יולי 2016

 • חגי שור נגד אסם השקעות בע"מת"צ (ת"א) 2351-10-12 | תאריך פרסום: 27.7.2016 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות ביצעו הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן והפרת חובה חקוקה (תקן ישראלי 327), כיוון שהמשיבות משווקות את גלידת JOYA ומתארות אותה כ"גלידת שמנת אמיתית", על אף שאינה עשויה משמנת כלל.. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה נגה גלידות שותפות מוגבלת) תעניק הטבה ללקוחותיה, בדמות זכאות למוצר גלידה נוסף באותו השווי, עבור כל קניית גלידת JOYA באריזה משפחתית ברשתות השיווק הגדולות. הטבה זו תסתיים כאשר יחולקו ללקוחות מוצרים בשווי 1.5 מיליון ש"ח.

  למודעה>>
 • יניב ראובן נגד טרקלין חשמל בע"מת"צ(ת"א) 17378-08-15 | תאריך פרסום: 27.7.2016 | בית המשפט המחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא מסרה ללקוחותיה תעודת אחריות או מדבקת אחריות למוצרים עם הפרטים המלאים, כנדרש לפי סעיף 18א לחוק הגנת הצרכן ובתקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות). בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה טקשופס, התחייבה להאריך ב-8 חודשים את האחריות על מגוון מוצרי אלקטרוניקה אותם מכרה בין התאריכים 1/6/2012-1/9/2015 ועלותם מעל 150 ₪. מימוש אחריות זו ייעשה ללא צורך בהצגת הוכחת רכישה.

  למודעה>>
 • אביטל צצמסקי נגד אגד תעבורה בע"מתצ (י-ם) 35344-04-15 | תאריך פרסום: 24.7.2016 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות גבו תשלום בגין נסיעת מעבר, על אף שהנוסעים היו פטורים מלשלם תשלום זה. בהסדר הפשרה נקבע כי כל חבר קבוצה ששמו יפורסם ע"י המשיבות (משום שנעשתה בעניינו גביה שלא כדין) יהא זכאי לטעון את הרב-קו שבבעלותו בנסיעות פנים בשווי המחיר שנגבה ממנו ביתר. בנוסף, יקבל כל נוסע שיגיע לדרוש את ההחזר גם תוספת של 2 נסיעות נוספות חינם (כפיצוי). לאחר מכן, ההפרש בין חיובי היתר שנגבו (182,948) לבין הגובה שיטען בתמורה לחברי הקבוצה שידרשו זאת, יועבר כתרומה לעמותת "נגישות ישראל".

  למודעה>>
 • אילנה חבסוב נגד עיריית תל אביב-יפו, הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפותצ (ת"א) 13029-03-14 | תאריך פרסום: 19.7.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה אגרה בסכום קבוע בעבור משלוח בדואר של שירותים שונים, בעוד שאגרה זו גבוהה מהסכום שעולה בפועל משלוח זה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לחברי הקבוצה את ההפרש בין הסכום ששילמו לבין 13 ש"ח, שהיא העלות האמיתית של משלוח השירות בדואר.

  למודעה>>
 • בן מוחה נגד אקסוס טקסטיל 2013 בע"מת"צ 18043-07-15 | תאריך פרסום: 19.7.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגיו הטענה כי המשיבה מציגה מוצריה (חולצות ועניבות) כעשויים מ-100% כותנה/משי, בעוד שאין הדבר כך בפועל. בהסדר הפשרה נקבע כי תוויות המוצרים ישונו כך שיכללו את מרכיביו המדויקים של המוצר. בנוסף, תבצע המשיבה החזר של 20% ממחיר הקנייה לכל אחד מחברי הקבוצה בהצגת חשבונית קנייה. לחבר קבוצה שאין לו אישור רכישה, תנתן אופצית רכישה בהנחה – 3 חולצות בהנחת 24% + 3 עניבות בהנחת 50%.

  למודעה>>למודעה>>
 • קלט נגד ד.ר.ב. דביר שיווק (2011) בע"מ ת"צ (ת"א) 38470-09-15 | תאריך פרסום: 17.7.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות ייבאו, שיווקו ומכרו שלושה מוצרים עליהם היה מצוין שהם כשרים בהשגחת הבד"צ, כאשר בפועל הם אינם. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יעניקו תרומה של מוצרים לעמותות של נזקקים בסכום של 220,000 ש"ח.

  למודעה>>
 • מיכאלי נגד כלל חברה לביטוח בע"מת"צ (ת"א) 16534-01-16 | תאריך פרסום: 14.7.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה ממבוטחיה בפוליסת הביטוח חיים משכנתא ופוליסות נוספות אשר ביקשו להתקשר בפוליסה חדשה או להגדיל את הכיסוי הביטוחי בפוליסה קיימת לאחר ה-1 לחודש, תשלומי פרמיית 'ריסק' ככלל או תשלומי פרמיית 'ריסק' מוגדלים עבור הכיסוי הביטוחי המוגדל, החל מה-1 לחודש בו התקשרו בפוליסה או הורחבה הפוליסה ועד למועד בו התקשרו או הורחבה הפוליסה בפועל, כאשר על פי הטענה, בתקופה זו המשיבה אינה נושאת בסיכון ביטוחי ככלל או על הגידול בסכום.

  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק לכל חברי הקבוצה במהלך ששת החודשים לאחר המועד הקובע תשלום בשווי כספי של 15 ימי פרמיית 'ריסק'. הפיצוי יינתן באחת משתי הדרכים שמפורטות להלן, לפי בחירתה של המשיבה: (1)תשלום באמצעות המחאה מוגבלת תוקף אשר היכולת לפרוע אותה תפוג בתוך 60 ימים ממועד משיכתה. סך הסכום שלא ייפרע, יועבר לתרומה; (2)הפחתת הפרמייה שהמשיבה גובה ממבוטחים פעילים בשווי התשלום. השווי הכולל של הפיצוי ייקבע ע"י מומחה. כמו כן, למשיבה תעמוד זכות קיזוז (כלפי מבוטחים שחייבים לה כסף, תוך שלמבוטחים תהיה את הזכות להתנגד לקיזוז).

  למודעה>>
 • זהר נגד שקדיה גבע תעשיות בע"מת"צ (חי') 16584-01-16 | תאריך פרסום: 14.7.2016 | מחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא מקפידה לציין את אחוז הפירות היבשים מהמוצר "גרנולה במבחר פירות יבשים", אותו המשיבה משווקת. בהסדר הפשרה נקבע על חלוקת תרומה של המוצר בסכום של 40,000 ש"ח לעמותה העוסקת בחלוקת מזון (כפי שיבחר בית המשפט).

  למודעה>>
 • פול כהן נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מת"צ 21937-05-11 | תאריך פרסום: 10.7.2016 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי במסגרת שירות שהציעה המשיבה ללקוחותיה ומכונה ORANGE FOREVERהמשיבה התחייבה, בין היתר, לגבות תכנים המצויים במכשיר טלפון סלולרי, וביניהם פרטי רשימת "אנשי קשר". בפועל, השירות איננו מגבה רישומי "אנשי קשר" שנשמרו בעזרת מכשיר "אייפון". בהסדר הפשרה נקבע כי סכום הפשרה הכולל עומד על 1,700,800 ש"ח. המשיבה תזכה את כל חברי הקבוצה בשני שליש מהתשלום הכולל ששולם על ידם עבור השירות נשוא התובענה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה. ההשבה תבוצע באמצעות זיכוי החשבונית המונפקת לחבר הקבוצה בתוך 30 ימים ממועד אישור הסכם הפשרה ע"י בית המשפט. מי שאינו מנוי עוד של פרטנר וסכום ההשבה עולה על 30 ש"ח, יזוכה ע"י המחאה שתשלח אליו ישירות (תוקף ההמחאה 60 יום). הכסף שיוותר מסכום הפיצוי הכולל ייתרם לעמותה ע"ש מייקל לוין לחיילים בודדים- התוכנית לבודדים ישראלים.

  למודעה>>
 • גלסברג נגד הלכות בע"מת"צ 23245-09-15 | תאריך פרסום: 7.7.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה שלחה דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים ובניגוד להוראת סעיף 30א לחוק התקשורת. בהסדר הפשרה הוסכם על תיקון ההפרה ע"י המשיבה. בנוסף, הוסכם על פיצוי בסך של 200,452 ש"ח; המשיבה תעניק הנחה של 20% על כל מוצריה (על המחיר המלא כולל מע"מ) למשך 12 חודשים או עד למיצוי הפיצוי הכולל, המוקדם מבין השניים. קבלת ההטבה תותנה בהצהרת הלקוח בכתב כי הוא קיבל את הניוזלטר מבלי שנתן הסכמתו לקבל דברי פרסומת מהמשיבה. אופן מימוש ההטבה: (1)ההנחה תהיה אוטומטית למי שרוכש בקנייה מקוונת; (2)שובר הנחה למימוש ברכישה טלפונית, אותו המשיבה תנפיק למי שיבקש ממנה. במידה והפיצוי לא ימוצה עד תום, 70% מהיתרה תועבר לתרומה. 

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD