עמוד הבית > מהי קליניקה משפטית?

מהי קליניקה משפטית?

קליניקה משפטית הינה תוכנית אקדמאית המופעלת בפקולטות למשפטים בארץ ובעולם, המשלבת פעילות אקדמית – עיונית ומעשית, עבור סטודנטים למשפטים, למען האינטרס הציבורי. במסגרת הפעילות בקליניקה, מעניקים הסטודנטים ייצוג משפטי או סיוע משפטי, ללא תשלום, ובפיקוח הסגל האקדמאי, לאוכלוסיות המתקשות לממש את זכותן לגשת לערכאות. לעיתים הקושי הניצב בפני אוכלוסיות מוחלשות בחברה לנצל את זכותן לגשת לערכאות ולאכוף את זכויותיהן הינו קושי כלכלי, אך לעיתים הקושי הינו נובע מהעדר מודעות לקיומה של הזכות או מהקושי להבין את משמעותה. כמו כן לעיתים רבות הפרט היחיד אינו יודע כי הבעיה המשפטית שבפניה הוא נתקל משותפת לרבים כמותו. פעילות הקליניקה המשפטית מסייעת לאלו הפונים אליה לדעת מהן זכויותיהם, להבינן וכן לתבוע אותן באופן מלא, דבר המוביל לאכיפה מלאה יותר של זכויות וכן לצמצום פערי הכוחות הקיימים בחברה. כך תורמת פעילות הקליניקה להגברת ההרתעה מפני הפרות דין הנוגעות לאוכלוסיות מוחלשות ולקידום ערך השוויון.


מלבד מטרה ציבורית זו קיימות לפעילות הקליניקה מספר מטרות נוספות. כך למשל, פעילות קליניקה משפטית מטמיעה ערכים של מחויבות ואחריות חברתית בקרב סטודנטים למשפטים, מתוך שאיפה שהדבר יעצב את דמותם כעורכי-דין בעתיד.
בנוסף, הפעילות בקליניקה המשפטית מעניקה לסטודנטים מיומנות וכלים מעשיים לגבי עיסוק משפטי עתידי וכך מסייעת לגשר על הפער הקיים בין העולם העיוני לעולם המעשי.
כמו כן, פעילות הקליניקה מאפשרת לפקולטות למשפטים לעשות שימוש במשאביהן – האנושיים והכספיים, למען הקהילה הסובבת אותה.

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD