דצמבר 2016

 • היתם דראושה נגד נ.י. טבעוני בע"מ תצ (חי') 67427-12-15 | תאריך פרסום: 30.12.16 | בית המשפט המחוזי בחיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה פרסמה באתר האינטרנט שלה שמוצרי המזון שהיא מוכרת הם בעלי סגולות ריפוי, זאת בניגוד לחוק. בהסדר הפשרה נקבע, כי לקוחות אשר ימציאו תוך 60 יום ממועד פרסום הפשרה חשבונית המעידה על רכישת המוצרים, יקבלו מהמשיבה פיצוי בגין מלוא עלות הרכישה. הלקוחות שרכשו באינטרנט לא יצטרכו להמציא חשבונית אלא רק למסור את שמם ומספר תעודת הזהות. במידה וסכום הפיצוי ללקוחות יהיה נמוך מ-20,000 ₪ אזי המשיבה תעביר את ההפרש כתרומה לקרן לניהול תובענות ייצוגיות.

  למודעה>>
 • מורן נוי זעירא נגד איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מתצ (מרכז) 22782-02-16 | תאריך פרסום: 29.12.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גבתה פרמיה לביטוח רכב חובה, ללא התחשבות במערכות בטיחות שונות המותקנות בכלי הרכב של המבוטחים. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשלם לחברי הקבוצה פיצוי בסך 505,124 ₪. בתוך כך, המשיבה תפצה את לקוחותיה אשר מותקנים ברכביהם מערכות בטיחות ב-75% מסכומי ההנחה למערכות אלו ותפצה לקוחות בעלי רכבים ישנים שבהם לא ניתן לדעת בוודאות האם מותקנות מערכות בטיחות ב 50% מסכום ההנחה.

  למודעה>>
 • שמואל בלום נגד SUMSUNG ELECTRONICS CO. LTDתצ (ת"א) 44632-06-14 | תאריך פרסום: 29.12.16 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי מכשירים משלושה סוגים המיוצרים על ידי המשיבה, נכבים בצורה פתאומית באופן שאינו מאפשר להדליקם שוב. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעמיד פיצוי פרטני לחברי הקבוצה בשווי של 190,000 ₪. חברי הקבוצה יאותרו על ידי המשיבה, וכל לקוח שיאותר יקבל 50 ₪. ההפרש בין היקף הפיצוי הפרטני שיחולק, לשווי הכולל, יעבור כתרומה לטובת הציבור.

  למודעה>>
 • מירב מרגלית נגד שקוף שזה טבעי בע"מ תצ (חי') 50737-10-15 | תאריך פרסום: 27.12.2016 | בית המשפט המחוזי בחיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה סימנה את אריזות מוצריה באופן שגוי, שכן כתבה כי הם אינם מכילים חומרים משמרים, בעוד שבפועל מוצריה אכן מכילים חומר משמר. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק פיצוי לטובת כלל צרכניה בדמות הנחה של מוצר שני ב-50%, לצרכנים שירכשו את המוצרים הקשורים להליך, במשך ארבעה חודשים לא רצופים.

  למודעה>>
 • אביתר כהן נגד רשות מקרקעי ישראלתצ (מרכז) 23465-05-15 | תאריך פרסום: 25.12.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה נוהגת במנגנון הצמדה חד-כיווני של סכומים שהיא גובה, ובמקרים של ירידה במדד המחירים לצרכן, מתחת למדד שהיה ידוע במועד יצירת החיוב, מתעלמת המשיבה מירידה זו. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה את חברי הקבוצה בשיעור של 100% מגובה הנזק, בסך כללי המוערך על ידי המשיבה בכ-7 מיליון ₪. באי כוח המבקש ימונו כנאמנים לכספים, ויחלקו אותם על בסיס מידע שיועבר אליהם על ידי המשיבה. תוכן ההסדר יפורסם באתר האינטרנט של המשיבה. המשיבה תשלם גמול למבקש בשיעור של 3% מסכום הכספים שישובו לחברי הקבוצה בפועל ו-18% לבאי-כוחו של המבקש מסכומים אלו. כלל שיוותרו כספים שלא יושבו לקבוצה, יהיה זכאי המבקש לגמול בשיעור 2% מסכום זה ובאי-כוחו 10% מסכום זה.

  למודעה>>
 • אור אן אושי אחזקות בע"מ נגד בנק לאומי לישראל בע"מתצ (ת"א) 23257-04-14 | תאריך פרסום: 22.12.16 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גבתה שלא כדין עמלת החזר חיוב שבוצע בחשבון לקוחותיה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה לא תחייב עוד את לקוחותיה בעמלות החזרת חיוב בסכום העולה על סכום החיוב שהוחזר, ותעניק לקבוצה פיצוי בסך של 1,209,580 ₪, שיוקצה לטובת הסדר הטבה עתידי שעניינו בעמלה הנגבית בגין החזרת חיוב, שסכומו נמוך מסכום העמלה. המשיבה תשלם גמול בסך 150,000 ₪ למבקשת ושכר טרחה לבאי-כוחה של המבקשת בסך 150,000 ₪.

  למודעה>>
 • פנחס כהן נגד עיריית קרית מוצקיןתמ (חי') 7949-05-14 | תאריך פרסום: 22.12.16 | בית המשפט המחוזי בחיפה ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי עיריית קריית מוצקין גובה ממחזיקי בתי העסק, בתחום שיפוטה, תשלום חובה מסוג "אגרת שירותים" בניגוד לדין. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפצה את הנישומים, חברי הקבוצה, בדרך של קיזוז מסכום אגרת השירותים המוסכם (בסך 110 ₪ לנישום). כך, במהלך השנים 2017-2021 יופחת סכום אגרת השירותים השנתית בסך של 70 ₪, מסכום האגרה המוסכם, ותוקפא אגרת האשפה. קרי, בשנים אלו ייגבה מכל נישום 40 ₪ בלבד בגין האגרות לעיל. המשיבה תשלם גמול בסך 3,750 ₪ למבקש ושכר טרחה לבאי-כוחו של המבקש בסך 55,250 ₪.

  למודעה>>
 • אריאל אלסנר נגד "גאון משכנתאות" - א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מתצ (מרכז) 47966-07-15 | תאריך פרסום: 21.12.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבים שלחו הודעות הכוללות פרסומת אסורה ("ספאם") וכי תוכן ההודעות היה מטעה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבים מתחייבים להקפיד שלא לשלוח הודעות ספאם בעתיד, לצד פיצוי לכל חבר קבוצה שקיבל הודעות ספאם. סכום ההסדר הינו 125,000 ₪ ויחולק בהתאם למנגנון פיצוי המורכב מפניה אקטיבית של חבר קבוצה שנפגע והמצאת מסמכים ועדויות המעידים כי קיבלת הודעת ספאם שלא כדין. המשיבים ישלמו גמול בסך 30,000 ₪ למבקש ושכר טרחה לבאי-כוחו של המבקש בסך 95,000 ₪.

  למודעה>>
 • ירון כרמי ואח' נגד מי כרמל בע"מ ואח'ת"צ 33143-01-14 | תאריך פרסום: 19.12.16 | בית המשפט המחוזי בחיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גרמה לגלישה של מי שפכים לים, המעורבים במי נגר, דרך מוצא הקו המאסף של מערכת הביוב של העיר חיפה. בהסדר הפשרה נקבע, כי ייערך סקר מרזבים בכל השכונות בחיפה המחוברות לקו המאסף לפני צומת דולפין, וימשיך ביצוע עבודות לשדרוג קווי הביוב בחיפה לצד איתור טכנולוגיות חדשות להתראת אירוע גלישת מי נגר. בנוסף, המשיבה מתחייבת להעביר הודעה על כל מקרה של אירוע גלישה לים ולבצע עבודות ניקוי חופי ים לאחר אירועי גלישה. המשיבה תשלם גמול בסך 40,000 ₪ למבקשים ושכר טרחה לבאי-כוחם של המבקשים בסך 210,000 ₪.

  למודעה>>
 • שחר בז'רנו נגד יינות ביתן וע.ר. צים שיווק ישיר בע"מת"צ 21141-09-15 | תאריך פרסום: 18.12.16 | בית משפט השלום בכפר סבא

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות גבו בקופה, תשלום פיקדון על מיכלי משקה, מבלי שסכום הפיקדון נכלל בתווית שעל המוצר עצמו, מה שמהווה הטעייה לציבור הצרכנים.בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יעניקו לחברי הקבוצה הנחה בשווי מצטבר של 230,000 ש"ח, לפיה כל צרכן שיגיע לאחד מסניפי המשיבות יוכל לרכוש בקבוק ליטר וחצי של המשקה "פיוז תה" במחיר של 4.9 ש"ח במקום 7.10 ש"ח (המחיר בסניפי משיבה 1) או 7.40 ש"ח (המחיר בסניפי משיבה 2). כמו כן, סך של 200,000 ש"ח ייתרם לעמותת "פתחון לב" ואו "גדולים מהחיים".

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD