אפריל 2016

 • היילברון נגד קבוצת עזריאלי בע"מת"צ 6730-08-13 | תאריך פרסום: 28.4.2016 | מחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הצעת הרכש המלאה שהגישו המשיבות לרכישת מניות חברת גרנית הכרמל השקעות התקבלה שלא כדין, ותוך הסתרת שוויה האמיתי של החברה. המבקש, אשר חויב למכור את מניותיו בשווי הנמוך לשיטתו משוויין ההוגן (פער מוערך של 2.71 ₪ למניה), תבע סעד הערכה לפי סעיף 338 לחוק החברות, או לחלופין ביטול של הצעת הרכש. בהדר הפשרה נקבע כי המשיבות מתחייבות לשלם 2.15 אגורות לכל מניה לחברי הקבוצה, ניצעי הצעת הרכש. הסכום הכולל יועבר לחשבון נאמנות, ממנו ישולמו בין היתר הגמול למבקש ושכר הטרחה לבא כוחו. התשלום לחברי הקבוצה יתבצע דרך חברי הבורסה. סכומים שלא יחולקו מחמת חוסר יכולת לאתר את חברי הקבוצה ייתרמו לעמותת "טבקה, צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה".

  למודעה>>
 • טהרני נגד "דלק"- חברת הדלק הישראלית בע"מ ודלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מת"צ 12341-08-12 | תאריך פרסום: 19.4.2016 | מחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה מעמידה תאי שירותים לרשות הציבור כדין. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות מתחייבת לפצות את הזכאים בסכום כולל של 100,000 ₪ כולל מע"מ באופן הבא: כל לקוח אשר ביצע רכישה בתחנות הדלק או חנויות הנוחות שבבעלות המשיבה יהיה זכאי לכוס קפה אספרסו ארוך או קצר. ההטבה תנתן עד ששוויה יגיע לסכום הנקוב לעיל, כאשר שוויה יחושב לפי מחירי המוצרים לצרכן.

  למודעה>>
 • סלע נגד אפריל בע"מ ת"צ 37456-06-13 | תאריך פרסום: 25.4.2016 | מחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי להטעיית המשיבות על דרך של "ניפוח מחיר" בעת שיווק מוצרים במסגרת מכירות מיוחדות (מבצעים). בניגוד להתחייבות המשביר בהליך קודם, אין היא מפנה לבירור מחירים קודמים בקופה ואינה מוסיפה הבהרה, כי המחיר ממנו נגזרת ההנחה הינו המחיר הקטלוגי של המוצר. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות מתחייבת ליישם פרקטיקה חדשה לגמרי בכך שבמהלך כל השנה תציג את מחירי המוצרים כפי שהם נמכרים בפועל. כאשר יערכו מבצעים מיוחדים, המחיר הקובע יופיע לפחות שבעה ימים עובר למבצע על המוצר. כך גם מחיר המבצע לא יופיע יותר מ-35 ימים כי אז הופך מחיר זה למחיר הרגיל. עוד התחייבה המשיבה לפצות את חברי הקבוצה בשני שלבים: א. המשיבות ישלחו באמצעי הדיוור המקובלים לכל חברי המועדון שלהן שובר הנחה בסך 10 ש"ח לקניה מעל 100 ש"ח ממגוון מוצרי הקוסמטיקה והבישום, למימוש בנוסף לכל מבצע אחר. המשביר תנפיק שוברים בסך 400,000 ש"ח ורשת אפריל בסך 225,000 ש"ח. ב. במידה ולא ימומשו שוברים בסך המוזכר לעיל יחלקו המשיבות את השוברים לכלל לקוחותיהן עד שיגיעו לשווי המוסכם. המשיבות מתחייבות לא להעלות את מחיריהן באופן רוחבי ולנהל מעקב על ניצול השוברים.

  למודעה>>
 • מתתיהו נגד טיב – טירת צבי 2000 בע"מ (שותפות מוגבלת) ת"צ (ים) 24071-11-15 | תאריך פרסום: 24.4.2016 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי גודלן של האותיות על מוצרי הבשר והעוף של המשיבה אינן כדין. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת לתקן את אריזות המוצרים ולסמנן באותיות בגודל הנדרש, לרבות בת"י 1145. המשיבה תתרום ממגוון מוצרי הנקניק עוף והבשר המיוצרים במפעליה בסך כולל של 75,000 ש"ח במונחי מחיר לצרכן.

  למודעה>>
 • ויינשטיין נגד מפעלי ים המלח בע"מת"צ 41838-09-14 | תאריך פרסום: 19.4.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה ניצלה לרעה את כוחה המונופוליסטי על דרך של גביית מחיר מופרז לאשלג וכן כי הייתה צד להסדר כובל שלא אושר כדין. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת לפצות את חברי הקבוצה בסך של 20,000,000 ₪ באופן הבא: א. 17,500,000 ₪יחולקו לחקלאים על קניית אשלג ומוצריו בתקופה הרלוונטית. ההחזר ינתן רק לחקלאים אשר יציגו חשבוניות, תצהיר או ראיות אחרות לרכישה לנאמן. ב. 2,000,000 ₪ יחולקו לצרכנים הישירים והעקיפים. הפיצוי יגזר מהפיצוי שינתן לחקלאי וינתן רק לצרכן שיציג חשבונית, תצהיר או ראיות אחרות התומכים ברכישתם וכך גם את פרטי רכישות החקלאים או הצרכנים העקיפים שרכשו מהם אשלג. ג. 500,000 ₪ אשר מיודים לצרכנים הסופיים יועברו כתרומה. ד. מפעלי ים המלח תמכור בישראל, במשך שבע שנים אשלג במחיר שלא יעלה על ממוצע שלושת המחירים הזולים ביותר שבהם מכרה אשלג בעולם או לפי 400 דולר לטון (הנמוך מביניהם).

  למודעה>>
 • חזות בת שבע נגד עיריית קרית מוצקיןת"מ 580-09-09 | תאריך פרסום: 19.4.2016 | מחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי לגבייה שלא כדין ע"י המשיבה, של שני תשלומי חובה – האחד בגין השירות של טיפול, תיקון והחלפה של כלי אצירה פרטיים (אגרת אשפה) והשני מסוג כיבוי אש (אגרת כיבוי אש). בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת לפצות על ידי קיזוז מסכום האגרה המוסכם והקפאתו באופן הבא: א. בין השנים 2017-2022 יופחת סכום האגרה השנתי ב- 25 ₪ ולא יוצמד למדד כך שכל נישום ישלם 85 ₪ בשנה עבור אגרת האשפה. ב. בשנת 2023 יופחת סכום האגרה השנתי ב- 27 ₪ ולא יוצמד למדד כך שכל נישום ישלם 83 ₪ בשנה עבור אגרת האשפה. ג. בין השנים 2024-2026 סכום האגרה לא יוצמד למדד כך שכל נישום ישלם 110 ₪ בשנה עבור אגרת האשפה. ד. בתום התקופה תפעל העיריה לעדכון תחשיב אגרת האשפה ולתיקון חוק העזר. הפיצוי ישא ריבית של 1% למחצית התקופה. סכום הריבית שיצטבר ישולם לחברי הקבוצה בדרך של קיזוז בשנת 2021.

  למודעה>>
 • לירון טל נגד די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מת"צ 13006-08-14 | תאריך פרסום: 17.4.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה דמי מנוי ממנויים המודיעים על מעבר דירה, בתקופה שבין מועד עזיבת הדירה הישנה ועד מועד ההתקנה בדירה החדשה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת לבצע את הסעיפים הבאים: א. לקוח המודיע למוקד המשיבה על מעבר דירה, תתאם לו המשיבה התקנה בדירה החדשה במועד שיתבקש על ידו בטווח של שעתיים בין 8:00-18:00 (כל עוד מדובר ביום חול ובתאום של 14 יום מראש). במידה והמשיבה לא תוכל לתאם במועד הרצוי, תקפיא את המנוי. ב. לקוח המודיע על מעבר דירה יהיה רשאי להקפיא את מנויו בתקופת הביניים, כל עוד תקופת ההקפאה עולה על שלושה ימים. ג. לתרום 300,000 ש"ח בחלוקה שווה לשלושת העמותות; "אלו"ט", "בנפש חפצה" ולתוכנית מצוינות אולימפית בג'ודו בכפר הנוער בן שמן. על התרומה להיות בנוסף לתקציב התרומות המתוכנן ל-2016.

  למודעה>>
 • ארז לוי נגד סופר ספיר בע"מת"צ 49385-05-15 | תאריך פרסום: מחוזי תל אביב | 17.4.2016

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה נקטה באי סימון מחיר ליחידת מידה בהתאם לתקנות על ידי המשיבה, שהיא רשת סופרמרקטים. בעבר הוגש הליך זהה והמשיבה התחייבה במסגרת הסדר הסתלקות לסמן כדין. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת לפצות את הזכאים בסכום כולל של 400,000 ש"ח בשתי דרכים: א. פיצוי לחברי מועדון - קבלת שובר הטבה הביתה, בו יוכל כל חבר לבחור מוצר אחד ללא עלות בכל קנייה מעל 150 ש"ח, כאשר שווי המוצר לא ירד מ- 10 ש"ח. ב. פיצוי לכלל הלקוחות – כל לקוח יוכל לקנות שני מוצרים מדי חודש אשר יוכל לרכוש בזיכוי כספי, דהיינו הנחה. מחירו הרגיל של המוצר ממנו תופחת ההטבה יהיה המחיר הממוצע אשתקד. יובהר כי במידה וחבר מועדון אינו מעוניין לבצע קנייה בסך העולה על 150 ש"ח, יהיה זכאי להטבה לכלל הלקוחות.

  למודעה>>
 • בן בסט נגד אופטיקה הלפרין בע"מ ת"צ 11051-04-15 | תאריך פרסום: 12.4.2016 | מחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מטרידה את חברי הקבוצה באמצעות שיגור דברי פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק לציבור את הפיצוי בדרך של הטבה הכוללת ערכת ניקוי אשר שוויה יהיה כ-38 ₪ לכל רוכש כאשר יינתנו 26,270 ערכות ניקוי. ההטבה תוצע במשך 3 חודשים, כאשר בתוך 15 יום תמציא המשיבה למבקשים תצהיר המפרט את מספר הערכות אשר ניתנו בהנחה לציבור וככל שיתברר כי חולקו מספר ערכות הנמוך מ - 26,270 ערכות, יעמדו למשיבה חודשיים נוספים לחלוקה של ערכות כאמור. ככל שלא תעשה כן המשיבה, תתרום את ההפרש בין סך מימוש ההטבה בפועל לסך מימוש ההטבה לגוף אשר אותו יאשר בית המשפט.

  למודעה>>
 • אמנון סומך נגד כרטיסי אשראי לישראל בע"מת"צ 16234-12-14 ות"צ 55242-06-15 | תאריך פרסום: 11.4.2016 | מחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה חייבה ביתר, וזאת בניגוד להסכם ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי שהונפק על ידי כא"ל ללקוחות בנק הדואר (להלן – ההסכם) ריבית פיגורים מהתובע ומחברי הקבוצה, וכן גבתה ביתר, בניגוד להסכם, עמלת משלוח מכתב התראה מעורך דין. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לחשבונות בנק הדואר של חברי הקבוצה את הפרש ריבית הפיגורים שנטען כי גבתה ביתר בעבור התקופה נשוא התביעה. כמו-כן תתרום לעמותת "שמע" למען ילדים ונוער חירשים וכבדי שמיעה את הסכום המשוערך של ריבית הפיגורים שנטען שגבתה ביתר בשתי הבקשות. המשיבה תתמוך את הנתונים הכספיים בתצהיר מטעם רו"ח מוסמך מטעמה. לאחר 30 מהמועד בו פסק הדין יהא חלוט המשיבה לא תגבה ריבית פיגורים מחברי הקבוצה המצויים ביתרת חובה, אלא לאחר שיפתח נגדם הליך משפטי.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD