נובמבר 2016

 • גד קלנר נגד הרצל ביבי ניצת הדובדבן בע"מת"צ 25742-07-15 | תאריך פרסום: 29.11.16 | בית המשפט המחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כיהמשיבה הפרה את תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) התשס"ח-2008, המחייבות אותה לסמן באתר המכירות המקוון שלה, את מחירי המוצרים ליחידת מידה לצד המוצרים שתקנות מחיר ליחידת מידה חלות עליהם. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק פיצוי לחברי הקבוצה ע"י הענקת הנחות לצרכנים שיבקרו בסניפיה בשווי כולל של 80,000 ₪. ההנחות יוענקו עד להשלמת מכסת הפיצוי ולא יותר מ-6 חודשים ממועד תחילתן. במידה ולא תושלם מכסת הפיצוי תוך זמן זה, מתחייבת המשיבה לתרום את יתרת הפיצוי לצה"ל או לויצ"ו או לנעמ"ת.

  למודעה>>
 • חידוש סוכנויות לביטוח בע"מ נגד עיירית תל אביב יפות"מ 107/06 | תאריך פרסום: 25.11.16 | בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי עיריית תל-אביב-יפו גבתה מתושבי העיר ומעסקים הפועלים בתחומה אגרת ביוב שלא כדין. על פי הטענה, העירייה כללה בגבייתה, רכיב בשם "החלפת צנרת" בשני תחשיבים שונים, שמכוחם נגבו אגרת הביוב והיטל הביוב בעיר, כאשר המדובר למעשה ברכיב זהה, שנועד לממן פעולה זהה, ועל כן המדובר בכפל חיוב. בהסדר הפשרה הראשון נקבע, כי העירייה עתידה להעביר סכום של 6 מיליון ש"ח לטובת מי אביבים. בהתנגדות להסדר, נטען כי יש מקום לפצות את חברי הקבוצה באופן פרטני ואין מקום לאשר את התרומה בשל הגוף הנתרם שנבחר ע"י הצדדים. עיקר טענות ההתנגדות התקבלו ע"י בית המשפט והוחלט למנות בודק. לבסוף, אישר בית המשפט הסדר פשרה מתוקן, שבוסס על חוות דעת הבודק, לפיו העירייה תעשה ניסיון לאתר את בעלי החשבונות בתת הקבוצה שלחבריה ישנה זכות לקבל סכום של מעל 100 ש"ח.

  למודעה>>
 • המועצה הישראלית לצרכנות נגד חברת החשמל לישראל בע"מת"צ 11284-11-09 | תאריך פרסום: 24.11.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת החשמל מפרה את החובה, שנקבעה בסעיף 18ב לחוק הגנת הצרכן, להעניק שירות טלפוני חינם גם לשיחות המתבצעות מטלפונים ניידים. בהסדר הפשרה נקבע, כי חברת החשמל מתחייבת לאפשר התקשורת למוקד 103 בחינם, ולפרסם את הדבר. בנוסף, תפצה החברה את 15,500 לקוחותיה המוגדרים כניצולי שואה ב-91.8 ש"ח או לחילופין את הציבור בהתאם לשיקול דעתו של ביהמ"ש. שווי הפיצוי הכולל עומד על סך 1,423,787 ש"ח.

  למודעה>>
 • זיפ הופ רשת חנויות בע"מ נגד עיריית הוד השרוןת"צ 8570-10-14 | תאריך פרסום: 23.11.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי העירייה מטילה חיובי אגרות שילוט באופן רטרואקטיבי, מבצעת "עיגול שטחים" באופן המגדיל את החיוב הסופי וגובה אגרות שילוט בגין פריטים שאינם עונים להגדרת "מודעה" או "שלט". בקשר לעילה הראשונה, המשיבה הגישה הודעת חדילה שאושרה ע"י ביהמ"ש עובר להסכם הפשרה. לכן, בהסדר הפשרה נקבע, בקשר עם העילה השנייה, כי העירייה תחייב בגין אגרות שילוט בהתאם למתווה שהוסכם בין הצדדים. כמו כן, המבקשת ביקשה לסלק את העילה השלישית, מאחר והשתכנעה כי עילה זו מחייבת בירור פרטני ואינה מתאימה להליך של תובענה ייצוגית.

  למודעה>>
 • אברהם ברוך נגד דלתא גליל תעשיות בע"מ והמשביר לצרכן בתי כלבו בע"מת"צ 64925-06-15 | תאריך פרסום: 22.11.16 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות הטעו את קהל הצרכנים בעניין חומרי הגלםמהם מיוצרים גרביים המשווקים על ידי דלתא והנמכרים באתר האינטרנט שלה ובחנויות המשביר. הפרסום המטעה גרם לקהל הצרכנים לסבור כי הגרביים האמורים עשויים מ-100% כותנה, בעוד שבפועל אין זה כך. בהסדר הפשרה נקבע, כי דלתא תתרום 15,000 אריזות גרביים לצה"ל ותוודא שאריזות הגרביים הנושאות את המדבקות, אכן יהיו מ-100% כותנה.

  למודעה>>
 • סרגיי זנדל נגד עמישב שירותים בע"מתע"א 924/07 | תאריך פרסום: 18.11.16 | בית הדין האזורי לעבודה בחיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי עובדים אשר עבדו בחברת עמישב למעלה משנה, ב-7 השנים שקדמו ליום האישור, לא קיבלו תוספת ותק למשכורתם. בהסדר הפשרה נקבע, כי חברת עמישב תשלם לחברי הקבוצה את חובותיה בגין אי תשלום תוספת ותק, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בענף השמירה.

  למודעה>>
 • לילך טבקמן נגד הרשת הרביעית בע"מ ואח'ת"צ 38838-08-15 | תאריך פרסום: 17.11.16 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי שקיות הפלסטיק המשווקות תחת השם "המותג", אינן מתכלות וידידותיות לסביבה כפי שמצוין על גבי האריזה; כי שקיות אלה משווקות כבעלות "תו ירוק של מכון התקנים הישראלי", ללא רשות המכון; וכי שיווק השקיות כבעלות "מגן דוד ירוק שוחרי איכות הסביבה" ו/או כבעלות תו "Green" הינו אסור ומטעה. בהסדר הפשרה נקבע, כי תוך 60 יום מאישור הסדר הפשרה, תחדלנה הנתבעות מלמכור ולשווק את השקיות הנ"ל, ואם תחלטנה בעתיד לשווקן, תעשנה זאת ללא כיתוב מטעה. בנוסף ייתרמו 50,000 ₪ לעמותת "אדם, טבע ודין"; ומוצרים בשווי לצרכן של 200,000 ₪ ייתרמו לעמותת "פתחון לב".

  למודעה>>
 • אבו עיסא סמי נגד הראל חברה לביטוח בע"מת"צ 1822/08; בש"א 14805/08 | תאריך פרסום: 15.11.16 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת הראל נמנעה מלשלם למבוטחיה בהתרחשות מקרה ביטוחי מסוג "אובדן גמור", את שווי אמצעי המיגון שהותקן ברכביהם ע"פ דרישת החברה. בהיעדר שיפוי מלא בגין שווי אמצעי המיגון, עושה החברה עושר שלא במשפט ומפרה חובות חקוקות. בהסדר הפשרה נקבע, כי החברה תפנה לקבוצה ותיידע את חבריה כי מבוטח שיפנה אל החברה בכתב תוך 60 ימים, זכאותו לפיצוי לפי הסדר הפשרה תיבדק ע"י החברה. אם יימצא זכאי, יפוצה חברה הקבוצה בסך השווה ל-50% מעלות אמצעי המיגון, בניכוי פחת ובתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיום תשלום הביטוח ועד למועד העברת התשלום. במידה וסכום הפיצוי יהיה נמוך מהסכום המינימאלי שנקבע בהסדר, יוגדל הסכום שיקבל כל אחד מחברי הקבוצה שניתן לפצותם. אם גם לאחר תשלום זה, התשלום הכולל יהיה נמוך מהסכום המינימלי הנ"ל, תתרום החברה את ההפרש.

  למודעה>>
 • איתן אלחדז נגד בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מתא (ת"א) 2519/06 | תאריך פרסום: 15.11.16 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת בזק גבתה מלקוחותיה שהם בעלי קו טלפון, דמי שימוש חודשיים קבועים ביחס לקו, גם לאחר הפסקת השירות ביוזמת החברה עקב אי פירעון חוב בקו האמור, או בקו טלפון אחר שבבעלות אותו הלקוח. בהסדר הפשרה נקבע, כי חברת בזק תתרום 1.5 מיליון ש"ח לקרן שהוקמה מכוח ס' 27א לחוק תובענות ייצוגיות.

  למודעה>>
 • שלומית טפירו נגד תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מת"צ 39522-07-14 | תאריך פרסום: 14.11.16 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת תנובה הטעתה את צרכני המוצר "משקה חלב מועשר בסידן וויטמין D1% שומן", כיוון שעד לחודש פברואר 2014 כמות הוויטמין Dבמוצר, הייתה זהה לזו הקיימת בחלב 1% שומן רגיל. בהסדר הפשרה נקבע, כי חברת תנובה תעניק הטבה לציבור בדמות תרומת מוצרים בעין לעמותת "לתת", מעבר לתרומות המועברות בשגרה, בסכום כולל של 1,000,000 ₪ ותוך 18 חודשים ממועד אישור הסדר הפשרה ע"י ביהמ"ש.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD