עמוד הבית > שיתופי פעולה

שיתופי פעולה

המועצה הישראלית לצרכנות

המועצה הישראלית לצרכנות הינה חברה ממשלתית אשר הוקמה בשנת 1970 ופעילותה הוסדרה בחוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח-2008. המועצה פועלת, שלא למטרות רווח, במטרה להגן על הצרכנים ולשמור על זכויותיהם באמצעות ייצוג צרכנים בפני ערכאות שיפוטיות, טיפול בתלונות צרכנים, שינויי חקיקה בעניינים צרכניים, הסברה ועוד. במסגרת שיתוף הפעולה בין המועצה לצרכנות לבין הקליניקה, מייצגת הקליניקה את המועצה בהתנגדויות לאישורי הסכמי פשרה שאינם ראויים בתובענות ייצוגיות וכן בהליכים ייצוגיים נוספים. 

 

קישור לאתר הבית של המועצה לצרכנות >> 

 

אח"א - (אגודת החרשים בישראל, ע"ר)

אגודת החרשים בישראל (אח"א) נוסדה בשנת 1944 בתל אביב ופועלת למען קידום זכויות החרשים בכל היבטי החיים בישראל. לאח"א תשעה סניפים ברחבי הארץ ובהם מתקיימות פעילויות חברתיות ותרבותיות לציבור החרשים. במסגרת שיתוף הפעולה של אח"א והקליניקה, מבקשים הגופים להגיש תובענות ייצוגיות בנושאים הנוגעים לזכויות החרשים בישראל. 

 

קישור לאתר הבית של אח"א>>

קו לעובד

קו לעובד הינה עמותה ללא כוונת רווח, שהוקמה בשנת 1991, במטרה להגן על זכויות העובדים במשק הישראלי. העמותה מסייעת לעובדים ועובדות במשק הישראלי, לרבות מהגרי עבודה, עובדים פלסטינים ופליטים, למצות את זכויותיהם באמצעות סיוע פרטני ופעילות ציבורית כוללת. במסגרת שיתוף הפעולה בין קו לעובד לבין הקליניקה, הקליניקה מייצגת את קו לעובד בהתייצבות בתובענות ייצוגיות בדיני עבודה. 

קישור לאתר הבית של קו לעובד>>

 
מלר"ז - (המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל)
 

המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל הוקמה בשנת 1961 ופועלת לקידום איכות החיים והסביבה בישראל. מטרותיה העיקריות של המועצה הינן לשמש ארגון למניעת מפגעי רעש, קרינה, קרקע, ריחות רעים, זיהומים סביבתיים של האוויר, המים והים וכן לעודד ולקדם איכות חיים סביבתית תקינה וקיום חוקים, הבאים להגן על איכות הסביבה ולמנוע מטרדים. במסגרת שיתוף הפעולה בין המלר"ז לבין הקליניקה מייצגים באי הכוח של הקליניקה את המלר"ז בהליכים ייצוגיים שונים

 
Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD