יולי 2017

 • גיא עידו נגד חברת בניין הבימה והתיאטרון הלאומי הבימה בע"מ – חל"צת"צ 22797-12-14 | תאריך פרסום: 27.07.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות אינן מאפשרות לאנשים בעלי מוגבלויות, אשר מגיעים לתיאטרון הבימה, חניה חופשית, ללא תשלום, בחניון התרבות וכי בהתנהלותן זו מפרות את הוראת סעיף 4ב לחוק חנייה לנכים. בהסדר הפשרה נקבע, כי זכאי לתו נכה לרכב, אשר יגיע עם רכבו לחניון המשיבה, יהיה זכאי לחניה חינם. בנוסף, בעל תו החניה אשר יוכיח כי הגיע לתיאטרון כדי לצפות בהצגה (למשל על ידי הצגת כרטיס), שמתקיימת בימים א'-ה' לאחר השעה 16:00 או בסוף השבוע ויציג תו חניה לנכה, יקבל מדבקת חנייה עמה יוכל לצאת מהחניון ללא תשלום.

  למודעה>>
 • יעל דגן נגד מי חדרה בע"מת"מ 25462-01-13 | תאריך פרסום: 26.07.2017 | בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיב גבה מלקוחותיו הוצאות גבייה, בניגוד להוראות בתקנות המסים (גבייה)(קביעת הוצאות מרביות). בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיב ישיב את הסכומים שנגבו ביתר, בגין הוצאות משלוח דרישת תשלום חוב בדואר רגיל והוצאות משלוח דרישת תשלום חוב בדואר רשום, לכל לקוח ששילם לו החל מיום 11.5.11, יום כניסת התקנות לתוקף, ועד ליום אישור הסכם הפשרה. כמו כן, התאגיד יתקן בספריו את החובות אשר טרם נגבו. לעניין ההתנהלות העתידית, מקום בו יפסק בפס' דין עע"מ 2748/15 כי אין לכלול את רכיב עלות העבודה במסגרת עלות הוצאות האכיפה, יתקן התאגיד את דרכיו בהתאם.

  למודעה>>
 • סאבר נסאר נגד אלקטרו קובי בע"מת"צ 3103-11-11 | תאריך פרסום: 25.07.2017 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי בחודש ספטמבר 2011 יצאה המשיבה במסע פרסום בשפה הערבית במספר יישובים ערביים. המבקש טען כי הוא נחשף לאותו מסע פרסום על דרך של מסר קולי מוקלט שנשלח למשרדו ולביתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתרום מוצרים פופולריים מתוך מלאי המוצרים של החברה, למספר בתי ספר באזור, בשווי של 150 אלף ש"ח. בנוסף, המשיבה תעניק תלושי הנחה לכלל משקי הבית המצויים במגזר הערבי בסך של 50 ש"ח, למימוש בקנייה מעל 500 ש"ח (כולל כפל מבצעים). השווי המצטבר של התלושים יעמוד על 350 אלף ש"ח ותוקפם יהיה למשך 18 חודשים. כל יתרת סכום שלא תמומש, תועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים.

  למודעה>>
 • ארז עמרון נגד דואר ישראל בע"מת"צ 26853-07-16 | תאריך פרסום: 25.07.2017 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא ציינה מחירי מוצרים הנמכרים בסניפיה ובכללם מוצרים הנמכרים מאחורי, בתוך ומעל דלפק המכירה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תקפיד על ציון מחירי המוצרים הנמכרים בסניפיה ובכלל זה המוצרים הנמכרים מעבר ומעל דלפק המכירה. המשיבה תנקוט בפעולות להבטחת קיומו של האמור, כגון גיבוש נהלים מתאימים. כמו כן, המשיבה תישא בפיצוי לציבור בשווי 35 אלף ש"ח, שימומש בדרך של מבצעי הנחות על מוצריה.

  למודעה>>
 • ורשיצקי ענבר נגד אביב שיווק דברים יפים לבית בע"מת"צ 45870-09-16 | תאריך פרסום: 25.07.2017 | בית משפט השלום בהרצליה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה ניפקה שוברי זיכוי בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן, כך שאלה נופקו לתקופה הקצרה מהתקופה המינימאלית המותרת בחוק. בהסדר הפשרה נקבע, כי כל לקוח שמחזיק בשובר זיכוי שתוקפו נמוך מהמינימום המותר, ייגש לאחד מסניפי המשיבה, שם יונפק לו זיכוי חדש לתקופה של שנתיים מיום ההנפקה החדש. בנוסף, במשך שנתיים תציב המשיבה בפני לקוחותיה אפשרות לקבל שובר זיכוי גם במקום בו לכאורה מכח הדין אין מגיע להם כזה. לבסוף, שוברי הזיכוי שתנפיק המשיבה בעתיד יהיו תקפים לשנתיים.

  לפסק הדין>>
 • נועם לוי ואח' נגד שירות בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות ואח'ת"צ 23695-07-13, ת"צ 6954-07-15, ת"צ 30283-08-15 | תאריך פרסום: 23.07.2017 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות לא הציגו את המחיר הכולל והמחיר ליחידת מידה של המוצרים הנמכרים בסניפיהן מאחורי דלפק בית המרקחת או המוצבים על גביו או בתוכו, וזאת בניגוד לחוק הגנת הצרכן, תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים) וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחיר של סוג מ צרכים מסוימים).בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יקפידו לסמן בבתי המרקחת המופעלים על ידיהן את מחירי התכשירים והתמרוקים שניפוקם אינו מחייב רוקח והם אינם תרופות, ולשם כך יתבצע ריענון נהלים. בנוסף, המשיבות תקיימנה הטבות, הנחות, או מבצעים הפונים לכלל מבוטחיהן על מוצרים המונפקים ע"י בתי המרקחת וזאת למשך 12 חודשים בשווי מצטבר של 275,000 ₪ - ע"י כללית; 275,000 ₪ - ע"י מכבי; 175,000 – ע"י מאוחדת, 175,000 ₪ – ע"י לאומית. ועוד, הצדדים המליצו על גמול בגובה של 5,000 ₪ לכל אחד מארבעת המבקשים, ושכר טרחה בגובה 75,000 לכל אחד מבאי כוח המבקשים 1 ו2, ו 50,000 ₪ לכל אחד מבאי כוח המבקשים 3 ו4.

  למודעה>>
 • צביקה וינטראוב נגד עיריית חדרהת"צ 14018-12-16 | תאריך פרסום: 21.07.2017 | בית המשפט המחוזי ביושבו כבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה חרגה מסמכותה לפי תקנה 1 לתקנות המיסים (גביה) (קביעת הוצאות מרביות), בכך שגבתה ביתר בגין מכתבים בדואר רגיל ובדואר רשום ובגין עיקולי בנק אלקטרוניים. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשיב לחברי הקבוצה סכום בגובה 490,000 ₪ ע"י השבה ו/או תיקון חשבונותיהם. בנוסף, העירייה תגבה סכום מופחת בסך 13.31 ₪ עבור דואר רגיל, ו-19.7 ₪ עבור דואר רשום.

  למודעה>>
 • אסף גרוס נגד די.די.אס הוטל מנג'מנט בע"מת"צ 42088-11-16 | תאריך פרסום: 20.07.2017 | בית משפט השלום בתל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, בכך שלא נקטה פעולות כדי למנוע עישון בחצר ובתחם הבריכה שלה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת לעמוד בכל דרישות החוק, ולמנות מפקח מטעמה אשר יפקח על אכיפת החוק. בנוסף, היא תעניק פיצוי בגובה 200,000 ₪ על דרך של תרומה של "ימי כיף" לילדים הנתמכים על ידי עמותות.

  למודעה>>
 • מרים שוורץ ג'ונסון נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מת"צ 6730-04-12 | תאריך פרסום: 19.07.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא מאפשרת ללקוחותיה, אשר רכשו מכשיר טלפון נייד מצד ג' שאינו משווק על ידיה, ליהנות מהטבה של זיכוי בגין המכשיר שהיא מעניקה ללקוחותיה שרוכשים טלפון נייד אשר נרכש ממנה במחיר זהה, וזאת בניגוד לרישיון על פיו היא פועלת. בהסדר הפשרה נקבע, כי ימונה רו"ח כמומחה מקצועי לבדיקת הנושאים לגביהן אושרה התובענה כייצוגית (האם המשיבה נתנה לחברי הקבוצה החזרים התואמים את ההחזרים שקיבלו לקוחות שרכשו מכשיריהם מהמשיבה; והאם המשיבה הגבילה את ההחזר ללקוחות שרכשו מכשיר לא משווק לגובה עלות המכשיר). ככל שהמומחה יקבע כי ההטבות הן הטבות חסר, המשיבה תחזיר לחברי הקבוצה פיצוי בגובה שיעור הטבת החסר כפול 0.75. סכום ההשבה של חברי הקבוצה שבמועד מתן ההחזר לא יהיו מנויים של המשיבה, ילך לתרומה. אם המשיבה תבקש לבצע את ההשבה ע"י הטבה או הוזלה היא תחויב באישור בית המשפט, ותהיה למבקשת זכות תשובה לבקשה.

  למודעה>>
 • עדי ליבוביץ נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מת"צ 28453-10-15 | תאריך פרסום: 17.07.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את חובותיה מכוח סעיפים 13ג(ב) ו 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, בכך שחייבה את לקוחותיה בגין הצטרפות לשירות גלישה בטוחה, מבלי שידעו, הסכימו או הזמינו את השירות, ומבלי שהיא שלחה להם מכתב המידע אותם על הצטרפותם לשירות ואודות האפשרות להתנתק ממנו. בהסדר הפשרה נקבע, כי חברי הקבוצה הם לקוחות השירות אשר לא קיבלו מכתב המפרט את תנאי העסקה והתנתקו מהשירות לפני שליחת מכתב, וגם אלה שהודיעו על התנתקותם תוך 30 יום מיום שליחת המכתב. המשיבה תזכה את כל אחד מחברי הקבוצה ב-200 ₪, ותתרום 400,000 ₪ לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד. תרומה זו תהיה מחוץ לתקציב התרומות של בזק לשנת 2017.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD