ספטמבר 2017

 • האני חנא נגד מאפיית אגמי (נהמא) בע"מת"צ (מחוזי חיפה) 12196-06-16 | תאריך פרסום: 13.09.2017 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי מאפיית אגמי משווקת מוצרי לחם מסוגים שונים, כשהם אינם ארוזים כדין על פי צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תשנ"ט-1998, ותקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), תשנ"ג-1992. זאת, שכן על פי הנטען בבקשה, לאחר פתיחת אריזת המוצרים לראשונה לא ניתן להחזירה למצבה המקורי בלא שהצרכן יבחין בדבר. בהסדר הפשרה נקבע, כי מבחינת סעד צופה עתידי, המשיבה תדאג שכל מוצריה המיוצרים והמשווקים ("מזון ארוז מראש"), יארזו באריזה המקיימת את הוראות תקנות אריזה סגורה. מבחינת פיצוי, בהסכם נקבע כי סכום הפיצוי הכולל יעמוד על סך של 180,000 ₪ ויוענק במנגנון של הטבה ישירה לצרכנים, בדמות מארז של פיתות או לחמניות אשר יינתנו להם ללא תשלום. ההטבה תינתן לכל צרכן שירכוש מהמוצרים נשוא התביעה (בכפוף למכסה שנקבעה).

  למודעה>>
 • דרור כהן נגד זבידה ואח'ת"צ (מחוזי מרכז) 7554-11-13 | תאריך פרסום: 12.09.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת אייס אוטו דיפ (בפירוק) הציגה מידע מטעה בתקופה שבין 24.8-1.12.11, לפיו אין חשש סביר שבמהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן. הטעיה זו גרמה, לפי הנטען בבקשה, לנזק לחברי הקבוצה. בהסדר הפשרה נקבע, כי חברי הקבוצה (כל מי שרכש אג"ח של החברה בתקופה הרלוונטית), יהיו זכאים לפיצוי כולל בסך 4,175,000 ₪, שישולם על ידי מפרקי החברה. מנגנון התשלום שנקבע בהסדר הוא שלLast In First Out) LIFO (. בהתאם, חברי הקבוצה נחלקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת כוללת את חברי הקבוצה שרכשו אג"ח בתקופה הקובעת ולא מכרו אותה במהלך אותה תקופה. הפיצוי של כל חבר בקבוצה זו יחושב באופן הבא: מכיר הרכישה בניכוי סכום של 45.16 אגורות עבור כל 1 ₪ ערך נקוב של האג"ח. הקבוצה השנייה כוללת את כל מי שרכש אג"ח בתקופה הקובעת ומכר אותה באותה תקופה. לגבי אותה קבוצה, פעולת המכירה תיוחס תחילה לאג"ח האחרונות שנרכשו. סכום הזכאות יחושב באופן הבא: ההפרש שבין מחיר הרכישה למחיר המכירה. בהסדר מוצעים גמול בסכום של 168,000 ₪ ושכר טרחה בסכום של 732,000 ₪.

  למודעה>>
 • אייל שאול רווח נגד מנורה מבטחים ביטוח בע''מת''צ 18689-04-14 | תאריך פרסום: 10.09.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה ממבוטחיה הפרשי הצמדה ביתר, לאחר שלא עדכנה את תשלום דמי הביטוח בהתאם למדד. בנוסף נטען, כי המשיבה הציגה ערכי מדד שונים בחיוב מבוטחיה לעומת ערכי המדד הרשומים בפוליסה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תמסור לקרן לניהול וחלוקת כספים סכום בסך 1,815,274 ש''ח ובאשר להסדרה עתידית, כלל התקלות תוקנו. הצדדים הסכימו להמליץ על גמול לתובע הייצוגי בסך 70,000 ש''ח וסך של 293,000 ש''ח כשכר טרחה לבא כוח המייצג.

  למודעה>>
 • שושנה חיה הררי נגד טלקאר חברה בע"מתצ (ת"א) 30071-07-13 | תאריך פרסום: 06.09.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה את הטעתה את לקוחותיה באשר לנתוני צריכת הדלק של הרכב KIA פיקנטו. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תיידע מעתה ואילך בפרסומות של כלי רכבה כי הנתונים המוצגים נכונים בתנאי מעבדה בלבד וצריכת הדלק עלולה להשתנות בפועל. כמו כן המשיבה תתרום שני רכבים מדגמיה לעמותות שונות.

  למודעה>>
 • שירלי עוזיאל אלברק ואח' נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע''מת''צ 7650-09-16 | תאריך פרסום: 05.09.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

  הבקשה הוגשה בטענה, כי בזק חייבה את לקוחותיה בחיובי סרק שלא כדין, בגין שירותי תחזוקה עבור מכשיר הטלכל, מכשיר טלפון שיוצר עד שנות התשעים ואינו משווק יותר או נמצא בשימוש. בהסדר הפשרה נקבע מתווה, לפיו במהלך חודש מרץ 2017, בזק תברר מי מלקוחותיה מעוניין להמשיך ולקבל את שירות התחזוקה. חודשיים לאחר מכן, בזק חדלה מחיוב הלקוחות בגין דמי התחזוקה, וזאת למעט הלקוחות שהשיבו להודעת בזק כי הם מעוניינים להמשיך בשירות. בזק התחייבה לספק את שירות התחזוקה בחינם לכלל הלקוחות שהודיעו כי הם מעוניינים להמשיך לקבל את שירות התחזוקה, וזאת במשך חצי שנה. הצדדים הסכימו להמליץ על 18,000 ש''ח גמול לתובע הייצוגי וסך של 182,000 ש''ח כשכר טרחה לבא כוח המייצג.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD