נובמבר 2015

 • איילה אפללו נגד מוחמד נעמה (1994) בע"מ50964-03-15 | תאריך פרסום: 27.11.2015 | מחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הפרה חובות חקוקות, כגון תקנות הבריאות, ותקנים ישראליים רלוונטיים, כאשר לא סימנה על גבי מוצריה שאינם מכילים פרי מסוים. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תוסיף למוצריה את הכיתוב "אינו מכיל פרי ספציפי" בנסיבות המתאימות.

  למודעה>>
 • אליעזר רבי נגד רכבת ישראל בע"מ50255-05-14 | תאריך פרסום: 25.11.2015 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא מנעה חיוב כפול אצל לקוחותיה המחזיקים כרטיס נטען תקופתי. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לחברי הקבוצה את דמי התשלום הכפול ששילמו, ובנוסף, תעניק לכל חבר שני כרטיסי נסיעה בודדים. ההשבה תינתן לחברי הקבוצה אשר ייפנו למשיבה דרך אתר האינטרנט.

  למודעה>>
 • אריק גרייבר נגד אברך אלון ג'י. אס בע"מ38144-0115 | תאריך פרסום: 25.11.2015 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הסכימה בהסכם להעניק הנחה בסך 30 אג' על כל ליטר בנזין, אך בפועל יישמה את ההסכם רק על תדלוק בשירות מלא, ובשירות עצמי נתנה הנחה של 11 אג' בלבד. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת להדביק מודעה על משאבות הדלק אשר מבהירות שסכום ההנחה חלה על מחיר הדלק בשירות מלא. בנוסף לכך, תחליף חלק ניכר ממשאבות הדלק ברשותה (למשאבות אשר מאפשרות עדכון מחיר) ותפצה את חברי הקבוצה בסכום של 1.7 מיליון ₪ ע"י מתן הנחה נוספת לחברי הקבוצה בעת התדלוק.

  לפסק הדין>>
 • ברק נגד סלקום ישראל בע"מת"צ 26140-09-11 | תאריך פרסום: 6.11.2015 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי זיכויים והנחות שונות אותם התחייבה המשיבה ליתן למנויים היו צריכים להינתן הן מתוך חיובים בגין "זמן אויר" והן מתוך חיובים בגין ציוד הקצה, בעוד שבפועל נתנה המשיבה את הזיכויים וההנחות רק מתוך חיובי "זמן אויר". בהסכם הפשרה נקבע כי חברי הקבוצה יפוצו בשיעור של 65% מהסכום הקובע, שישולם באמצעות זיכוי בחשבונית החודשית (למנויים פעילים), או באמצעות משלוח שיק (למי שאינם מנויים).

  למודעה>>
 • שי נגד רויאלטי שוויצריה הקטנהת"צ 6749-12-13 | תאריך פרסום: 1.11.2015 | השלום ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הציעה למכירה מוצרים במחירים העולים על המחיר המרבי שנקבע להם בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. בהסכם הפשרה נקבע כי המשיבה לא תמכור את המוצרים במחיר גבוה מהמחיר היחסי המרבי שנקבע בצו בפיקוח. עוד נקבע כי המשיבה תעניק הנחות לגבי מספר מוצרים בסך כולל של 40,000 ש"ח. המשיבה התחייבה כי הנחות אלו יתקיימו עד שהפיצוי ימומש עד גובה הסכום שנקבע.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD