אפריל 2017

  • יובל לפינר נגד בנק הפועלים בע"מת"צ (מרכז) 63162-02-15 | תאריך פרסום: 4.4.17 | בית המשפט המחוזי מרכז

    הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי בנק הפועלים גבה שלא כדין וביתר מלקוחות הבנק, עמלות בגין פעולות שונות שבוצעו החל מיום 1.8.13 ואילך, בהתאם לתעריפון שכונה "יחיד/עסק-קטן", אך בניגוד להוראה האוסרת על גבייה מלקוחות שהם יחיד או עסק קטן של עמלה העולה על זו הנגבית מלקוח שהוא עסק גדול. בהסדר הפשרה נקבע, כי הבנק ישיב רטרואקטיבית לכל אחד מחברי הקבוצה, את ההפרש בין העמלות שנגבו ממנו בפועל בתקופה הרלבנטית לבין סכום העמלות שהיה נגבה ממנו אילו היה מוחל עליו תעריפון "עסק גדול", תוך 60 ימי עסקים ממועד אישור הסדר הפשרה. חבר קבוצה שאינו מחזיק חשבון פעיל וזכאי להחזר סכום שאינו עולה על 20 ש"ח, לא יקבל את ההחזר בפועל, וההחזר יועבר לתרומה, אלא אם כן חבר הקבוצה יודיע בכתב לבא הכוח המייצג על רצונו לקבל את התשלום.

    למודעה>>
  • רועי גורודיש נגד בנק הפועלים בע"מתצ (מרכז) 53590-11-15 | תאריך פרסום: 2.4.17 | בית המשפט המחוזי מרכז

    הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הבנק מעכב כספי מט"ח המועברים דרכו ללקוחותיו, שלא כדין ובניגוד להסכם בין הבנק ללקוחות. בהסדר הפשרה נקבע, כי ישונו נהלי הבנק כך שהחל מהמועד הקובע, יעביר הבנק את הכספים ללקוח לפי יום הערך בו צריך היה להעביר את הכספים אלמלא העיכוב. בנוסף, הבנק יעניק לכלל לקוחותיו פיצוי בדרך של הימנעות מגביית ימי ערך בגין כל העברת מט''ח, למשך מספר הימים הנדרשים עד לנקודה בה הפיצוי יהיה שקול (כלכלית) לנזקם של חברי הקבוצה. מומחה שזהותו הוסכמה בין הצדדים יקבע את גובה הנזק שנגרם לחברי הקבוצה, שיקבל את כל הנתונים אשר הועברו על ידי הבנק לידי התובע.

    למודעה>>
2

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD