ספטמבר 2016

 • צבי חווה, אי.אר.אמ טכנולוגיות בע"מ נגד כלל חברה לביטוח בע"מת"צ (ת"א) 38231-11-12 | תאריך פרסום: 29.9.2016 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בטענה, כי המשיבה שינתה רכיבים כספיים הנקראים "תת שנתיות" בביטוח של עובד, כאשר העובד שינה את מקום עבודתו. כך גבתה המשיבה דמי ביטוח בתשלומים עתיים, במקום לגבותם בתשלום אחיד מבעוד מועד. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תחזיר 50% מהרכיבים שגבתה, לחלק מחברי הקבוצה, שנגבו מהם דמי ביטוח ביתר בתקופה שהחל ממעבר למקום עבודה ועד שינוי תנאי הפוליסה. הסכומים שלא יועברו לחברי הקבוצה, יועברו בדרך של תרומה לציבור, לטובת ארגון ללא מטרות רווח הפועל לקידום מחקר אוכלוסיות חולות, שזהותו טרם נקבעה.

  למודעה>>
 • אריה לופו נגד ליימן שליסל בעמתצ (ת"א) 37571-10-15 | תאריך פרסום: 26.9.2016 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  התביעה הוגשה בטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, כיוון שלא ציינה לצד הסימון "ללא סוכר" המופיע על גבי המוצר שהיא משווקת, כי המוצר מכיל גם רכיבים סוכרתיים. בהסדר הפשרה נקבע, כי לאחר שהמשיבה תיקנה את דרכיה, ושינתה את תווית המוצר נשוא הבקשה, היא תתרום תוך 21 יום, מוצרים ממוצריה בשווי 50,186 ₪, לארגון "לתת".

  למודעה>>
 • אירית חיון נגד גולן ווסט ליין בע"מת"צ 35238-11-14 | תאריך פרסום: 23.9.2016 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  התביעה הוגשה בטענה, כי המשיבה הטעתה את לקוחותיה, כאשר לא ציינה נכונה את נפח המקרר שהיא משווקת. לפיכך, נתבע פיצוי כספי בסך 10,753,777 ש"ח וכן נתבקש לחייב את הנתבעת להציג את נפח המקררים נכונה. בהסדר הפשרה נקבע, כי כל צרכן אשר רכש מקרר ו/או מקפיא אותם מכרה המשיבה בתקופה הרלוונטית, יהיה זכאי לקבל אחריות ושירות למוצרים הזכאים כולל תיקונים וחלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקונם. כמו כן, המשיבה תציב בתחנות השירות ובאולמות התצוגה שלה הודעה ברורה אודות הסכם הפשרה וכן תפרסם את דבר ההטבה בערוצים שונים. לבסוף, הוחלט על גמול ושכ"ט בסך של 45,000 ו- 205,000 ש"ח בהתאמה.

  למודעה>>
 • רמי כהן נגד ג'קי בן זקןת"צ 43055-07-11 | תאריך פרסום: 22.9.2016 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בטענה, כי המשיבים ביצעו תרמית בני"ע, כאשר פעלו לניפוח שווי החברה באופן מלאכותי בסמוך למועד בו נקבעת זהות החברות הנכללות במדד ת"א 100, ועל מנת לעמוד בכללי הבורסה לשם כניסה לרשימה. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבים יעניקו פיצוי לכל מחזיק מניה בשיעור של 10.7 אגורות. לאחר הפיכת פסק הדין לחלוט וקבלת נתונים מחברי הבורסה, יערכו ב"כ התובע, חישוב של סך הפיצוי המגיע לחברי הקבוצה ויגישו לביהמ"ש דו"ח הכולל את תחשיב סכום הפשרה הכולל. סכום הפשרה הכולל יועבר לחשבון נאמנות ויחולק בהתאם להוראות הסדר הפשרה. אם יוותרו סכומים שלא יחולקו, הם ייתרמו בחלקים שווים לעמותת רחשי לב, בית ויזל הוספיס ילדים בבית החולים תל השומר, מחלקת ילדים בבית החולים רמב"ם וטבקה משפט וצדק לעולי אתיופיה. כמו כן, הוחלט על גמול ושכ"ט בשווי של 4% ו- 20% מסכום הפשרה הכולל בהתאמה.

  למודעה>>
 • אורית רוקח, עודד חומסקי, אורנה מעוז ואח' נגד JAMES RICHARDSON PROPIETARY LTDת"צ 14982-11-12; ת"צ 26167-07-13; ת"צ 131-09-13 | תאריך פרסום: 21.9.2016 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בטענה, כי המשיבה מתעלמת מהוראות הדין הישראלי, כיוון שאינה מסמנת על מוצריה את המחיר ליחידות מידה ואת הסימון התזונתי בשפה העברית. בנוסף, המשיבה מטעה את לקוחותיה כאשר היא טוענת שמוצריה הם הזולים ביותר, כשבפועל אין זה המצב. בהסדר הפשרה, נקבע כי המשיבה תפעל בתוך 5 חודשים ממועד פסק הדין לסימון מחיר ליחידת מידה בדולר ארה"ב ובתוך 8 חודשים לסימון המידע הנדרש בשפה העברית ע"פ דין. כמו כן, בתיק רוקח יינתן פיצוי בסך 6.25 מיליון ש"ח, ובתיק חומסקי ומעוז 750,000 ש"ח. הפיצוי הכולל בסך של 7.25 מיליון ש"ח, יועבר בתוך 3 חודשים ממועד פסק הדין בדרך של הענקת מוצר במתנה בגין כל רכישה בחנות מעל 20$. כמו כן, הנתבעת תתרום 500,000 ש"ח לאגודה למלחמה בסרטן, כחלק מהפיצוי הכולל.

  למודעה>>
 • רועי תמיר נגד אפקטבעי בע"מת"צ 36569-03-15 | תאריך פרסום: 20.9.2016 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בטענה, כי המשיבה נמנעה מלציין אזהרה מפני סכנת חנק לילדים מתחת לגיל 5 על מוצרי קטניות יבשים ובכך הפרה את חוק הגנת הצרכן, נהגה ברשלנות ובתרמית והתעשרה שלא כדין. מחדליה של המשיבה מעמידים בסיכון חיים ממשי ילדים בסכנת חנק. לפיכך, נדרש פיצוי בסך 5,000,000 ₪, וצו שיורה למשיבה על תיקון אריזות המוצר. בהסדר הפשרה, נקבע כי במשך 4 חודשים תקיים המשיבה "מבצע" במסגרתו המוצר נשוא התביעה יימכר בהנחה של 25% ממחירו הנוכחי בכל נקודות המכירה שהמוצר נמכר בהן.

  למודעה>>
 • יצחק שמעון נגד כד בני דרום בע"מת"צ 37101-02-15 | תאריך פרסום: 20.9.2016 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בטענה, כי המשיבה הטעתה את ציבור לקוחותיה, כיוון שעל אריזת המוצר שהיא מייצרת, קופסאות שימורים המכילות מלפפונים חמוצים, מצוינת תכולה שאינה מייצגת את תכולתו האמתית של המוצר. בהתאם, הסעדים שנתבקשו הם פיצוי בסך 56,000,000 ש"ח וצו עשה שיורה למשיבה לתקן את אריזת המוצר כמתחייב לפי חוק. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפעל על מנת לשדרג ולשפר את פס הייצור שלה, כך שתוכל להתאים את תכולת המוצר לכיתוב על אריזתו. כמו כן, והואיל ולא ניתן לאתר את חברי הקבוצה, תפצה המשיבה את ציבור לקוחותיה ע"י מתן הטבה בדמות הוספת "20% חינם" לאריזות המלפפונים, ב-425,000 קופסאות במהלך שלוש השנים הקרובות. כמו כן, הוחלט על גמול ושכ"ט בסכומים של 45,000 ו- 135,000 ש"ח בהתאמה.

  למודעה>>
 • ניר זמל נגד ברימאג דיגיטל אייג' בע"מת"צ 46553-02-15 | תאריך פרסום: 20.9.2016 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בטענה, כי קיים פער בין המצג שהציגה המשיבה אודות נתוני הנפח והקיבולת של המקררים אותם היא מייבאת, לבין נתונים אלה כפי שנקבעו ע"י הממונה לפי חוק מקורות אנרגיה. כמו כן, נטען כי פער זה מהווה הפרת חובה חקוקה מכוח חוק הגנת הצרכן, שגרם לחברי הקבוצה נזק ממוני ולא ממוני. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק הטבה לחברי הקבוצה בדמות כתב אחריות, שמכוחו יהיו זכאים חברי הקבוצה לקבל שירות תיקונים וחלקי חילוף למקררים שרכשו. תוקף ההטבה יהיה 12 חודשים ולקוחות שתקופת האחריות שלהם על המקרר תמה, יהיו זכאים להטבה ממילא כנגד הצגת חשבונית, ולהארכת האחריות לעוד שנה נוספת. לבסוף, הוחלט על גמול ושכ"ט בסכומים של 49,000 ו- 91,000 ש"ח בהתאמה.

  למודעה>>
 • אורן טל דבוסקין נגד דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מת"צ 29387-09-14 | תאריך פרסום: 19.9.2016 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות הפרו חובתן להפעיל עבור חברי הקבוצה מערכת עזר לשמיעה עם סליל, המאפשרת לחברי הקבוצה להבין את דברי נציגי השירות באופן עצמאי. החובה כאמור מעוגנת בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וכן בתקנות. הפיצוי הנטען היה בסך של 83,500,000 ש"ח וכן נתבע צו עשה, לפיו תחוייב המשיבה להנגיש עמדה אחת מכל סוג בכל אזור ובכל התחנות. בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשפר את הנגישות בעמדות מעבר לנדרש בדין, כך שהמשיבה מס' 3 תחליף את מערכות העזר הקיימות ותתקין במקומן מערכות עזר חדישות הפועלות ברציפות ובאופן יזום. בנוסף, הוחלט על תשלום פיצויים סמליים בסך 30,000 ש"ח לעמותה המייצגת את כבדי השמיעה בישראל- ע"ר. לבסוף, הוחלט על גמול ושכ"ט בסכומים של 20,000 ו- 80,000 ש"ח בהתאמה.

  למודעה>>
 • שרון לובלינר- גלברד נגד בנק דיסקונט בע"מת"צ 52000-04-13 | תאריך פרסום: 15.09.2016 | בית המשפט המחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גבתה ביתר עמלה בעבור פעולת המרה מלקוחותיה שהם בעלי חשבון "עובד מדינה". בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תזכה את חברי הקבוצה בגין חיוב יתר של עמלת "המרה" ו-7 עמלות נוספות. המשיבה התחייבה לשנות דרכיה ולהפסיק לגבות גביית יתר בגין עמלות אלו. סכומים שלא יועברו לחברי הקבוצה מפאת קשיים טכניים, יועבר כתרומה לגוף עליו יחליט ביהמ"ש.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD