אפריל 2017

 • ארז אבני נגד עיריית חיפהת"צ (מרכז) 6541-06-16 | תאריך פרסום: 27.04.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות, רשויות מקומיות, לא הנגישו לאנשים עם מוגבלות בשמיעה אירועים בתקופה שהחל מיום 25.10.2013, וזאת בניגוד לדרישות לתמלל את הנאמר ולהציע מערכות עזר לשמיעה, על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1988. בהסדר הפשרה, שנחתם בין המבקש ל בין עיריית באר שבע בלבד, נקבע כי התובענה תאושר כייצוגית והמשיבה תוודא שבאירועים יהיו תמלול ומערכות עזר לשמיעה בכמות הנדרשת בתקנות ומבלי להתנות זאת בבקשה מראש. בנוסף, המשיבה תציין זאת בפרסומים על האירועים, וכן תציב שילוט על מיקום המערכות במקום האירוע. מבחינת פיצוי, המשיבה תקיים תוכנית שירותים אודיולוגיים קהילתיים למשך 12 חודשים, ע"י ארגון "בקול", בעלות ישירה של 110,000₪; וכן תדאג לחדר לקיום התוכנית ולפרסומים מתאימים במבנה בו תערך התוכנית ובאתר האינטרנט של המשיבה.

  למודעה>>
 • דן ברליצהיימר נגד הראל חברה לביטוח בע"מת"צ 6860-06-16 | תאריך פרסום: 27.04.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת הראל לא צרפה הפרשי הצמדה כדין לתגמולי הביטוח אשר שילמה למבוטחים בגין אירוע ביטוחי בענף ביטוחי הבריאות. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה את לקוחותיה, על דרך תרומה בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. המשיבה תתרום לקרן לניהול וחלוקת הכספים 70% מסך הפרשי ההצמדה שניתנו בחסר בגין התקופה הנטענת הראשונה (16.5.2010-16.5.2013), ו-100% מסך הפרשי ההצמדה בחסר בגין התקופה הנטענת השנייה (17.5.2019 ועד ליום חתימת הסדר הפשרה). סכומים אלה יקבעו ע"י בודק שימונה לעניין זה.

  לפסק הדין>>
 • אלינור כליפזאדה נגד ויטליטי - החיוניות שבטבע בע"מת"צ 59614-01-15 | תאריך פרסום: 26.04.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת ויטליטי שיווקה תכשיר בשם SOS BUCAL, אשר הוגדר כ"תכשיר טבעי לבריאות חלל הפה והחניכיים", המטפל בכיבים בחלל הפה, בחניכיים ובכאבי גרון, וזאת בניגוד למטרת השימוש המאושרת לתמרוק ע"י משרד הבריאות, המתמצה ב"רענון" חלל הפה. 1. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תחדל משיווק המוצר נשוא התובענה, ותפעל מעתה בהתאם להוראות הדין ותנאי רישיונות משרד הבריאות. כמו כן, המשיבה תבצע פיצוי בדרך של תרומה, על דרך תרומה של 1,200 יחידות מהמוצר המשווק כיום, בהתאם להוראות, לבתי חולים ציבוריים וגופים המנויים בהסכם.

  למודעה>>
 • שמעון פריזנט ואח' נגד גרופר קניות חברתיות בע"מת"צ 12001-10-13 | תאריך פרסום: 26.04.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי תנאי השימוש באתר האינטרנט של המשיבה גרופר, המהווים חוזה אחיד, כוללים שני תנאים מקפחים: האחד, הגבלת זמן המימוש של השוברים שמוכרת גרופר; השני, עניינו בכך שכאשר השוברים אינם ממומשים עד למועד פקיעתם, הרוכשים לא מקבלים החזר או זיכוי כלל, וגרופר מותירה בידיה את כל תמורת השוברים ששולמה לה (ולא רק את עמלת התיווך). בהסדר הפשרה נקבע, כי מעתה, כל מנוי רשום באתר גרופר, שלא יממש שובר עד למועד פקיעתו, יהיה זכאי לזיכוי כספי, ששוויו מחצית מהסכום אשר שולם עבור השובר, אשר יינתן בצורת קרדיט לרכישה באתר, ותוקפו יהיה למשך 30 ימים. זאת, למעט בעסקאות לרכישת כרטיסים להופעות, רכישת טיסות לחו"ל ורכישת לינה בבתי מלון או בתי הארחה. כמו כן, החברה תבצע פעולות שמטרתן לעודד את מימוש השוברים בטרם פקיעתם. לגבי פיצוי העבר, בגין ארבעת השוברים הראשונים שנרכשו ולא מומשו, תינתן זכות החלפה ששוויה 25% מן השובר שלא מומש. זאת, למעט עסקאות שבהן שווי הזכות יעמוד על 10% מן השובר או שובר ששוויו נמוך מ-40 ש"ח. כמו כן, סכום הזכות המקסימאלי יעמוד על 200 ש"ח.

  לפסק הדין>>
 • לירן דדו ואח' נגד ברימאג דיגיטאל אייג' בע"מת"צ 2404-10-14 | תאריך פרסום: 25.04.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות פועלות בניגוד לסעיף 18א(א1) לחוק הגנת הצרכן, תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) ותקנותהגנתהצרכן (מדבקת אחריות), בהתנותן את מתן האחריות למוצרים הנמכרים על ידן בהצגת חשבונית רכישה או תעודת אחריות, מבלי שהן מצרפות מדבקות אחריות לטובין המיובאים על ידן, או שהן מצרפות מדבקות שאינן מולאו כנדרש. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יעניקו שירות ללקוחות אשר רכשו אצלן טובין החייבים במדבקת אחריות ואשר מצויים בתוך תקופת האחריות, גם ללא הצגת תעודת אחריות או מדבקת אחריות או חשבונית, על פי תנאי האחריות ובכפוף לדין. בנוסף, המשיבות יעניקו הטבה של שנת אחריות נוספת לכל אותם לקוחות שנדרשו להציג בנוסף למדבקת האחריות המלאה, חשבונית רכישה או תעודת אחריות כתנאי לקבלת האחריות וכתוצאה מכך לא זכו לקבלת שירות תיקונים בתקופת האחריות. בנוסף, המשיבות יעניקו שנת אחריות נוספת לכל לקוח שרכש את המוצרים שהן מייבאות, שלא במישרין מהן, מבלי שצורפו למוצרים מדבקות אחריות על פי דין, ובשל כך נמנע מהם לקבל שירות בתקופת האחריות.

  למודעה>>
 • חגי בלמס נגד לוטוקארד בע"מת"צ 57758-05-16 | תאריך פרסום: 24.04.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי לוטוקארד (שהינה זכיינית של מפעל הפיס) מטעה את לקוחותיה בהבטיחה חבילת השתתפות של כרטיסי הגרלה בשווי אלפי שקלים, בעלות חודשית של 169.90 ש"ח, בעוד ששווי החבילה בפועל אינו עולה על עשרות שקלים. בנוסף נטען כי לוטוקארד הטעתה את לקוחותיה בהציגה מצג שווא לפיו האינטרס שלה בשיווק חבילת ההשתתפות מסתכם בגביית עמלה בשיעור של 10% מסכום הזכיות. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תחדל משיטת השיווק המפורטת לעיל, ותבהיר במסגרת שיחות המכירה כי התשלום על החבילות הינו בגין מילוי הטפסים ותימנע מלהציג את התשלום כמשקף את שווי כרטיסי ההגרלה. כמו כן, המשיבה תעניק לכל אחד מחברי הקבוצה (בין שמנויים בהווה ובין שהיו מנויים בעבר) מילוי ושליחה של ארבע טבלאות על חשבונה אחת לחודש, בארבעת החודשים שיעקבו את אישור הסדר הפשרה. לסיום, המשיבה תתרום מכשירי חשמל בשווי 70,000 ש"ח לעמותת אור שלום, העוסקת בטיפול בילדים בסיכון המצויים במסגרות חוץ ביתיות, ותתרום 15,000 ש"ח לקרן לטיפול במשפחות חללי הצנחנים.

  למודעה>>
 • לילך ספיר נגד א.ב.א.ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מת"צ (מרכז) 17603-11-13 | תאריך פרסום: 23.04.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת ויקטורי הטעתה את ציבור צרכניה, בכך שפרסמה רשימת קודים של מוצרים המשתתפים במבצע מטעמה, באופן שספרות קוד המוצר, לא הופיעו במלואן בשלט המבצע אלא רק באופן חלקי. ב-28/6/16 הגישה המבקשת בקשה מכוח פקודת ביזיון בית המשפט, בטענה כי הסדר הפשרה שהושג בין הצדדים ואושר על ידי בית המשפט, אינו מקוים ע"י המשיבה ומכאן הגיעו הצדדים להסדר הפשרה הנוכחי. בהסדר הפשרה הנוכחי נקבע, כי המשיבה תעניק לעמותת "אחים לחסד" בגדרה, תרומה בדמות מוצרים המשווקים על ידה בשווי 7,500 ש"ח.

  למודעה>>
 • זיו ברגמן נגד משרד המשפטים- מדינת ישראלת"צ (מרכז) 2098-05-13 | תאריך פרסום: 19.04.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז ביושבו כבית משפט לענייני מנהליים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי משרד המשפטים גובה אגרות מכוח תקנות הנוטריונים ומכוח תקנות רואי חשבון, מעבר להיקף גבייה המותרת. גביית יתר זו, נעשית לאור הצמדה שגויה שנובעת מאי הכרתו של משרד המשפטים במדדים שליליים. בהסדר הפשרה נקבע, כי משרד המשפטים מתחייב לתרום 200 אלף ש"ח באופן הבא: 100 אלף ש"ח לעמותת בית שבתאי לוי (פנימייה ומרכז חירום לילדים בגיל הרך) ו-100 אלף ש"ח לקרן מלגות ופרסים ליד לשכת רואי החשבון. כמו כן, משרד המשפטים יפעל להסדרה עתידית של הנושא ע"י תיקון האגרות או קידום חקיקה.

  למודעה>>
 • יוסף חגמה נגד בנק מזרחי טפחות בע"מת"צ 8929-08-11 | תאריך פרסום: 12.4.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הבנק מחייב את לקוחותיו בחיובים שונים בגין הוצאות משפטיות, ללא אישור של בית משפט או רשם ההוצאה לפועל. עוד נטען, כי הסכומים שחויבו בחשבונות הלקוחות בגין הוצאות משפטיות נושאים ריבית חריגה, החלה על יתרת החובה בחשבון, במקום הפרשי הצמדה וריבית כדין. בהסדר הפשרה נקבע, ראשית, כי גודלה של קבוצת הזכאים, ייקבע בהתאם להכרעת בית המשפט באשר לטענת ההתיישנות העומדת לבנק, מאחר והיא משליכה על התקופה שעליה יחול ההסכם. שנית, הבנק מבהיר כי הפסיק לחייב את לקוחותיו בהוצאות משפטיות שלא אושרו, ומתחייב להמשיך לחייב את לקוחותיו רק בגין הוצאות משפטיות שאושרו, בתוספת ריבית והצמדה. שלישית, במסגרת הסדר הפשרה ימונה מומחה מטעם הצדדים, שיבדוק האם חברי הקבוצה בכלל זכאים לזיכוי בגין עילתם. במידה והתשובה תימצא חיובית, יקבע המומחה את סכום הזיכוי, ויהיה ממונה על ביצוע הסדר הפשרה. ביחס ללקוחות זכאים המחזיקים חשבונות פתוחים בבנק, יבוצע זיכוי לחשבונם וביחס ללקוחות שחשבונותיהם נסגרו בבנק, ישלח הבנק הודעת זכאות לזיכוי, אשר מותנה בהשבת הזכאי בתוך 4 חודשים מיום משלוח ההודעה, דרישה לתשלום באמצעות טופס אינטרנטי, ומילוי כלל הפרטים המצויים בו. הוסכם כי הבנק רשאי לדרוש מבעלי החשבונות הסגורים אסמכתאות ופרטים נוספים. לקוח שנדרש להמציא את הנ"ל, נדרש לעשות זאת תוך חודשיים ממועד הדרישה, ובמידה והנ"ל לא יומצא - הבנק יהיה פטור מהשבה ביחס לאותו לקוח.

  למודעה>>
 • ליאור מתוק חן נגד שופרסל בע"מת"צ 61589-02-16 | תאריך פרסום: 12.4.2017 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי במסגרת מכירת מוצרים באתר האינטרנט שלה, חברת שופרסל אינה מוסרת ללקוחותיה מידע צרכני בסיסי ונחוץ ביחס לאלפי מוצרים, כגון רכיבי המוצר ו/או טבלת הערכים התזונתיים. ביחס למוצרים אחרים, נטען כי החברה מוסרת מידע שגוי - ומסמנת מוצרים כ"טבעיים", או "מוצרים ללא סוכר", על אף שהם אינם כאלה. בהסדר הפשרה, התחייבה חברת שופרסל לצלם את המוצרים הנמכרים באתר בתמונה היקפית מיוחדת (360 מעלות), שתאפשר לצרכני האתר לבחון את המוצרים הנמכרים באתר באמצעות התמונה ההיקפית. לפי הסדר הפשרה, שווי ההטבה הינו בשווי עלות פרויקט הצילום ההיקפי לעיל, העומד על 2,000,000 ₪. יודגש, כי הצילום ההיקפי הינו הסעד היחידי הניתן לחברי הקבוצה מכח הסדר הפשרה).

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD