נובמבר 2016

 • ראלב עמירה נגד הראל חברה לביטוח בע"מ ואח'ת"צ 2010-06-11 | תאריך פרסום: 14.11.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעות נוהגות לשלם תגמולי ביטוח בערכים נומינאליים במקרים בהם התשלום עוכב מחמת עיקול או מניעה אחרת, לדוג' צו כינוס, בניגוד לדין הקובע חובת שיערוך. בהסדר הפשרה נקבע, כי תוך 30 יום מפסק דין המאשר את הסכם הפשרה, ייעשה חילוט תגמולי הביטוח שישולמו למבוטחים, אשר העברתם תעוכב בגין עיקול שהוטל או מחמת צווי כינוס, או זכויות של צדדים שלישיים, ויועברו למבוטחים לאחר הסרת העיקול, בתוספת הצמדה וריבית כדין מהיום שבו נמסרו למבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו.

  למודעה>>
 • שלמה ברונר נגד דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ,H.J Heinz Holding B.V ואח'ת"צ 22384-01-15 | תאריך פרסום: 13.11.16 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעות מייצרות ומשווקות רטבי עגבניות תחת הכינוי "קטשופ", בעוד שרטבים אלו אינם עומדים בדרישות הקבועות בתקן ישראלי 524 שעניינו קטשופ. זאת, כיוון שהמוצר אינו עומד בדרישה המינימלית שלפחות 10% מתכולת המוצקים הנמסים במוצר מקורם בעגבניות. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יעניקו לקבוצה הטבה ללא תמורה, בדמות מיכל קטשופ היינץ בגודל 700 גר', לכל מי שירכוש מיכל זהה לזה. מספר המיכלים יהא מוגבל בהטבה, עד לשווי כולל של 1.1 מליון ש"ח. ההטבה תינתן באמצעות מארזים מיוחדים שיוכנו לצורך הסדר הפשרה.

  למודעה>>
 • אביהוא רז נגד קורל-תל בע"מת"צ 6511-07-11 | תאריך פרסום: 11.11.16 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי במסגרת שירות "מספר 2" שהפעילה הנתבעת באתר "יד 2", הוקצו למפרסמי מודעות באתר מספרי טלפון וירטואליים, המפנים למספר הטלפון של המפרסם. למרות שהמספרים נחזו להיות רגילים, בפועל החיוג היה כרוך בחיוב בגין זמן אוויר ארוך יותר בהשוואה לחיוג אל מספר שאינו וירטואלי. כמו-כן, מסרונים שנשלחו למספרים אלו לא הגיעו למפרסם המודעה, אך עדיין חויבו בתשלום. במהלך ההמתנה למספר, הושמעו פרסומות סמויות למקבל השיחה ולמתקשר. בהסדר הפשרה נקבע, כי סכום הפשרה בסך 450,000 ₪, יועבר כתרומה לעמותת "יחד למען כל אחד ואחד", עקב קושי לאתר את חברי הקבוצה.

  למודעה>>
 • ברק גולן נגד סלקום ישראל בע"מת"צ 44956-05-15 | תאריך פרסום: 10.11.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי סלקום הטעתה את ציבור לקוחותיה שחבילת הגלישה באמצעות SIM DATA שמיועד לגלישה סלולרית בלבד, הינה חבילה ללא הגבלה על נפח הגלישה. בפועל, מהירות הגלישה של לקוחות שחרגו מהמכסה, צנחה למהירות אפסית ללא התראה, באופן שלא אפשר גלישה. במצב זה, הוצע ללקוחות לרכוש חבילה משלימה תמורת סכום כסף נוסף. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק לחברי קבוצה שיפנו אליה בגין האטה במהירות, הטבה ללא תמורה בדמות חבילת גלישה משלימה למחזור חיוב אחד, בנפח של 5GB. ההטבה ניתנת כל עוד המנוי משתייך לחבילה נשוא הבקשה, ולמשך תקופה שלא תעלה על 4 שנים. כמו-כן, סלקום מתחייבת להודיע בחשבונית ללקוחות כי החבילה מוגבלת.

  למודעה>>
 • יאיר שמעון ואח' נגד מרב - מזון כל בע"מת"צ 24183-11-15 | תאריך פרסום: 7.11.16 | בית המשפט המחוזי בירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שוקלת את מוצרי הבשר והעופות הנמכרים על ידה, בין אם קפואים ובין אם טריים, יחד עם המגשית ו/או תבנית האריזה. לכן, חברי הקבוצה משלמים עבור המוצר בתוספת משקל האריזה, כך שמחירי המוצרים כפי שהם מוצגים, מהווים מצג שווא. בנוסף, המשיבה אינה מקיימת את חובתה, הואיל ואינה מדביקה על המוצרים מדבקה המציגה את מחירי הנטו והתכולה של המוצר. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק הטבה בסך של 2,150,000 ₪, כך שלחברי הקבוצה תינתן הנחה בשיעור של 2% ממחירי מוצרי הבשר והעוף הגלם, עד להשבה כספית כוללת בסך של 2,150,000 ש"ח, תוך ציון ההטבה בחשבוניות שיונפקו ללקוחות ובשלט ברור שעל גביו יצוין עצם השגת ההטבה בהסדר. הצפי לביצוע ההשבה עומד על עד כ-12 חודשים ממועד אישור ההסדר ע"י ביהמ"ש.

  למודעה>>
 • משה דהאן ואורין פרקש נגד אדיר ר.י סחר בע"מת"צ 10425-03-16 | תאריך פרסום: 6.11.16 | בית המשפט המחוזי בחיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שיווקה במודע ובמכוון משקה אלוורה בשם SAPPEבחג הפסח תוך שהיא מציינת כי הוא כשר לפסח, על אף שהמשקה אינו כשר לפסח מאחר והוא מכיל רכיב חמץ. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתרום 45,000 בקבוקים של 300 מ"ל מהמשקה לעמותת ברכת מרגלית, בתוך 12 חודשים.

  למודעה>>
 • רחלי גולן נגד פרטנר תקשורת בע"מת"צ 45961-03-14 | תאריך פרסום: 3.11.16 | בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא כללה בחישוב פיצויי פיטורין, שניתנו לעובדיה שסיימו עבודתם בנסיבות המזכות אותם בפיצויים, את תוספת השכר שניתנה להם בסכום העולה על 10% משכרם הממוצע החודשי ברוטו. תוספת השכר, ניתנה בגין מכירת שירותי ערך מוסף ושירותי משלוח חשבונית במייל. בהסדר הפשרה נקבע, כי לחברי הקבוצה ישולם פיצוי פרטני, שיחושב בהתאם לממוצע התוספת ששולמה לאותו חבר קבוצה, בשנה שקדמה למועד פיטוריו.

  למודעה>>
 • גלעד תעשה נגד שופרסל בע"מת"צ 44164-05-14 | תאריך פרסום: 2.11.16 | בית המשפט המחוזי בתל אביב

  הבקשה הוגשה בטענה, כי ההנחות שהוצגו על מוצרים מסוימים באתר האינטרנט של המשיבה "שופרסל Online", היו גבוהות מההנחות שניתנו בפועל, וכתוצאה מכך לקוחות חויבו בפועל בסכום גבוה יותר משהוצג להם בסיום ההזמנה באתר. בהסדר הפשרה נקבע, כי כל חברי הקבוצה (12,481 איש), יקבלו השבה מלאה של כספם (111,266 ש"ח) באמצעות החזר כספי לכרטיסי האשראי של הלקוחות. כמו כן, הוסכם על גמול למבקש בסך 30,000 ש"ח ושכ"ט לב"כ המבקש בסך 50,000 ₪, כאשר 25% מהסכום יינתן לאחר שבית המשפט  יאשר כי הסדר הפשרה מומש.

  למודעה>>
 • אייל יצחקי נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח'ת"צ 17305-04-10 | תאריך פרסום: 1.11.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בטענה, כי חברות הביטוח גבו דמי ביטוח (פרמיה) ממבוטחים בביטוחים שאינם אלמנטריים, בגין החודש בו בוטל או נפסק הביטוח, וזאת מבלי להשיב דמי ביטוח בגין ימי החודש שלאחר הפסקת הביטוח. באשר לפרמיות שכן הושבו, דמי הביטוח הוחזרו בערכם הנומינלי ללא הפרשי הצמדה וריבית. בהסדר הפשרה נקבע, כי סכום ההחזר של כל משיבה, יקבע ע"י בודק, כאשר מגדל, מנורה והפניקס יתרמו 80% מסכום ההחזר הכולל ואילו כלל והראל יתרמו 60%. העמותות להן יתרמו הכספים, יבחרו על ידי המשיבות. עוד הוסכם, כי מעשה בית הדין שיקבע בהסדר הפשרה, יחול על תאגידים שבשליטת המשיבות או שהן שולטות בהם, ועל נושאי המשרה בהם.

  למודעה>>
2

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD