עמוד הבית > תקנון

תקנון

תנאי שימוש – אתר האינטרנט של הקליניקה לתובענות ייצוגיות

השימוש באתר האינטרנט או בכל חלק ממנו מהווה את הסכמתכם לתאי השימוש שלהלן.
מטרות המידע באתר, בין היתר, הן:
1. העשרת הידע של הגולשים
2. הגברת המודעות והמעורבות של הציבור בנושא תובענות ייצוגיות
3. הנגשת המידע אודות תובענות ייצוגיות לציבור הגולשים
4. העלאת נושאים חשובים על סדר היום הציבורי

המידע שניתן באתר אינו תחליף לייעוץ של גורם מקצועי רלוונטי בכל מקרה פרטני, ואין בו כל המלצה או הנחיה לנקוט צעד ו/או אמצעים כלשהם, או חוות דעת על הסיכוי של כל הליך שתמצאו לנכון לנקוט.

הקליניקה לתובענות ייצוגיות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שייגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירותי המידע.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, והקליניקה אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר. השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

הקליניקה אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.

הקליניקה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתמצא לנכון, בהתאם להחלטתה הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.

הוספנו באתר קישורים אל אתרי אינטרנט שונים, אשר עשויים לעניין אתכם. לקליניקה אין כל השפעה על המתפרסם באתרים אלה, אין לה אחריות על מידע זה, והשימוש בו הוא בהתאם לתנאים שלהם ועל אחריותם.

תמצאו כאן גם מאמרים, כתבות ומידע רב. בתוצרים אלה זה יש לאנשים ולגופים שונים זכויות על-פי החוק, כגון: זכויות יוצרים או זכויות מבצעים (להלן: "המידע המוגן"). לידיעתכם: החוק אוסר להעתיק, להדפיס, לצלם או להשתמש בכל דרך שהיא במידע המוגן – ללא רשות של בעלי הזכויות. חובה לכבד זכויות אלה, ולא לפעול ללא הסכמה בכתב מאת בעלי הזכויות.

עשינו כל מאמץ שהמידע כאן יהיה נכון, מדויק, זמין ונוח לשימוש.
אם גיליתם טעות או שגיאה, נודה לכם אם תודיעו על כך למנהל של אתר האינטרנט.
בנוסף, מכיוון שכל המידע כאן נועד לשרת אתכם, נשמח לקבל מכם כל הצעה, הערה והארה לשיפור בדואר אלקטרוני. classaction@idc.ac.il

המידע באתר, המצב המשפטי, החדשות ופרטים נוספים המפורסמים באתר, הם דינאמיים ועשויים להשתנות מעת לעת. לכן חשוב שתהיו מודעים לכך כי הפרסומים נכונים למועד פרסומם. מומלץ לבדוק את תאריך המידע המעניין אתכם.

תודה לכל אלה שתורמים להצלחת האתר.
החוקים, התקנות ופסקי הדין מוגשים לכם באדיבות אתר האינטרנט נבו – המאגר המשפטי הישראלי: nevo.co.il.


 

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD