יוני 2016

 • רועי קליימן, תומר רוזנר, ארנון בורוכוב, יונתן בן חיים נגד הוט טלקום שותפות מוגבלת, רמי לוי שיווק השיקמה תקשורתתצ (י-ם) 61450-10-13 | תאריך פרסום: 29.6.2016 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות לא הנגישו שירותים לאנשים עם מוגבלויות. בהסדר הפשרה נקבע כי תקים מוקד תיווך עבור מנויים עם מוגבלויות; תספק למנוייה עם מוגבלויות שירותי הקראת SMS; תפרסם רשימת מכשירים הנגישים לפי סוג המוגבלות; תעניק לחברי הקבוצה הטבת SIMהכוללת הנחה של 50% ממחיר קניית ה-SIM והטבת טעינה חד פעמית בשווי של 30 ש"ח; תעניק ללקוחות עם לקות שמיעה זיכוי של 60 ש"ח (ללקוח שיבקש להרחיב את נפח הגלישה הסלולרית); תציב עלונים המפרטים מידע לאנשים בעלי מוגבלויות.

  למודעה>>
 • צוק נגד שופרסל בע"מת"צ (ת"א) 2270-10-13 | תאריך פרסום: 28.6.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי שקיות הפלסטיק שמייצרת המשיבה, אשר על אריזתן צוין כי הן מתכלות וידידותיות לסביבה, אינן עומדות בתנאים הכתובים על אריזתן ואינן מתכלות. בהסדר הפשרה נקבע כי האריזות ישונו כך שלא יופיע על גביהן סמל המחזור ולא ייכתב שהן מתכלות/ידידותיות לסביבה. בנוסף, יוענק ע"י המשיבה פיצוי לתועלת הציבור על סך 600,000 ש"ח, שיחולק באופן הבא: 200,000 ש"ח ייתרם לעמותת "אדם, טבע ודין"; 400,000 ש"ח יחולקו באמצעות חלוקת 2 סלי קניות רב פעמיים לכל חבר מועדון של שופרסל.

  למודעה>>
 • אלקולומברה נגד מי עדן בר- שירות מחלקה ראשונה בע"מ ת"צ 64111-09-14 | תאריך פרסום: 26.6.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי בשלוש העלאות מחיר אשר נעשו בעניינו של המבקש במהלך שנת 2013 ע"י המשיבה שלא כדין לטענתו, ובטענה כי העלאות שכאלו נעשו ונעשות ע"י המשיבה ללקוחותיה באופן עקבי ושיטתי. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפצה כל אחד מחברי קב' התובעים הזכאים לכך עפ"י ההסכם, בסכום הפיצוי לו הוא יהיה זכאי כפי שיפורט בחו"ד הסופית של המומחה, וזאת מבלי לגרוע מזכות קיזוז שעומדת לה, ככל שעומדת לה, בהתאם להסכם. הפיצוי לתת הקבוצה הראשונה יבוצע בתוך 30 יום לאחר הגשת חו"ד הסופית באמצעות זיכוי חשבון הלקוח אצל המשיבה, ומתו הפיצוי לקבוצה השנייה שאינם לקוחות פעילים אצל המשיבה, והסכום המגיע להם עולה על 50 ש"ח תישלח המחאה בדואר בתוך 75 יום לאחר הגשת חו"ד הסופית. בנוסף מתחייבת המשיבה לשלוח ללקוחותיה הודעה בכתב, וזאת בהודעה מוקדמת של חודש מראש לכל הפחות,ושכל הודעה ללקוחותיה על העלאת מחיר תהיה מפורטת ומפורשת.

  למודעה>>
 • ניר נגד גד אורון הפקות בע"מ ת"צ 43838-11-15 | תאריך פרסום: 26.6.2016 | שלום ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי מיקום טריבונת הישיבה בהופעה מיום 2.5.15 של הזמר רובי וויליאמס היה שונה מזה שהובטח לרוכשי הכרטיסים לטריבונת הישיבה, דבר אשר גרם להם לנזקים. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק לחברי הקבוצה אשר הם רוכשי הכרטיסים לטריבונת הישיבה בהופעה, אשר עד 120 יום ממועד מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, אשר יציגו את תעודת הזהות שלהם ויחתמו על הצהרה במשרדי נתבעת, יהיו זכאים להנחה חד פעמית ברכישת כרטיס בודד ברשימת ההופעות המפורטת בהסדר הפשרה, אשר יעמוד על 15% הנחה מערכו הנקוב של הכרטיס.

  למודעה>>
 • רותם נגד ישראכרט בע"מת"צ 1259-09-14 | תאריך פרסום: 26.6.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי תווי הקניה המונפקים על ידי המשיבה מכילים תנאי מקפח הקובע תקופה קצרת מועד למימוש התו, בניגוד לחוק חוזים אחידים. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה להחליף את תווי הקניה שהונפקו על ידה בתווים חדשים אשר יונפקו על כרטיס מגנטי שתוקפו לא יפחת מ-60 חודשים, בסכום הנקוב בתו המקורי. ניתן יהיה לפנות למוקד שירות הלקוחות של המשיבות באמצעות דוא"ל/פקס/טלפון. בתוך 14 ימים מיום הפניה יונפק התו החדש. במידה וסכום המימוש בפועל יפחת מ-2 מיליון ש"ח תתרום המשיבה הרלוונטית את היתרה בניכוי גמול ושכר טרחה (בכסף או באמצעות תווי רכישה) למוסד שיקבע ע"י ביהמ"ש.

  למודעה>>
 • שלמה נגד מדינת ישראל ומודיעין אזרחית"צ 36359-07-12 | תאריך פרסום: 24.6.2016 | בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה שילמה תמורה מלאה למבקשים בגין ביצוע שעות עבודה נוספות. בהסדר הפשרה נקבע כי ?המשיבה מתחייבת לשלם לכל חבר קבוצה בעד כל חודש עבודה שביצע, בתוך תקופת ההצבה בנציגיות, סכום של 1968.29 ש"ח בערכי ברוטו. ככל שמדובר בתקופת הצבה קצרה או ארוכה מחודש תשולם חלקיות הסכום האמור. התשלום הינו אחיד לכל חברי הקבוצה ולא תדרש הוכחת זכאות מדויקת בהתאם לשונות בין המשימות השונות.

  למודעה>>
 • צ'יקו נגד באג מולטיסיסטם בע"מת"צ 19765-12-14 | תאריך פרסום: 21.6.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה ממלאת בין היתר אחר הוראות תקנות הגנת הצרכן שעה שהיא מתנה את מתן האחריות למוצרים הנמכרים על ידה בהצגת חשבונית רכישה ו/או תעודת אחריות ומבלי שהיא מצרפת מדבקת אחריות/ מדביקה את המדבקה הנדרשת/ ממלאת את הפרטים הנדרשים לטובין המיובאים על ידה. בהסדר הפשרה נקבע כי בנוסף לרענון הנהלים בסניפיה והוספת הוראה בדבר המדבקה ברשת הממוחשבת, מתחייבת המשיבה להעניק תקופה של שנת אחריות נוספת לכל לקוח אשר רכש אצלה טובין עובר למועד הקובע (למעט מחשסים וטלפון סלולארי) תוך זיהוי באמצעות חשבונית רכישה,תעודת אחריות, פרטי תשלום, פתק החלפה או מספר סידורי. בנוסף תעמיד המשיבה את שירותיה ותסייע לאתר את הרכישה הנידונה באמצעות אמצעי זיהוי בסיסיים ככל שתוכל. כמו כן, מתחייבת לפרסם באתר האינטרנט ובסניפיה אודות זכאות הלקוחות.

  למודעה>>
 • עמר נגד בפקס ציוד רפואי ומדעי בע"מת"צ 18455-01-14 | תאריך פרסום: 16.6.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי משחת ההנקה שמשווקת המשיבה אינה כוללת אזהרה לגבי ניקוי שאריות המשחה בטרם ההנקה כמתחייב מהוראות משרד הבריאות. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת להעניק פיצוי לציבור בדרך של תרומה בסך של 450 אלף ש"ח למספר גופים, בהם בתי חולים ועמותות, העוסקים בתחום ההיריון והילודה. כן מתחייבת המשיבה למכור אך ורק משחות המכילות את הנחיות משרד הבריאות ולהשמיד את מלאי המוצרים אשר חורגים מהנחיות אלה.

  למודעה>>
 • הררי נגד איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ת"צ 35005-12-15 | תאריך פרסום: 14.6.2016 | מחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה משלמת למבוטחים בביטוח מקיף לרכב, אשר כולל סעיף מסוג "AIGאקסטרה", המבטיח לשלם למבוטח פיצוי נוסף בסך של עד 15% מערכו של הרכב המבוטח, את מלוא תגמולי הביטוח המתחייבים מתניה זו. לאחר בירור שערכה המשיבה, התברר כי תשלום כאמור לא שולם בשני מקרים פרטניים במהלך התקופה שבין חודש ינואר 2009 לבין חודש דצמבר 2015. בהסדר הפשרה נקבע כי בנוסף לתשלום מלוא תגמולי הביטוח למבקשת ולמבוטח הנוסף בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, מתחייבת המשיבה למנוע את הישנותם של מקרים מסוג זה.

  למודעה>>
 • גיחון נגד מאצ' ריטייל בע"מת"צ 590-09-14‏ | תאריך פרסום: 14.6.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, אשר מפעילה ומנהלת את רשת חנויות האופנה H&Mבישראל, אינה מאפשרת לבטל עסקה מסוג רכישת "כרטיס מתנה" תוך השבת כספי הלקוח. זאת, לכאורה, בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן ולתקנות אשר הותקנו מכוחו. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת לאפשר ללקוחותיה, ממועד אישור הסדר הפשרה ואילך, לבטל עסקאות מסוג רכישת "כרטיס מתנה" בהתאם להוראות הדין. לקוחות אשר רכשו כרטיס כאמור בטרם מועד אישור ההסדר יהיו רשאים לבטלו ולקבל החזר כספי תוך 14 יום ממועד פרסום הסדר הפשרה. לנוכח הקושי לזהות את חברי הקבוצה ולפצותם, הוסכם כי המשיבה תעביר תרומה בסך של 15 אלף ש"ח לעמותת "משאלת לב".

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD