ינואר 2016

 • תום סטרוגו נגד חניוני הצלחה בע"מת"צ 32844-05-11 | תאריך פרסום: 15.1.2016 | מחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה דמי חנייה בניגוד לס' 70ב1 לפקודת התעבורה שנכנס לתוקפו ב2009 וקובע שאסור לגבות דמי חנייה קבועים על "שעתיים ראשונות" כפי שנהגה המשיבה שכן החל מהשעה השנייה ואילך עליה לחייב אך ורק לפי יחידות של 15 דק' כמתחייב בפקודה. בהסדר הפשרה נקבע כי תינתן הטבה לציבור ועיקרה חנייה חינם בחניון לכל רכב במהלך כל סופי השבוע ולמשך תקופה של חודש וחצי החל משעה 20.30 ועד השעה 06.00 בבוקר שלמחרת. כמו כן, המשיבה שינתה את המחירון הקודם נשוא התביעה ודמי החניה המפורסמים ע"ג המחירון ואשר נגבים בפועל עולים בקנה אחד עם פקודת התעבורה.

  למודעה>>
 • עמית ברוך נגד עיריית רעננהת"צ 64969-06-15 | תאריך פרסום: 15.1.2016 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה מבעלי הנכסים שבתחום העירייה היטל תיעול בשיעור של 15% מהתעריף הנקוב בחוק העזר. הטענה הייתה שתעריף חוק העזר לתיעול היה מושתת על תחשיב פגום וזאת בניגוד להנחיות משרד הפנים ומבקר המדינה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תהא רשאית לגבות עד 75% מתוספת ההיטל וכן היא תשיב לכל חברי הקבוצה את היתרה ששולמה מעבר לאותם 75%. הוחלט כי השבת סכום הפשרה תבוצע בדרך של זיכוי חשבונות הנישומים באופן אשר יאפשר קיזוז אל מול חובות קיימים. כמו כן, הוחלט כי כל תוספת של היטל תיעול שהמשיבה תחליט להטיל בעתיד מעבר ל11.25% שהושגו בפשרה תהא כפופה לתיקון תעריפי חוק העזר וכן לאישור מועצת העיר.

  למודעה>>
 • רבקה כהן נגד עיסא ערטול בע"מת"צ 59593-03-15 | תאריך פרסום: 14.1.2016 | מחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא סימנה ע"ג מוצריה, קרי המשקאות המוגזים בטעם של פירות, כי הם אינם "מכילים פרי" בגדול הנכון ובמיקום המיועד לכך ובכך הפרה את הוראות תקנות בריאות הציבור, את חוק הגנת הצרכן וכן את חוק התקנים. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תוסיף את הכיתוב "לא מכיל פרי" על גבי אריזות המשקאות וכן לתרום לציבור 80,000 ₪ כאשר 40,000 ₪ מתוכם בכסף והיתרה במוצרים אותם תתרום לעמותות, בתי ספר ובתי חולים.

  למודעה>>
 • שרית גדעוני נגד א.ב.א ויקטורי לניהול ואחזקות בע"מת"צ 55388-11-14 | תאריך פרסום: 14.1.2016 | מחוזי תל אביב

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה משווקת מוצרי מזון ארוזים מראש אשר נפרסים ונארזים על ידה וזאת מבלי לסמן על גביהם את המידע הנדרש ע"פ דין. לפיכך, לקוחות המשיבה, קרי הצרכנים, אינם יכולים לעשות שימוש מיטבי במוצר ולקבל אודותיו מידע חיוני כגון מועד ייצורו, פג תוקפו, ערכיו התזונתיים ועוד. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תחדול משיווק המוצרים במתכונתם הנוכחית וכן תחדד נהליה באשר לאופן סימון המוצרים. כמו כן, הוחלט על פיצוי בסך שלא יפחת מ200,000 ₪ ואשר ייעשה במספר שלבים: שליחת שוברי זיכוי בדיוור לחברי מועדון "ויקטורי" בסך 4 ₪- ניתן יהא לנצל את השוברים תוך 30 ימים. במידה ולא ינוצלו מלוא השוברים תוצע הנחה לכלל לקוחות המשיבה.

  למודעה>>
 • מדמון נגד תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מת"צ 51742-04-15 | תאריך פרסום: 13.1.2016 | מחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין טענות הנוגעות למוצר "שמנת חצי מנה" שנמכר בשתי הרשתות בטענה שהרכב המוצר שונה כך שנגרעה ממנו תוספת של סיבים תזונתיים מבלי לסמן את השינוי באופן בולט ושופרסל אף הגדילה להציגו למכירה באתר האינטרנט בשם "שמנת תנובה מעושרת". הבקשות הוגשו בטענה שצרכנים רכשו את המוצר משום שחשבו שהוא מכיל סיבים תזונתיים ולכן היו מוכנים לשלם תמורתו מחיר גבוה יותר. בכך, הטעו שתי הרשתות את ציבור הצרכנים וזאת בניגוד לחוק הגנת הצרכן. בהסדר הפשרה נקבע כי תנובה לא תשנה את מחיר המוצר במשך שלושה חודשים על אף שמכיל סיבים תזונתיים וששופרסל תשווקו לצרכנים באתר האינטרנט מבלי לשנות את מחיר המוצר. לאחר תום התקופה וסיום המלאי ישוב הסימון על המוצר להיות כפי שהיה.

  למודעה>>
 • צורן ואח' נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מת"צ 9353-02-12 | תאריך פרסום: 12.1.2016 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות אינן מציעות לציבור בעלי המוגבלויות מכשירים נגישים ושירותים מונגשים באופן ראוי וכך מפרות את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. בהסדר הפשרה נקבעו שורת פעולות שהמשיבות תבצענה כדי להתאים את הנגישות בציוד הקצה וכן הטבות שיינתנו לקבוצה המוגדרת. סוכם על סימון התאמות הנגישות בציוד הקצה וכן על פרסום נרחב של התאמות אלו לרבות בעלון ייחודי. כמו כן, התחייבו המשיבות לפעול להטמעת המודעות לזכויות אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיהן ומנהליהן וכן הסכימו להקצות סכום כולל של 200,000 לטובת הקמת קרן שתעסוק בפיתוח אמצעים טכנולוגיים להנגשתם של שירותי התקשורת.

  למודעה>>
 • ידין גל נגד חברת איטיצ'ר בע"מת"צ 55792-09-14 | תאריך פרסום: 14.1.2016 | בית הדין האזורי לעבודה בת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא שילמה לעובדיה את הזכויות המגיעות להם ע"פ דין. ודוק: לא שילמה לעובדים את הזכויות המגיעות להם בגין עמלות המכירה ונוסף על כן, לא שילמה להם דמי חגים. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפקיד את הפקדות המעביד בכל הנוגע להפרשי הפנסיה שבוצעו בחברה, כמו כן יבוצע תשלום של דמי חופשה אשר יחושב באופן אינדיבידואלי לפי סך כל העמלות ששולמו לעובד. נוסף על כן, החברה תשלם לעובדיה דמי חגים ופירושה של "תמורת יום חג" הוא שכר הבסיס היומי הממוצע של עובד.

  למודעה>>
 • יפית דלה נגד ניו לינאו סינמה (2006) בע"מתצ (ת"א) 4674-06-15 | תאריך פרסום: 10.1.2016 | שלום תל אביב

  הבקשה הראשונה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה (סינמה סיטי) מוכרת שוברי מתנה ללקוחותיה, המוגבלים לשנה אחת, ובכך מפרה את סעיף 14ז לחוק הגנת הצרכן. הבקשה השניה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מוכרת שוברי מתנה ללקוחותיה, בתוקף לשנה אחת (ולא שנתיים כנדרש בחוק). כמו כן הדפוס הכתוב על גבי השוברים נמחק כעבור זמן קצר, ולא מכיל את התנאים המגבילים לשימוש בשובר (ימים/שעות וכו'). בנוסף, המבקש טען כי המשיבה מפרסמת מצגים מטעים על גבי שובר המתנה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תאריך את תוקף השוברים לשלוש שנים, ממועד אישור הסכם הפשרה. זאת, בין אם פג תוקף השובר או לא.

  למודעה>>
 • אריה כץ נגד מדינת ישראלתצ (י-ם) 4953-12-14 | תאריך פרסום: 7.1.2016 | בית דין אזורי לעבודה ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה חייבה את המועמדים לעבודה אצלה בתשלום עבור השתתפות בקורסי הערכה (בחינת התאמה למשרת העבודה). בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה התחייבה לא לגבות דמי השתתפות ממועמדים לעבודה בעתיד.

  למודעה>>
 • רות סעיד אלבז נגד ג'יטי גטאקסי סיסטמס בע"מתצ (י-ם) 53007-11-14 | תאריך פרסום: 6.1.2016 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה ('גט טקסי') הטעתה את ציבור לקוחותיה בפרסומות, ובגביית תשלום עבור הזמנת הסעת 'פרימיום' (גביית תשלום על עצם פעולת ההזמנה). בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתרום 100,000 ש"ח לעמותת "גדולים מהחיים".

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD