ינואר 2017

  • שמואל והב נגד זיג זג שירותי דיוור ולוגיסטיקה בע"מתצ (ת"א) 38394-12-13 | תאריך פרסום: 8.1.17 | בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

    הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא שילמה לשליחים אשר עבדו אצלה בתקופה הרלבנטית דמי חג, דמי הבראה, פדיון חופשה, או חופשה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תקצה סכומים לשם חלוקה בין חברי קבוצה זכאי (מצוין כי אופן קביעת הזכאות מפורטת בהסכם הפשרה, אך לא נמצא ההסכם עצמו).

    למודעה>>
  • אמנון אטד נגד 012 סמייל טלקום בע"מתצ (ת"א) 46059-05-15 | תאריך פרסום: 2.1.2017 | בית המשפט המחוזי תל אביב

    הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מתעלמת שלא כדין מבקשות לקוחותיה להתנתק מהשירותים שהיא מציעה, תוך שהיא ממשיכה לחייבם בעלות השירותים בחלוף המועד שנקבע לכך בדין (ואף לאחר שהמשיבה התחייבה לנתקם משירותיה) ומחייבת אותם ליצור קשר טלפוני עם המשיבה לצורך ניתוקם. בהסדר הפשרה צוין, כי המשיבה איתרה 4,920 מנויים שפנו אליה וטרם נותקו החל מינואר 2014. מנויים אלה נותקו וקיבלו החזר מלא בתוספת ריבית והצמדה, בסך כולל של 442,539 ₪. עוד נקבע, כי מנויים אשר פנייתם הראשונה נעשתה לפני ינואר 2014, יקבלו את ההחזר הכספי באם יפנו למשיבה, וזו תצליח לאתר במערכותיה פניה כאמור ולאמת את הטענה. ככל שיש לחבר קבוצה הזכאי להחזר חובות אצל המשיבה, תהיה המשיבה רשאית לקזז. בשל האפשרות שיוותרו לקוחות שלא הושב להם כספם, תתרום המשיבה סכום של 750,000 ש"ח.

    למודעה>>
2

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD