מאי 2017

 • טל שער נגד שוקוטרייד בע"מת"צ (ת"א) 65216-11-15 | תאריך פרסום: 22.5.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות התקן הישראלי מס' 1307, כאשר לא ציינה בסימון בולט לעין בסמוך לכיתוב "בלא סוכר" על המוצרים (מספר סוגי סוכריות), כי הם מכילים רכיבים מסוג סוכרים רב כהליים. בהסדר הפשרה צוין, כי הושגה מטרתה של התובענה, שכן המשיבה שינתה את סדרת תוויות המוצרים הרלוונטיים, כך שכיום עומד הכיתוב בדרישות התקן. עוד נקבע, כי המשיבה תתרום בפרק זמן של 21 ימים ממועד מתן פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה, סך של 37,787.6₪, לפי הפירוט הבא: מכשירי החייאה בשווי של 17,700₪ לארגון "איחוד הצלה"; אובלטים – מאפים בשווי של 15,087.6₪ (במחירים לצרכן) לעמותות "אילני חסד" (סיוע למשפחות נזקקות), עמותת "אור מנחם" (סיוע לילדים חולים ולמשפחותיהם) או כל עמותה רשומה אחרת, לפי הפירוט הבא: 1,524יחידות של 300 גר' שמחירן לצרכן 9.9 ₪ ליח'; וכן תרומה בסך של 5,000₪ לארגון "מתנת חיים" (ארגון לתרומת כליות).

  למודעה>>
 • ברליין ואח' נגד ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ואח'ת"צ 42646-05-15 | תאריך פרסום: 21.5.17 | בית המשפט המחוזי ירושלים

   הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות הציגו מצג מטעה לפיו הספק המנוע של מיקסרים מסדרה מסדרת KMIXשל חברת Kenwoodאותם הן משווקות, והמיובאים על ידי אחת המשיבות, הוא 1000 ואט ולא 500 וואט כפי שהוא בפועל. בהסדר הפשרה נקבע, כי כל צרכן שרכש מיקסר מהסדרה המדוברת אותה מייבאת המשיבה, יזכה בהטבה בדמות הארכת תעודת האחריות למנוע המיקסר בשנה נוספת, וזאת גם לגבי מיקסרים שנסתיימה תקופת האחריות בגינם, וצרכניהם יזכו בשנת אחריות נוספת שתחל במועד אישור הסדר הפשרה. חברי הקבוצה יהיו רשאים וזכאים להודיע למשיבה כי במקום הטבה זו, מבקשים הם לקבל את אחת מההטבות החלופיות: 20% הנחה ברכישת כל מוצר של חברתKenwood  המיובא ע"י המשיבה ונמכר באתר האינטרנט שלה; לחלופין, לאלו שרכשו את המוצר החל מיום 01.07.2013 ניתנת הזכות לבחור בהארכת תוקף האחריות למוצר כולו, ולא רק למנוע, בשנה נוספת.

  למודעה>>
 • בן סימון נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מת"צ 36858-10-14 | תאריך פרסום: 12.05.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה העלתה את דמי הניהול של חברי הקבוצה, וזאת מבלי ששלחה להם הודעה מוקדמת בדבר ההעלאה הצפויה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשלם סכום כולל של 2,700,000 ש"ח לחברי הקבוצה, כשמתוכם: 900,000 ש"ח יועמדו כהטבה בין המשיבה לבין העמית באופן אישי, סך כולל של 1,100,000 ש"ח יועמד כהטבה לצרכי תשלום לעמיתי הקרנות שקיבלו הנחה בדמי ניהול כתוצאה מהסכם הנחות קולקטיבי וסך כולל של 700,000 ש"ח יועמד כהטבה לצרכי תשלום לעמיתי הקרנות שדמי הניהול שלהם עלו לאחר הפסקת הפקדות שוטפות.

  למודעה>>
 • הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ נגד לנדמארק גרופ בע"מת"צ 14144-05-09 | תאריך פרסום: 10.05.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי בתשקיף שפרסמה המשיבה, קיימים פרטים מטעים, העולים לכדי תרמית, בעניין האופן בו תוארה עסקה בין המשיבה לבין חברת בניה אמריקאית ובקשר עם נכסי מקרקעין של המשיבה המצויים בווירג'יניה, ארה"ב. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות, ישלמו סכום פשרה כולל המורכב, כדלקמן: (1) 10% מהסכום שגויס בהנפקת המשיבה (16,957,500 ש"ח), (2) תוספת הפרשי הצמדה וריבית החל ממועד ההנפקה בסך 22,200,000 ש"ח, (3) סכומים שישולמו כגמול ושכר טרחה בסך 816,000 ש"ח ו3,054,952 ש"ח בהתאמה. אופן חלוקת הכספים בין חברי הקבוצה, נקבעה על ידי מומחה מתחום הכלכלה, ותעשה על ידי נאמן.

  למודעה>>
 • עופר עובדיה נגד זיו חברה להשקעות (ז.צ.) בע"מ ואח'ת"צ 17182-06-16 | תאריך פרסום: 08.05.2017 | בית משפט השלום תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה נוהגת לשגר אל נמענים רבים דברי פרסומת, ללא הסכמה מפורשת של הנמענים. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתחייב לפעול לפי חוק התקשורת, ולבצע תיקונים עתידיים בתוך 30 יום מאישור הסכם הפשרה. בתוך כך, המשיבה תמחק את כל כתובות הדואר האלקטרוני מהמאגר שלה, שלא נרשמו למאגר לפי מנגנון הרשמה כפול. לאור הקושי באיתור חברי הקבוצה, המשיבה תעניק הטבה חד פעמית לכלל לקוחותיה בדמות קופון הנחה בשווי 20 ש"ח, שניתן לשימוש ברכישת כל מוצר שמפורסם באתר האינטרנט של המשיבה.

  למודעה>>
 • אבי בונדי נגד סמ-ליין בע"מת"צ 27898-09-16 | תאריך פרסום: 08.05.2017 | בית המשפט המחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שיווקה מקררים פגומים מתוצרת חברת סמסונג, אשר גרמו לרעשים בלתי סבירים ולהיווצרות קרח, אך לא עשתה דבר על מנת להפסיק את שיווק המקררים או להודיע ללקוחותיה אודות הפגמים בהם. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק לחברי הקבוצה תקופת אחריות בת 3 חודשים, ללא כל תמורה, במהלכה יוכלו לפנות אליה בדרישה לתיקון תקלות טכניות במקרר. כמו כן, המשיבה תשא בכל העלויות הכלולות בביצוע התיקון, לרבות התקנת חלפים ועלות הגעת טכנאי, כשלתיקונים שיבוצעו בתקופה הזו תינתן תקופת אחריות נוספת של 4 חודשים ממועד ביצוע התיקון.

  לפסק הדין>>
 • ישי גורש נגד ק.ה. מאפיות בע"מת.צ. 10982-10-15 | תאריך פרסום: 08.05.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה חייבה את לקוחותיה בגין משקל המאפים הנמכרים בתפזורת שלא כדין, הואיל והמשיבה מתחייבת למכור את המאפים במחיר מוגדר לק"ג, ומשכך כוללת במחיר גם את משקל האריזות ולא מפחיתה אותו. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תציב שילוט בכל סניפיה שיבהיר באילו מקרים יחויב לקוח עבור אריזת המוצר, מעבר לחיוב עבור המוצר עצמו. בנוסף, יינתן פיצוי לחברי הקבוצה שיהיה שווה ערך ל70% מההכנסות המשוערות עבור האריזות שנמכרו. לנוכח הקושי באיתור חברי הקבוצה, הפיצוי יינתן על דרך של תרומה של מוצרי מאפה לעמותות.

  למודעה>>
 • נירם חומרי גלם וציוד לדפוס בע"מ ואח' נגד פזומט מקבוצת פז ואח'ת"צ 15731-10-11 | תאריך פרסום: 03.05.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות גבו בגין סולר שנרכש במסגרת הסדרים עסקיים מסוג "פזומט", סכומים העולים באופן משמעותי על הסכומים שמשלם בעבור אותו סולר, לקוח מזדמן. בכך, נטען כי המשיבות פעלו בחוסר תום לב בקיום חוזה לפי סעיף 39 לחוק החוזים, ושהן קבעו מחיר של סולר מומלץ לצרכן, המהווה תניה מקפחת בחוזה אחיד. בהסדר הפשרה נקבע, כי כל לקוח יקבל פיצוי באחת משתי שיטות לפי בחירתו, המתבססות על יחסים בין המחירים שניתנו במסגרת הסדר "פזומט", למחירים ללקוחות מזדמנים (סך הפיצוי מוערך ב-32,253,414 ש"ח). בנוסף, המשיבות תשננה את מנגנון עדכון המחירון המומלץ אליו מפנים הסכמי הפזומט, ונקבעו מנגנון לבדיקת הנתונים והסדרים למקרים שבהם יימצאו סטיות מהנתונים. הומלץ, כי המבקשים יקבלו גמול של 800,000 ש"ח וב"כ שכ"ט בגובה 7,200,000 ש"ח.

  לפסק הדין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD