ינואר 2017

 • פסגות ואח' נגד אלסינט ואח'ת"א 1318/99 | תאריך פרסום: 31.01.2017 | בית המשפט המחוזי בחיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי בעלי מניות המיעוט בחברת אלסינט קופחו באופן קיצוני ומתמשך, במהלך עסקת רכישת נכסים מחברת אירופה ישראל ומכירת גרעין השליטה בחברת אלביט הדמיה לאירופה ישראל. קיפוח זה, הסב לבעלי מניות אלה נזקים כספיים אדירים ונגרם על ידי בעלי השליטה והדירקטורים בחברה. בהסדר הפשרה נקבע, כי אלרון וחברת הביטוח ישלמו 5 מיליון שקלים לחברי הקבוצה, שיאותרו על ידי נאמן שימונה ויבחון את היקף אחזקותיהם במניות אלסינט נכון ליום 24.2.99.

  למודעה>>
 • אגדי תורתי ואח' נגד בנק הפועלים בע"מ ואח'ת"צ 18264-02-16 | תאריך פרסום: 25.01.17 | בית המשפט המחוזי בבאר שבע

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המבקשים, הזכאים לתמורה מהסדר החוב של חברת אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ מתאריך 25.8.2014, קיבלו את התקבול המגיע להם, אך התקבול נרשם כ"הכנסה מריבית" ולא כ"רווח הון", כנדרש לפי הוראות רשות המיסים. כתוצאה מהרישום השגוי, המבקשים לא יכלו לקזז את התקבול כנגד הפסדי הון משנים קודמות. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבים ישנו את סיווג התקבול ויודיעו על כך לכל מי שקיבל את התקבול וידע על הטעות (מי שצפה באישור ניכוי מס לשנת המס 2014 במערכות הבנק). בנוסף, לקוח שהסתמך על הסיווג בפועל (מי שדיווח לשלטונות המס בהתאם לסיווג השגוי) ונגרם לו נזק (יש לו הפסדי הון צבורים שניתן היה לקזז), יהיה זכאי לקבל החזר כספי מהבנק הרלוונטי, וזאת לאחר שימציא לבנק את אחד מהאישורים הנדרשים. ההחזר הכספי יהיה בסך החזר המס שמגיע ללקוח, או 1,000 ₪ (הנמוך מביניהם). יצוין, כי מעשה בית דין חל על כל מקבלי התקבול, ואילו הסדר הפשרה רק על הלקוחות שהסתמכו על השגיאה ו/או היו להם חובות הון לקזז. כמו כן, ב"כ המבקש, הוא גם מבקש בעצמו, ונראה כי הוא יזכה גם לגמול וגם לשכ"ט.

  למודעה>>
 • אלונה ישראלי כהן ואח' נגד המועצה הדתית ירושלים ואח'ת"צ 36735-11-15 | תאריך פרסום: 22.01.17 | בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות, 19 מועצות שונות, גבו ביתר אגרת טבילה במקוואות. זאת, בין בדרך של תשלום סכום אגרה הגבוה מסכום האגרה שנקבע בדין, ובין בדרך של תשלום אגרה על ידי כלה בשנה הראשונה לנישואיה, חרף הפטור מתשלום בשנה זו כקבוע בתקנות. הסדר פשרה זה הינו פרטני מול המועצה הדתית קרית מוצקין, ובו היא הודעה כי סמוך לאחר הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, היא הסדירה את גביית האגרות. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תבצע השבה בדרך של מתן הנחה בתשלומי הטבילה ובמתן הטבה. זאת, עד אשר סכומן המצטבר של ההטבות ישתווה לסכום הפשרה (סכום שלא צוין במפורש בהסדר).

  למודעה>>
 • שותפות אחים אסא ייצור מברשות נגד עיריית תל אביב-יפות"צ 24255-08-14 | תאריך פרסום: 19.01.17 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מתקנת במהלך השנה את שומת הארנונה ומגדילה את החיובים לנכס מסוים, תוך שהיא מחילה את השינוי באופן רטרואקטיבי, גורף וללא שיקול דעת. זאת, בניגוד להלכה לפיה יש להחיל שומה מעודכנת, רק ממועד משלוח המודעה המעדכנת, למעט מקרים חריגים בהם מוצדק חיוב רטרואקטיבי. בהסדרהפשרהצוין כי העירייה חדלה בפועל מגבייה זו בתוך תקופה של 90 הימים, לפי סעיף 9 לחוק תובענות ייצוגיות. הצדדים הסכימו להארכה של מועד הגשת הודעת החדילה, לאחר הארכה קודמת של ביהמ"ש. כיוון שהעירייה הפסיקה את הגבייה בפועל, נקבע בהסדר הפשרה כי היא לא תשיב לחברי הקבוצה כספים שנגבו ביתר. הצדדים המליצו על תשלום גמול של 16,000 ₪ למבקשת ועל שכר טרחה בגובה 234,000 ₪ לב"כ המבקשת.

  למודעה>>
 • ברוך דיק נגד עיריית טבריהת"צ 18590-06-15 | תאריך פרסום: 19.01.17 | בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גבתה שלא כדין ובחוסר סמכות, אגרת שירותי קבורה מתושבי העיר טבריה. יסוד הטענה בכך שהמשיבה קבעה מנגנון גבייה המאלץ את מי שאינו מעוניין בשירותי קבורה, להודיע זאת לעירייה באופן אקטיבי, כדי לקבל פטור מהחיוב. בהסדרהפשרהנקבע, כי העירייה תעניק לחברי הקבוצה (כל תושב טבריה שיבקש להשתמש בשירותי הקבורה) שירותי קבורה ללא אגרה לתקופה בת 24 בין התאריכים 1.5.2016-30.4.2018. החל מסוף תקופה זו, המשיבה תשנה את מנגנון הגבייה כך שהאגרה תיגבה רק ממי שהביע את הסכמתו המפורשת לכך.

  למודעה>>
 • ליאורה מלכה נגד סופר-פארם (ישראל) בע"מת"צ 60167-01-16; ת"צ 53000-02-16 | תאריך פרסום: 18.01.17 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  המדובר בשתי תובענות, האחת הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הטעתה את לקוחותיה ביחס למחירם הקודם ו/או הרגיל של מוצרי בישום וקוסמטיקה, שהוצעו אצלה למכירה במסגרת מבצע. התובענה השנייה הוגשה בגין הטענה שהמשיבה לא קיימה את חובתה לסמן את מוצרי הבישום והקוסמטיקה בחנויותיה, במחיר ליחידת מידה. באשר לתביעה הנוגעת לתובענה הראשונה, המשיבה החלה בשינוי מדיניות, לפיו החל מתאריך 1.4.2017, התקופה שבה המוצרים הנ"ל יימכרו במחירם הרגיל, בין מבצע למבצע, לא תפחת מ-7 ימים, כאשר מחירו הקודם של המוצר ימשיך לשקף מחיר אמיתי. באשר לתובענה השנייה, המשיבה תשנה את סימון המחיר של מוצרי הקוסמטיקה, כך שייעשה על הפאה הצדדית ולא בתחתית. בנוסף, המשיבה תשלח לחברי מועדון life styleשוברי זיכוי כספי בסך של 10 ₪ לרכישת מוצרי בישום וקוסמטיקה בסכום העולה על 100 ₪. מימוש השוברים מוגבל עד לסכום של 1,000,000 ₪ בשיטת "כל הקודם זוכה". במידה ולא ינוצלו כל השוברים, תוצע יתרת השוברים לכלל לקוחות המשיבה, אשר יירשמו לאפליקציה של המשיבה ויאשרו קבלת דיוור. עוד הוסכם, כי מימוש שוברים אלה לא יותנה בסכום רכישה מינימלי.

  למודעה>>
 • ירמי אגרט נגד בנק הפועלים בע"מת"צ 3179-09-10 | תאריך פרסום: 18.01.17 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הבנק גבה ביתר מלקוחותיו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך. בפרט, בוצעה גבייה ביתר במקרים שבהם חלק מניירות הערך נמכרו או נפרעו במהלך הרבעון, כשאז נגבתה עמלת מינימום במהלך הרבעון, בנוסף לעמלת מינימום בתום הרבעון. בהסדר הפשרה נקבע, כי הבנק יעניק הטבה בסך 5,500,000 ₪ לכלל לקוחות הבנק אשר על דמי הניהול שלהם חל תעריפון "לקוח יחיד/עסק קטן", ובפירוט - לקוחות הבנק בעלי תיק ניירות ערך בהיקף ממוצע שנתי בתקופת החישוב של עד 100,000 ₪, שאינם פועלים באמצעות מנהל תיקים או חשבונות נאמנות. מדובר בקבוצה רחבה מזו שהוגדרה בבקשת אישור התובענה כייצוגית. ההטבה תינתן על דרך של פטור מעמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך ישראליים בערוצים הישירים, החל מ-30 ימים מיום אישור הסדר הפשרה ועד למיצוי מלוא סכום ההטבה ללקוחות הזכאים. הצדדים המליצו על תשלום גמול בסך 275,000 ₪ למבקש, ושכר טרחה בסך 825,000 ₪ לבא כוחו.

  למודעה>>
 • אחמד נסאר נגד מבשלות בירה בינלאומיות בע"מת"צ (מחוזי חי') 18825-06-16 | תאריך פרסום: 13.1.17 | בית המשפט המחוזי בחיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת המשקאות יצאה במסע פרסום מטעה בשפה הערבית לציבור הערבי. התביעה נסובה סביב משקה קל בטעם תמרהינדי, אשר שווק כ"טבעי" למרות שאינו כזה. הטענות המשפטיות של המבקש הן הטעיית צרכנים מכוח חוק הגנת הצרכן, דיני בריאות הציבור, עוולות לפי פקודת הנזיקין – הפרת חובה חקוקה, הטעיה, רשלנות ומצג שווא רשלני, הפרת דיני החוזים הכלליים ולבסוף- עשיית עושר ולא במשפט. בהסדר הפשרה נקבע, כי חברי הקבוצה לצורך ההסדר בלבד הינם כל צרכני המשיבה קוראי השפה הערבית, אשר רכשו את המשקה לאחר שנחשפו לקמפיין הפרסומי. המשיבה הסכימה לשנות את סיסמת הקמפיין בצורה שלא תטעה את הצרכן כי המשקה הינו טבעי אלא הבחירה בו טבעית ("טבעי שנבחר תמרהינדי באיפטאר"). בנוסף, המשיבה התחייבה לתרום משקאות לעמותה המסייעת לנזקקים בציבור הערבי, שתיבחר ע"י ביהמ"ש, בשווי כולל של 50,000 ₪.

  למודעה>>
 • פסגות קרנות נאמנות בע"מ נגד די.בי.אס.אי. השקעות בע"מת"צ (כלכלית ) 22874-05-14 | תאריך פרסום: 12.1.17 | המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת טלדור פרסמה דיווחים כוזבים ויצרה מצג שווא, לפיהם תוצאות פעילותה העסקית טובות בהרבה, מתוצאות פעילותה במציאות. המבקשים תובעים מכוח עילות מכוח חוק ניירות ערך על פרסום פרט מטעה ויצירת מצג שווא בנוגע למצב החברה. בנוסף, נטענות עילות של רשלנות, תרמית והפרת חובות חקוקות. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבים יעניקו לחברי הקבוצה פיצוי בגובה 3,291,340 ₪, שיחולק בין חברי הקבוצה לפי שיעור הבעלות היחסי. במידה וייוותר ביד הנאמן על החלוקה סכום שלא חולק – הוא ייתרם למטרה ציבורית שתיבחר ע"י המבקשות.

  למודעה>>
 • ראובן כהן נגד מרב - מזון כל בע"מת"צ (מחוזי ת"א) 23112-09-15 | תאריך פרסום: 10.1.17 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה ביצעה הפרה ממושכת של תקנות הגנת הצרכן בעניין סימון מחיר ליחידת מידה. כך, המשיבה אינה מסמנת את המוצרים הארוזים הנמכרים בחנויותיה ביחידות מידה (100 גר', 100 מ"ל, 1 ק"ג או 1 ליטר) מה שמקשה על לקוחות להשוות בין מחירי המוצרים לבין תמורתם. בנוסף, זוהי הפעם השלישית בה נתבעת המשיבה לפי הטענה הנ"ל. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תסמן מוצריה בהתאם לתקנות, ואף התחייבה כי השלימה את סימון מוצריה ביחידות מידה במועד החתימה על הסכם הפשרה. בנוסף, המשיבה תבצע תרומה של כרטיסי חיוב לקניית מוצרים בחנויותיה בשווי כולל של 800,000 ₪, לשתי עמותות: קופת העיר בני ברק- קופת העיר שע"י ועדת הצדקה ועמודי עולם בע"מ (חל"צ). התרומה תבוצע תוך שישה חודשים מאישור ההסדר.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD