יוני 2016

  • הראל ציון נגד מי רמת גן בע"מת"צ 25189-12-14 | תאריך פרסום: 9.6.2016 | מחוזי ת"א

    הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה אגרה בגין חיבור רשת פרטית למפעל מים לפי חוק עזר לרמת גן (אספקת מים), בניגוד להוראות המעבר בכללי תאגידי המים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים וביוב), תש"ע – 2009, וכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכת מים וביוב), תש"ע – 2009. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לחברי הקבוצה סך של 7.5% מתשלומי אגרת החיבור ששולמו בפועל בגין 252 נכסים, כאשר לעניין בירור הזכאות פנקסי המשיבה יהוו רשומה קובעת ואין על המשיבה חובה לקיים כל בדיקה, בירור, איתור של מי שחויב בתשלום או של מי ששילמו. ככל שאין התאמה בין מי ששילם תשלום בגין אגרת חיבור לבין מי שחויב בה יראו את המשלם כמי שזכאי להשבה כאמור.

    למודעה>>
  • שריקי נגד גולדן הארט אפ.אמ.סי.ג'י בע"מ ת"צ 15075-07-14 | תאריך פרסום: 6.6.2016 | מחוזי ת"א

    הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הטעתה את ציבור צרכניה עת ייצרה או מכרה או שווקה על גבי מדפי הקמעונות או על גבי המוצרים עצמם "חטיפי בוטנים ותירס – חטיף הבריאות לילדים ולנוער" תוך שיוחסו לצריכתם או לצריכת "פרופיל הוויטמינים המוכלים בהם סגולות ריפוי. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק תרומה של מוצרים המיוצרים ו/או משווקים על ידי המשיבה בישראל בשווי של 100,000 ש"ח, על בסיס מחיר ממוצע לצרכן ביום אישור הסדר הפשרה כפי שישוקף בנתוני סטורנקסט או בהצגת שובר קנייה ככל ולא יהיו נתונים כאלה, תינתן תרומה לעמותת לשובע ולעמותת פתחון לב, אשר תינתן לתקופה של 75 יום מיום אישור ההסדר. המשיבה תחדול מלשווק את המוצרים נשואי הבקשה.

    למודעה>>
2

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD