מרץ 2017

 • בר אור נגד לאומי קארד בע"מת"צ (מחוזי מרכז) 18227-09-14 | תאריך פרסום: 30.3.17 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי לאחר שלקוחות המשיבה הפסיקו תכנית של צבירת הנקודות, המשיבה מחקה באופן גורף ושרירותי את יתרת הנקודות שהצטברו אצל לקוחותיה ובכך פגעה בזכויותיהם הכלכליות, בניגוד לדין. בהסדר הפשרה נקבע, כי לאומי קארד תעניק ללקוחותיה הטבה בשווי כולל של 750,000 ש''ח, על דרך הענקת כרטיס חינם לסרט. אופן הפיצוי הוא דו שלבי: הפיצוי הראשוני, כולל את לקוחות החברה שיתרתם בעת המחיקה הייתה מעל 20,000 נקודות – לקוחות אלו יקבלו כרטיס רגיל אחד לקולנוע חינם ויוכלו לממש הטבה זו תוך שלושה חודשים. הפיצוי השני, יכלול את יתרת הסכום לאחר מימוש הפיצוי הראשון, ויועבר לתקציב הסרטים של תכנית הפינוקים 1+1 המופעלת על ידי החברה.

  למודעה>>
 • אתי לוי ואח' נגד תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח'ת"צ 30637-07-13 | תאריך פרסום: 29.3.17 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות הטעו את הצרכנים והפרו את הוראות הדין כאשר הוסיפו למוצרי יוגורט לבן הנמכרים ומיוצרים על ידן, חומרים מייצבים ולא כינו את המוצרים ''יוגורט מיוצב'' כי אם בשם ''יוגורט'' בלבד. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה 3, מחלבת משק צוריאל, תוסיף לשם הרשמי של מוצרי היוגורט המכילים חומר מייצב את המילה ''מיוצב'', תוך שישה חודשים ממועד אישור הסדרה הפשרה. בנוסף, המשיבה תעניק הטבה ללקוחותיה, כך שבקניית שלושה יוגורטים, צרכנים יקבלו יוגורט חינם, עד לסכום הטבה בסך 45,000 ש''ח כולל מע''מ. לסיום, המשיבה תתרום ממגוון מוצריה מוצרים בסך 45,000 ש''ח לאחת מהעמותות הגדולות.

  למודעה>>
 • פליקס גוטקוביץ' נגד פרוקטר אנד גמבל ישראל אמ.די.או. בע"מ ואח'ת״צ 26005-11-14 | תאריך פרסום: 23.03.17 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות הקטינו את תכולת מיכל נוזל הכלים שהן משווקות תחת המותג "פיירי" מ-750 מ"ל ל-650 מ"ל וכן הפחיתו את ריכוז החומר הפעיל מ-36% ל-24%, וזאת מבלי שהפחיתו בהתאמה את מחיר נוזל הכלים ומבלי להביא לידיעת ציבור הצרכנים שינויים אלה כמתחייב בדין. בהסדר הפשרה נקבע, כי לחברי הקבוצה תוענק הטבה בדמות הנחה של מעל 7%, בגין רכישת מוצרים, שמסתכמת ב-750,000 ש"ח. שווי ההטבה הכולל, יינתן במהלך תקופה שלא תעלה על 18 חודשים. בתום תקופה זו, ככל שיתחוור כי שווי ההטבה הכולל לא ניתן במלואו, יוענקו ללקוחות הנחות נוספות, עד ששווי ההטבה הכולל יינתן במלואו לצרכנים.

  למודעה>>
 • אמיר עבדו – משתלת הכפר החדשה נגד עיריית רמת גןת״צ 9314-09-11 | תאריך פרסום: 16.03.2017 | בית המשפט המחוזי בתל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, עיריית רמת גן, הטילה על נישומים חיובי ארנונה רטרואקטיביים, כאשר בדיעבד הסתבר כי תשלום החובה, הוטל שלא כדין. על כן נטען, כי יש להשיב לנישומים את מלוא שיעור ריבית הפיגורים ששולם שלא כדין לעירייה. בהסדר הפשרה נקבע, כי עיריית רמת גן תשיב ל- 28 חברי הקבוצה זיכויים בגין ריבית הפיגורים שנגבתה ביתר. בנוסף, עיריית רמת גן תשלם גמול של 4,000 ש"ח לתובע המייצג ושכר טרחה בסך 16,380 לב"כ המבקש.

  למודעה>>
 • הרצל חגיגי, יצחק חזות נגד בנק הפועלים בע״מ49339-11-11; 3796-12-10 | תאריך פרסום: 15.03.2017 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי בנק הפועלים חייב חשבונות של לקוחות הבנק, בגין הוצאות משפטיות שלא אושרו על ידי ערכאה שיפוטית. בנוסף, בנק פועלים חייב לקוחות בהוצאות משפטיות שחויבו בחשבונותיהם בריבית יתר, העולה לכדי הטעיה לפי ס' 3 לחוק הבנקאות והפרת חובה חקוקה לפי ס'3 ו-4 לחוק פסיקת ריבית. בהסדר הפשרה נקבע, כי חברי הקבוצה יכולים לקבל זיכוי או תשלום בכפוף לבדיקות שיבוצעו על ידי מומחה מוסכם שימונה מטעם בית המשפט. בנוסף, הצדדים יגישו עמדה בנוגע לשכר טרחה וגמול תוך 10 ימים מיום הוראת בית המשפט על פרסום הסדר הפשרה.

  למודעה>>
 • יוסי הררי נגד צבאן בכור תכשיטים בע"מ, בכור צבאן, המשביר בתי כלבו בע"מת"צ 24675-10-13 | תאריך פרסום: 14.03.17 | בית המשפט המחוזי בתל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות, "צבאן" ו"המשביר לצרכן", פרסמו והציעו לציבור לרכוש תכשיטים הנמכרים במשביר לצרכן תחת המותג "צבאן" וכן בסניפי הרשת של "צבאן" בהנחות הנעות בין 80-90 אחוז. אולם, הנחות אלו אינן אמתיות משום שנגזרות ממחיר מומצא ומנופח, ובכך מפרות המשיבות את הוראות חוק הגנת הצרכן בדבר "מכירה מיוחדת". בנוסף, המשיבות מנפיקות שוברי זיכוי על נייר תרמי מחיק בניגוד לדין. בהסדר הפשרה נקבע, כי שיטת השיווק הופסקה החל ממאי 2015. "קורל", חברת בת של צבאן, תעניק שוברי תשלום בסך 250 ש"ח, לחברי המועדון של המשביר לצרכן וכן ללקוחות של צבאן שאינם חברי המועדון ובלבד שיציגו ראיה שקנו תכשיט מאחד מסניפי צבאן. היקף מימוש שוברי התשלום הכולל יעמוד על עשרה מליון ש"ח. עוד הוסכם, כי המבקש מסתלק מעילת תביעתו השנייה בכל הקשור לנייר עליו מודפס שובר הזיכוי.

  למודעה>>
 • מרינה לבדב ואח' נגד קווי הגליל שירות מוניות סדיר בע"מ ואח'ת"צ 20674-09-14 | תאריך פרסום: 09.03.2017 | בית המשפט המחוזי בירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות, חברות מוניות שירות, הפרו את חובתן לפי סעיף 71ג(ג) לפקודת התעבורה, לפיה יש לקבוע בתחנות מוצא המשמשות קו שירות שילוט אשר מכיל את מסלול הקו, את זמני מתן השירות בקו ואת תדירותו. בהסדר הפשרה נקבע, כי חברות מוניות השירות יציבו בתחנות שילוט התואם את הוראות פקודת התעבורה. כמו כן, נקבע תשלום גמול למבקשים ושכר טרחה לבאי כוחם בסך 800 ש"ח ו-9,200 ש"ח (בהתאמה) מכל אחת מהמשיבות 1-14, וזאת למעט ממשיבות 3 ו-10 אשר כבר הציבו שילוט כאמור בעקבות הגשת הבקשה לאישור ויישאו בתשלום שכר טרחה וגמול בסכום שייקבע על-ידי בית המשפט.

  למודעה>>
 • אריק קגן נגד חברת טבע מהדרין י.א בע״מת״צ 53233-06-15 | תאריך פרסום: 07.03.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, חברת טבע למהדרין, הפרה את הוראות תקנות בריאות הציבור (מזון), כאשר ייחסה סגולות ריפוי למוצרי המזון שלה, על גבי אריזות המזון ובפרסום באינטרנט. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתרום מוצרי מזון שלה, בשווי 50,000 ש״ח, לעמותת ״קופת החסד הכללית במעגל השנה״ (עמותה אשר תכליתה להעניק סיוע לנזקקים וחולים).

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD