אפריל 2016

 • אטיאס נגד סטנדרד ביטוחים בע"מ ת"צ 68725-12-15 | תאריך פרסום: 7.4.2016 | בית דין אזורי לעבודה בת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה כוללת עמלות מכירה ותמריצים אחרים בשכר הקובע לחשוב פנסיה, מחלה, חופשה, שעות נוספות ודמי חג. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשלם בגין רכיב העמלות של חברי הקבוצה הזכאים כהגדרתם בהסכם את הפקודות המעסיק לביטוח פנסיוני בהתאם להוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה משנת 2008 ככל שלא הונפקו. כמו-כן תשלם לחברי הקבוצה אשר עבדו מיום 1.3.12 הפרשי חופשה ופדיון חופשה בגין רכיב העמלות כמפורט בהסכם הפשרה, תשלום בעבור גמול עבודה בשעות נוספות בגין מחצית רכיב העמלות כמפורט בהסכם הפשרה, ותשלום הפרשי דמי חגים בגין רכיב העמלות כמפורט בהסכם הפשרה.

  למודעה>>
 • ג'ורג' רפאל נגד לאומי קארד בע"מ ואח'ת"צ 14851-07-14 | תאריך פרסום: 7.4.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי תוכנית פינוקים 1+1 אותה מפעילה המשיבה, אשר במסגרתה מאפשרת ללקוחותיה לרכוש שוברים לרכישת מוצרים ולקבל שובר זהה בלא תשלום נוסף, כוללת תנאי מקפח שכן כאשר הלקוח אינו מממש את המוצר בתוך חודשיים מיום ההנפקה, השובר פוקע ולא רק המוצר אשר ניתן ללא תשלום נוסף. בהסדר הפשרה נקבע המשיבה תבהיר כי השובר פוקע כעבור חודשיים מיום ההנפקה. כמו כן חברי הקבוצה יהיו זכאים עבור הפעם הראשונה בה פקע השובר לכרטיס חינם לקולנוע, הזכאות תישלח באמצעות דף פירוט העסקאות בכרטיס אשראי, הודעת SMS, ובדואר אלקטרוני.

  למודעה>>
 • דן מנחם ברליצהיימר נגד יוניון מוטורס בע"מ ואח'ת"צ 51635-01-13 | תאריך פרסום: 7.4.2016 | מחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות ייצרו ו/או ייבאו ו/או מכרו רכבים מדגם "טויוטה לנד קרוזר" ו"טויוטה פור ראנר", אשר כוללים פגם במתלה הקדמי של הרכב, כך שעלול להוביל לתאונה כתוצאה מניתוק גלגל הרכב מן המתלה הקדמי ו/או אובדן שליטה על הרכב, וכן גורם ו/או עלול לגרום לנזקים לחלקים ברכב ולבלאי מוגבר. בהסדר הפשרה נקבע כי מתחייב לנקוט מספר צעדים על-מנת לצמצם את תופעת התנתקות הגלגלים, לרבות מתן הנחיות לגבי אופן ביצוע בדיקת "רכיב הבולג'וינט", הזמנת כלי הרכב מושא ההסדר לבדיקת רכיבים אלו וככל שיימצא הצורך החלפתם על חשבון הנתבע, וכן זכות לבדיקה אחת נוספת בשנה שלאחר מכן. בנוסף, כל מי שהיה בעלים של כלי רכב מושא ההסדר ושאירעה ברכבו התנתקות גלגל הנובעת מהתנתקות "רכיב הבולג'וינט" מיום 28.1.2006 ועד ליום 10.3.2016, למעט הרכבים אשר נקראו לקריאה חוזרת משנת 2005 ובעדכון לקריאה החוזרת משנת 2015, יהיו זכאים לשיפוי בגין נזקים שאירעו לרכבו כתוצאה מהתנתקות או שבירה של ה"בולג'וינט" עד לתקרה של 5,000 ₪ למקרה של התנתקות, ועד לתקרה כוללת של 10,000 ₪, בכפוף להצגת אסמכתאות לתיקון.

  למודעה>>
2

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD