עמוד הבית > מי אנחנו

מי אנחנו

הקליניקה לתובענות ייצוגיות הינה קליניקה ייחודית, ראשונה מסוגה בארץ, המשלבת פעילות אקדמית – עיונית ומעשית – בתחום התובענות הייצוגיות. הקליניקה פועלת ללא מטרות רווח והקמתה הינה ביטוי ליוזמה פרטית למען האינטרס הציבורי. הקליניקה הוקמה בבית הספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי-הרצליה, ופועלת כיום בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

 

לקליניקה לתובענות ייצוגיות שלוש מטרות: 

האחת, מטרה חברתית והיא הגברת אכיפת הדין בישראל וההרתעה מפני הפרתו, בתחומי המשפט האזרחי. הקליניקה מפקחת על הליכים ייצוגיים ומבטיחה כי טובת הציבור תשמע בפני בתי המשפט בישראל על מנת להבטיח כי מטרות התובענה הייצוגית – אכיפה והרתעה מפני הפרות דין – אכן יושגו. בנוסף, מבצעת הקליניקה מחקרים הנוגעים לתובענות ייצוגיות ובוחנת אפשרויות של הגשת הצעות לתיקון החקיקה הקיימת בתחום. מכיוון שתובענה ייצוגית אחת מגשימה למעשה את זכותם של רבים המיוצגים במסגרתה, לפעילות הקליניקה השפעה מצטברת רחבת היקף המיטיבה באופן מהותי עם פרטים רבים בחברה הישראלית.

 

בנוסף, לקליניקה מטרה חינוכית והיא לגבש בקרב סטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב מודעות חברתית וציבורית. באמצעות חשיפת הסטודנטים לקבוצות נפגעים מוחלשות בישראל, לכשלים הקיימים כיום באכיפת הדין הקיים בעניינן ולתובענה הייצוגית ככלי לפתרון כשלים אלו, מפנימים הסטודנטים את ערך האחריות החברתית ואת חשיבות העשייה המשפטית למען האינטרס הציבורי, בתקווה כי הדבר ישפיע על האופן שבו יפעלו כעורכי-דין בעתיד.

 

המטרה השלישית לפעילות הקליניקה הינה מטרה אקדמית-מחקרית והיא ליישם את התובנות התאורטיות הקיימות בתחום תובענות ייצוגיות בחיי המעשה. באופן זה מבקשת הקליניקה לבחון את יתרונותיהן וחסרונותיהן של התובנות הללו, ובהתאם לשנותן ולהתאימן או להציע פתרונות חלופיים לבעיות הקיימות בדין. 

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD