מאי 2016

 • מזל שולם נגד חברת סופרבוס בע"מ ת"צ 43730-06-12 | תאריך פרסום: 15.5.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), תשס"ג – 2003), לרבות הפרת החובה להתקנת מערכות כריזה באוטובוסים העירוניים הפועלים באיזור רמלה-לוד, הפרת החובה להצבת שילוט מתאים בתחנות אוטובוסים ובסככות וטענות נוספות. בהסדר הפשרה נקבע כי תפעל להתקנת מערכות כריזה פנימית וחיצונית בלפחות 8 אוטובוסים בינעירוניים ובקווים הבינעירוניים המופעלים על ידה. במהלך 12 החודשים ממועד מתן פסק הדין יונגשו לפחות 3 אוטובוסים, ובחלוף 24 חודשים יונגשו לפחות 6 אוטובוסים. כמו-כן סופר בוס תעמיד במהלך תקופה בת 36 חודשים מיום מתן פסק הדין אוטובוסים ליום שלם למרכז לעיוור בסכום כולל של 50,000 ש"ח בהתאם למחירון סופרבוס. בנוסף במהלך 12 החודשים הראשונים מיום אישור ההסדר יוענקו הסעות בסך של לפחות 20,000 ש"ח, ובחלוף 24 חודשים 35,000 ש"ח.

  למודעה>>
 • אלסינט בע"מ נגד גדיש קרנות גמולים בע"מתא (חי') 1318/99 | תאריך פרסום: 18.5.2016 | מחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה קיפחה במשך תקופה ארוכה את בעלי מניות המיעוט, והסבה להם נזקים כספיים כבדים. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשלם סכום כולל של 46 מיליון ש"ח לחברי הקבוצה. עם אישור הסדר הפשרה, ימונה נאמן אשר תפקידו יהיה לאתר את חברי הקבוצה, בין היתר באמצעות פרסומים שונים.

  למודעה>>
 • מיכאל שפירא נגד דרך ארץ היווייז (1997) בע"מ33289-03-15 | תאריך פרסום: 18.5.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה החזיקה בידה סכומי כסף השייכים ללקוחותיה (בעקבות זיכויים שהגיעו ללקוחות), לצורך פירעון חובות עתידיים, ללא קבלת הסכמתם של הלקוחות. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תאתר את חברי הקבוצה אשר סכום הזיכוי טרם הושב להם, ותשלח להם המחאה, במידה והתשלום המגיע הוא סכום העולה על 5 ₪. בנוסף, תאתר המשיבה את חברי הקבוצה אשר סכום הזיכוי הושב להם, אך ללא הצמדי ריבית, ותשלח להם המחאה, במידה והסכום עולה על 20 ₪. כל סכום שמגיע אשר מתחת לסכומים הנ"ל ייתרם לגופים עם מטרות ראויות וערכיות.

  למודעה>>
 • גל דותן לביא נגד הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מתצ (ת"א) 33443-02-15‏ ‏ | תאריך פרסום: 15.5.2016 | בית דין אזורי לעבודה בת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את חוק שכר המינימום כאשר הרכיבה את שכרם של מנהלי המשמרת משכר בסיס ופרמיית מכירות (בעוד שכר הבסיס לבדו נמוך משכר מינימום). עוד נטען כי המשיבה לא שילמה לעובדיה גמול מתאים עבור שעות שעבדו לאחר כניסת שבת, וזאת בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה. בהסדר הפשרה נקבע כי סכום הפשרה יעמוד על סך 35,000 ש"ח, שישולם לכל חבר קבוצה אשר יפנה לב"כ התובע בכתב ובצירוף תלושי משכורת מהתקופה הרלוונטית. באחריות המשיבה לאתר את חברי הקבוצה ולעדכן אותם אודות הסכם הפשרה.

  למודעה>>
 • אורן כהן נגד בודי שופ נייטש'ר קוסמטיקס ת"צ 18164-06-13 | תאריך פרסום: 6.5.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות ציינו שלא כדין על גבי שוברי זיכוי שהעניקו ללקוחותיהן, כי תוקף השובר קצר משנתיים. בהסדר הפשרה הוסכם על פיצוי בגובה 10,000 ₪ שיועבר לתרומה לעמותה המסייעת לילדי פליטים ו-25,000 ₪ נוספים לעמותה העוסקת בקידום ערכי משפחה על כלל גווניה.

  למודעה>>
 • רעיה כץ נגד מלון נופש מוריה אילת בע"מת"צ 42507-07-15 | תאריך פרסום: 3.5.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות הפרו הפרה יסודית של הסכמי רכישה שנחתמו עימה על ידי חברי מועדון. המשיבות הודיעו לחברי המועדון כי ישונו המלונות איתם ניתן לעשות תחלופה במסגרת המועדון, אך המלונות החדשים שהוצעו על ידי המשיבות בהודעה זו היו באיכות ובטיב נמוך ממה שהוצע בהסכמי הרכישה המקוריים עם חברי המועדון. בהסדר הפשרה הוסכם על מתווה פשרה עם שלוש חלופות: (1) זכות המרה של ימי אירוח במלונות נוספים, לצד הטבה של 30% ממחיר המחירון על שירותים נלווים או הטבות נלוות כתלות במלונות השונים;(2) זכות המרה ספציפית למלונות הרודס בתנאים מסוימים, והטבה של 50% לרכישת ארוחות ערב במלונות אלה; (3) זכות ביטול של המועדון.

  למודעה>>
 • גינר נגד ישראכרט בע"מת"צ 51281-01-15 | תאריך פרסום: 3.5.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה פעלה לגביית עמלה של "רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי", מלקוחות של הנתבעת שרכשו מט"ח שאינו דולר ארה"ב, וזאת שלא כדין. זאת, כיוון שבתעריפון שפרסמה המשיבה, היא קבעה שעמלה זו תגבה רק בגין רכישת מט"ח מסוג דולר ארה"ב. התובע המייצג דרש השבה של הסכומים שנגבו שלא כדין וצו המורה על הפסקת הגביה. בהסדר הפשרה הוסכם על פיצוי עתידי במסגרתו לקוחות של המשיבה שירכשו מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס האשראי של המשיבה, יקבלו הטבה בשיעור 80% מגובה עמלת רכישת מט"ח מחלפן באמצעות כרטיס אשראי. כל זאת, בשל הקושי לאתר את חברי הקבוצה שכן הנתונים מגיעים למשיבה בשקלים, מבלי יכולת לדעת מי רכש מטבע שאינו דולר ארה"ב. המשיבה תודיע ללקוחותיה כי מדובר בפיצוי בתובענה ייצוגית.

  למודעה>>
 • רבקה אנסטסיה שיטרית שפריר נגד הנתיב המהיר בע"מת"צ 26484-01-13 | תאריך פרסום: 3.5.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי נוסעים שנסעו במקטע הראשון של הנתיב המהיר לצורך הורדה או העלאה של נוסעים במתחם "החנה-וסע", חויבו באגרת נסיעה למרות שלא המשיכו למקטע השני של הנתיב. לטענת המבקש, השילוט בנתיב המהיר הינו מטעה ולא מסביר את הצורך במעבר בעמדת הבידוק המיוחדת, לצורך פטור מתשלום אגרה. בהסדר הפשרה נקבע כי על חבר קבוצה להצהיר בפני המשיבה כי הוא עומד במאפייני הקבוצה המיוצגת, ואז יהיה זכאי להשבה של האגרה ששולמה על ידו. בנוסף החברה תבטל חובות קיימים של חברי קבוצה, שטרם נפרעו.

  למודעה>>
 • מג'דוב נגד 013 נטוויז'ן בע"מת"צ 29838-05-14 | תאריך פרסום: 6.5.2016 | מחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי מנויי בזק שויכו למסלול חיוב שיחות לחו"ל של 013 נטוויז'ן, הכרוך בגביית דמי שירות חודשיים, ללא שהסכימו לכך במפורש. בהסדר הפשרה הוסכם על ניתוק מן המסלול המדובר של כל חברי הקבוצה שעדיין מנויים לו (בוצע כבר במאי 2015), ופיצוי כספי אינדיבידואלי לכל המנויים של הנתבעת שלא ביצעו שיחות לחו"ל. הפיצוי יעמוד על 60% מהסכום הכולל הממוצע שנגבה ממנויים הזכאים לפיצוי, ויינתן באופן פרטני על בסיס הנתונים הקיימים בידי בזק. סכומים שלא יחלקו יועברו לאוצר המדינה או לתרומה לגוף שהתובע יבחר

  למודעה>>
 • רחל גוטליב נגד נגב קרמיקה בע"מת"צ 42475-11-13 | תאריך פרסום: 6.5.2016 | מחוזי ת"א

  שתי בקשות באותה עילה שאוחדו, העוסקות ברכש כלל מניות המיעוט בחברת נגב קרמיקה, ע"י חברת אפריקה השקעות. המבקשים טוענים כי נגב קרמיקה הפרה את חובת הגילוי שלה, שכן לא חשפה בפניהם את המגעים שערכה לעסקה, שהתממשה בפועל רק לאחר מימוש רכש מניות המיעוט ע"י אפריקה השקעות, והניבה לכאורה רווחים רבים לנגב קרמיקה. בהסדר הפשרה נקבע הוסכם על תשלום פיצוי בגובה 3,200,000 ₪, הכולל בתוכו גם את שכ"ט עו"ד והגמול לתובע המייצג. במסגרת ההסכם צפויה הנתבעת לבצע פיצוי פרטני, שיחושב ע"י חלוקת סכום הפיצוי הכולל בסך המניות שנרכשו ע"י אפריקה תעשיות וחישוב הפיצוי לכל בעל מניה לפי כמות המניות שהיו בבעלותו.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD