מרץ 2016

 • רשף נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מת"צ 11008-04-10 | תאריך פרסום: 31.3.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה חייבה את המבקש במשך מספר חודשים בתשלום חודשי קבוע במסגרת מינוי הטלפון הסלולארי שברשותו. התשלום נגבה עבור שירותים מתקדמים כדוגמת צליל המתנה מוזיקלי (פאנטון) וחבילת שירותי מידע ותוכן, אותם נטען כי המבקש מעולם לא ביקש לקבל, ובהם נטען כי מעולם לא עשה שימוש.

  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת להציע לחברי הקבוצה, 480 אלף לקוחותיה אשר חויבו בגין חבילת תוכן ו/או פאנטון בין אפריל 2003 ועד לסוף 2011 מבלי שעשו בשירותים אלה שימוש, שובר קנייה בסך 100 ש"ח כ"א לרכישת מוצריה או לתיקון מכשירים סלולריים בנקודות שבהפעלתה. ככל שלאחר 9 חודשים יפחת שיעור המימוש מ-60% ("השיעור המינימלי"), תישלח תזכורת לחברי הקבוצה ותוארך תקופת המימוש בחודש נוסף. אם לאחר חודש זה לא יעלה שיעור המימוש על השיעור המינימלי, יקבלו חברי הקבוצה זיכוי כספי בחשבוניות הלקוח שלהם אצל המשיבה. סך הזיכוי הכספי יהיה שווה להפרש בין השיעור המינימלי לבין שיעור המימוש בפועל, במכפלה ב-50 ש"ח. המשיבה התחייבה ליידע את חברי הקבוצה בדבר ההטבה באמצעות מספר מכתבים, מסרונים והודעות דוא"ל, וכן להציב מידע בנושא באתר האינטרנט שלה ולתדרך את נציגי שירות הלקוחות שלה לעדכן את חברי הקבוצה.

  למודעה>>
 • גולדנר נגד בנק לאומי לישראל בע"מת"צ 38449-01-15‏ | תאריך פרסום: 29.3.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי במסגרת הליכי חקירה מטעם רשויות האכיפה בארה"ב הודה המשיב 1, בנק לאומי, בכך שבמשך כעשור פעל לסייע ללקוחותיו לחמוק מדיווח ומתשלומי מס. בעקבות זאת נאלץ המשיב 1 למחוק מהונו סך של כ-1.4 מיליארד ₪ וחויב בתשלום קנסות בהיקף כולל של כ-400 מיליון דולר. לטענת המבקש, רשלנותם של המשיבים 20-2, חברי דירקטוריון המשיב 1, גרמה לו ולחברי הקבוצה המיוצגת לנזקים בדמות ירידת ערכן של מניות הבנק. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיב 1 מתחייב לשלם סך כולל של 10,080,000 ש"ח לחברי הקבוצה, למבקש ועורך דינו המייצג ולנאמן ההסדר.

  למודעה>>
 • המועצה הישראלית לצרכנות נגד מגדל חברה לביטוח בע"מת"צ 9723-04-10 | תאריך פרסום: 28.3.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות, 4 חברות ביטוח, מחזיקות בכספיהם של לקוחות רבים בלא ידיעתם. המבקשת סבורה כי על המשיבות מוטלת חובה לאתר את בעלי הזכויות בכספים וליידע אותם על זכאות זו, או לחלופין להעביר כספים אלו לאפוטרופוס הכללי אשר יבצע זאת במקומן. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות מתחייבות לערוך רשימה של מבוטחים שאינם מודעים לזכאותם לכספים המוחזקים אצלן ולאתרם באמצעות גורם חיצוני מקצועי, וכן למנות מפקחים אשר ימסרו דיווח לבית המשפט על ביצוע הסדר הפשרה.

  למודעה>>
 • מאה ואחד ייעוץ כלכלי בינלאומי בע"מ נגד מגדל שרותי בורסה (נ.ע) בע"מת"צ 18990-02-12 | תאריך פרסום: 28.3.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי במסגרת מתן שירותי ביצוע עסקאות ללקוחות המעוניינים לסחור בניירות ערך בארה"ב, גבתה המשיבה מלקוחותיה, בהם המבקשת, עמלת קורספונדנט. המבקשת טוענת כי מנוסח החוזה האחיד עליו חתמה משתמע כי עמלות אלה ייגבו מהלקוח בשיעור זהה לעמלה אותה משלמת המשיבה לקורספונדנט בחו"ל, בעוד שבפועל נמצא כי קיים פער בין השניים. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת לפצות את הזכאים בסכום כולל של 2.6 מיליון ₪. מתוך סכום זה, סך של 850 אלף ₪ יחולקו באופן שווה בין הזכאים כפיצוי כספי. בנוסף, תינתן לזכאים הנחה בשיעור 25% על עמלות קנייה ומכירה בעסקאות המבוצעות דרך המשיבה, עד לסך מצטבר של 1,750,000 ₪. הזכאים לפיצוי זה יהיו כל מי שהיה בעל חשבון במשיבה ביום 11.10.2015 ואשר נגבתה ממנו עמלה בגין עסקאות בחו"ל ב-5 השנים הקודמות למועד זה.

  למודעה>>
 • אשר ברק נגד מימי מבואות ירושלים אגודה חקלאית מרכזית שיתופית בע"מ ת"צ 46159-01-15 | תאריך פרסום: 24.3.2016 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין טענה לחיוב בגין פחת מים, אותו גובה המשיבה מצרכניה שלא כדין ובחוסר סמכות. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת שלא לגבות, בגין המים הנצרכים על-ידי הצרכנים, תעריף החורג מן התעריף המרבי הקבוע בחוק, זאת בכפוף לכך שהמצב המשפטי הנוכחי יוותר על כנו.

  למודעה>>
 • אתי משטה נגד עיריית חולוןת"מ (ת"א) 102/06 | תאריך פרסום: 23.3.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה לאי חוקיות חיוב ארנונה במבני מגורים על פי שיטה של "תעריף מטר ראשון", לפיה ייגבה תעריף מאד גבוה למ"ר הראשון של הדירה ותעריפים אחרים אך אחידים ליתרת שטח הדירה, עד ליום 31.12.2005 (מיום 1.1.20016 העירייה ביטלה את תעריף "המטר הראשון"). כמו כן, המבקשת טוענת כי סכומי הארנונה נגבו שלא כדין ונדרשת השבה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת לפצות כל בית-אב בעיר חולון, באמצעות אחת מהאופציות הנ"ל: כרטיס כניסה חינם ל"ימית ספארק המים חולון"; שני כרטיסים חינם לסרט בסינמטק חולון; שלושה כרטיסים חינם לכניסה למוזאון הישראלי לקרקטורה וקומיקס בחולון; שני כרטיסי כניסה חינם למוזאון העיצוב בחולון; כרטיס כניסה חינם למוזאון הילדים בחולון; קבלת הנחה בסכום של 30 ₪ לכרטיס כניסה להצגת ילדים בחולון. הפיצוי ייעשה באמצעות שליחת שובר לכל בית-אב, על-ידי צירופו לחשבון הארנונה שנשלח לנכס. תוקף מימוש השובר יעמוד על 18 חודשים ממועד הנפקתו.

  למודעה>>
 • קליימן נגד הוטת"צ (י-ם) 61450-10-13 | תאריך פרסום: 21.3.2016 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה להיעדר הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות, בניגוד להוראות הדין. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות מתחייבות לבצע מספר פעולות בכדי להנגיש את שירותיהן לאנשים בעלי מוגבלויות, הפעולות כוללות הפעלת מוקד שירות טלפוני לתיווך לשם העברת מסרים שיהיה פתוח בכל שאות היממה. בנוסף, התחייבו המשיבות להעניק הטבה לאנשים בעלי מוגבלויות אשר כוללת חודש חינם בשירותי הטלפון הקווי (למי שפונה אליהן בתוך 6 חודשים ממועד אישור ההסדר). המשיבות התחייבו לפרסם את כל הפעולות שהן עושות ואת ההטבה שהן מעניקות לבעלי המוגבלויות באתרי האינטרנט שלהן ובעיתון.

  למודעה>>
 • ברון נגד "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מת"צ (י-ם) 9177-07 | תאריך פרסום: 15.3.2016 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה מקיימת אחר הוראות החוק המיועד להנגיש את התחבורה הציבורית לציבור העיוורים. בין הצדדים הוסכם על הסדר פשרה שאושר ע"י ביהמ"ש וקיבל תוקף של פס"ד. אולם, התובעים טענו בפני בית המשפט כי המשיבה לא קיימה את התחייבויותיה לפי ההסדר הראשון, ובהמשך לכך הוגש הסדר פשרה שני זה, נוכח אי קיום הוראות הסדר הפשרה הראשון. בהסדר הפשרה הנוכחי נקבע כי המשיבה תציב 1000 עמדות אלקטרוניות בהן יינתן מידע חזותי לגבי אוטובוסים המגיעים לתחנה; בכל עמדה יותקן לחצן שיתן גם פירוט קולי של המידע. בנוסף, יופעלו רק קווי אוטובוסים שהינם נגישים לבעלי מוגבלויות, ותושלם הצבת שילוט בתחנות ובסככות המתנה לאוטובוסים. בנוסף, תבוצע תרומה של 30,000 ₪ לספרייה לעיוורים.

  למודעה>>
 • ברנוב נגד מעיינות אתא בע"מת"צ 1048-12-14 | תאריך פרסום: 15.3.2016 | מחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה לגביית יתר מצד המשיבה של היטל הביוב מהצרכנים, הנובע מחישוב שגוי. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשלם סכום של 400,000 ₪ לטובת קהילות תושבי קרית אתא. הסכום ישמש למימון פעילות ציבורית של גופים שונים.

  למודעה>>
 • יגודה נגד איסתא ישראל בע"מת"צ 36028-09-13 | תאריך פרסום: 14.3.2016 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה העבירה לחברת כלל ביטוח פרטי לקוחות שרכשו ממנה כרטיסי טיסה לחו"ל (ללא אישור הלקוחות), כדי שכלל ביטוח תציע להם רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל, ובכך פגעה בפרטיותם. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק פיצוי לקבוצה בדמות 225,000 ימי ביטוח נסיעות בסיסי לחו"ל. הפיצוי ינתן לכל לקוח של איסתא שירכוש טיסה לחו"ל, ע"פ שיטת "כל הקודם זוכה".

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD