יוני 2017

 • אירינה פרסולוב נגד אפריל – רשת חנויות קוסמטיקה ובשמים בע"מ ואח'ת"צ 3471-03-15 | תאריך פרסום: 06.06.2017 | בית משפט השלום תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מייבאת ומוכרת מוצרים קוסמטיים לצרכנים בניגוד לדין תוך הטעייה ומצגי שווא, משום שהמוצרים התיימרו ליצור שינויים פיזיים בגוף המשתמשות, בעוד שאין למוצרים סגולות שכאלו. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות מתחייבות לפצות את חברי הקבוצה בדרך של מתן הנחות ברשת חנויות אפריל, בסכום כולל של 255,000 ₪ וזאת בתוך 6 חודשים מיום תחילת ביצוע ההסדר. ההנחה תתבצע כך שבכל רכישה יופחת 5% מהסכום לתשלום בגין המוצר.

  למודעה>>
 • רן נקש נגד אלקון מרכז מיחזור (2003) בע"מת"צ 34986-08-16 | תאריך פרסום: 05.06.2017 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי מפעלה של המשיבה גרם לזיהום אוויר וריחות בלתי סבירים, שגרמו למפגע סביבתי ופגעו בנוחות התושבים והשוהים בסביבה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתרום סכום של 100,000 ₪ לעמותה, שזהותה תיקבע על ידי בית המשפט, לקידום מטרה סביבתית או חברתית או לקרן שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות.

  למודעה>>
 • אביב דבוש נגד יפאורה-תבורי בע"מת"צ 39840-05-15 | תאריך פרסום: 04.06.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שיווקה את סדרת מוצרי schweppes waterכ"מים", על אף שמדובר במשקאות קלים בטעם, ונמנעה מלציין את שמו התקני של המוצר על גבי הצד הגלוי לצרכן בעת הצגת המוצר למכירה, וציינה אותו אך באופן צדי. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתרום מוצרים בשווי כולל של 285,000 ₪ לעמותות פתחון לב, משולחן לשולחן – לקט ישראל והאגודה למען החייל בישראל. כמו כן, המשיבה כבר תיקנה את ההפרה והוסיפה בחזית המוצר ובאופן בולט את שמו התקני של המוצר.

  למודעה>>
 • פנחס לבקוביץ' נגד כלל חברה לביטוח בע"מת"צ 10742-09-15 | תאריך פרסום: 02.06.2017 | בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא העניקה ללקוחותיה המבטוחים בפוליסות ביטוח המבטיחות תשואה, את הריבית לה התחייבה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תערוך בדיקה של סכומי הפדיון ששולמו לחברי הקבוצה בפוליסות הביטוח הרלוונטיות בתקופה שמיום 07.09.12 ועד למועד אישור הסדר הפשרה. במסגרת הבדיקה, תבדוק המשיבה האם סכומי הפדיון ששולמו תואמים את נתוני הפוליסות כפי שהם מעודכנים בתיקי המבוטחים. אם יימצא שבתקופה הרלוונטית שולמו לחברי הקבוצה תשלומים בחסר, תשיב המשיבה למבוטחים 70% מסך הסכומים שהוחסרו מהם.

  למודעה>>
3

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD