריות לאחר שתובענות ייצוגיות שהוגשו כנגדן נדחו לאור הוראת סעיף 9 לחוק, המאפשרת לרשויות ציבוריות להפסיק גביית מיסים שאינה כדין וכך להביא לדחיית התובענה הייצוגית כנגדן. 

מחקר בתחום התובענות הייצוגיות – הקליניקה לתובענות ייצוגיות מנהלת מערך מחקר שבמסגרתו נבחנות סוגיות עקרוניות וחשובות הנוגעות לשימוש הנעשה בכלי הייצוגי בבתי המשפט בישראל. כך מבקשת הקליניקה להצביע על בעיות החוזרות ונשנות בכלי הייצוגי וכן להציע הצעות לפתרונן. 

הנגשת המידע אודות התובענה הייצוגית לציבור הרחב -  הקליניקה הקימה ומנהלת אתר אינטרנט ייעודי וייחודי בנושא תובענות ייצוגיות, אשר מטרתו להעניק לציבור מידע זמין בנוגע למכשיר התובענה הייצוגית. באמצעות הקמת האתר וניהולו שואפת הקליניקה לעודד את הציבור לעשות שימוש בכלי זה במגוון רחב של נושאים, ביניהם גם נושאים חברתיים. האתר מכיל אינפורמציה רבה אודות ההליך הייצוגי, יתרונותיו, חסרונותיו ואופן ניהולו המיוחד. כמו כן מכיל האתר מידע אודות הזכויות המגיעות לחברי הקבוצה המיוצגת במסגרת תובענה ייצוגית. בנוסף, האתר חקיקה רלוונטית, פסיקה ומאמרים. בנוסף, מוציאה הקליניקה ניוזלטר, בו נסקרות החלטות חשובות ומשמעותיות בתחום. 

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD