ספטמבר 2015

 • שמואל שרביט ואח' נגד הוט מערכות תקשורת בע"מת"צ 55901-11-13 | תאריך פרסום: 21.9.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה לתקלה ארצית בשימוש בממירי המשיבה, במסגרתה התקיים היעדר סנכרון בין התרגום לסרט המצולם ואו היעדר תרגום בכלל בערוצי הסרטים שמפעילה המשיבה. בהסכם הפשרה נקבע כי חברי הקבוצה שהינם המחזיקים בממיר המדובר בתקופה שבין 19.09.13 עד ליום 19.01.14 יהיו זכאים לצפות בספריית "האוזן השלישית" הכוללת מגוון רחב של סרטים למשך 30 יום ללא תשלום. במידה ויש חברי קבוצה המנויים לספריה יינתן להם פטור מתשלום לתקופה זו.

 • מלמד נגד כמיפל בע"מ ואח'ת"צ 47764-07-12 | תאריך פרסום: 21.9.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי להטעיה צרכנית שבוצעה על ידי המשיבות הנוגעת לרטיות אותן צורכים הורים לילדים בלי עין עצלה. בהתאם לבקשת האישור, על גבי המוצר נכתב שיש להדביק את הרטיה על העין העצלה, בניגוד לאופן בו יש להדביקה בפועל- על העין הבריאה. בהסדר הפשר נקבע כי המשיבות יפעלו לשינוי כיתוב המוצר נושא בקשת התביעה באמצעות מדבקה חדשה. כמו כן המשיבה תתרום פיצוי מיוחד מעבר לפיצוי לחברי הקבוצה בסך כולל של כ-105,000 ש"ח לעמותות.

  למודעה>>
 • קידוחי סי אף איי בע"מ נגד כימיקלים לישראל בע"מ ואח'תצ (ת"א) 43890-08-13 | תאריך פרסום: 16.9.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה יצרה הטעיה מפורשת והפרה את חובת הגילוי כאשר נהגה כקרטל ולא כללה בדיווחים התקופתיים שלה את כל המידע שהיה בידיה ואשר היה עליה לכלול ביחס להתנהלות שוק האשלג העולמי, בניגוד לחוק ניירות ערך, ובכך פגעה בבעלי מניותיה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תערוך שינוי באופן עריכת הדוח הרבעוני שלה, כך שיתווספו הערות, בפרק העוסק בדשנים, אשר יבהירו את משמעות השינוי התחרותי בשוק אשר עלול להשפיע על מחירי האשלג, וכן תדווח בעתיד על כל שינוי מהותי בשוק האשלג העולמי.

  למודעה>>
 • יוליוס מלק נגד הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מתצ (ת"א) 58771-07-14 | תאריך פרסום: 9.9.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה פעלה בהפרת חובה חקוקה בכך שהפרה את חוק בניינים ציבוריים (מתקני שתיה למים צוננים), מפני שלא הציבה מתקני שתיה במקום מרכזי ונראה לעין בסניפיה. בהסכם הפשרה נקבע כי בכל אחד מסניפי המשיבה בו ממוקם מטבחון בקומת הכניסה לסניף המשיבה תציב המשיבה בפתח הסניף ובקופה הראשית שילוט ברור וקבוע המנחה בדבר קיומו ומיקומו של מתקן שתיה. בסניפים אשר לא קיים בהם אותו המטבחון, תציב המשיבה מתקן שתיה למים במקום אחר שהוא מרכזי ונראה לעין בליווי שילוט מתאים. בנוסף, הסכימה המשיבה לתן הטבה לציבור באופן הנחות עתידיות על מספר מוצרים, וזאת בסף כולל של 500,000 ש"ח.

  למודעה>>
 • כהן ואח' נגד Facebook, Inc ואח'ת"צ 58064-12-12 (מחוזי ת"א) | תאריך פרסום: 8.9.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה פעלה בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 על-ידי משלוח הודעות SMS והודעות באמצעות הדוא"ל הכוללות הזמנות הצטרפות לפייסבוק מבלי שנמעני ההזמנות נתנו את הסכמתם לדבר. בהסכם הפשרה נקבע כי המשיבה תפעל לתיקון מנגנון שליחת ההזמנות לפרטים שאינם נמנים על משתמשי חברת פייסבוק. בתוך כך: מחיקת ועריכת אנשי קשר ישירות מאפליקציית פייסבוק למכשירים ניידים; יצירת פיתרון הנדסי לפיו משתמש פייסבוק המעוניין לשלוח הזמנת הצטרפות לאדם אחר יוכל לבחור את אותו פרט ספציפית לשליחת ההזמנה; הזמנת משתמש בודד לא תעלה על שלוש תזכורות; שינוי נוסח ההזמנה הנשלח לאנשי קשר ישראליים. בעניין הפיצוי לחברי הקבוצה, הוסכם כי המשיבה תתרום תרומה בסך 9 מליון ש"ח.

  למודעה>>
 • מושון אלבוחר נגד שופרסל בע"מתצ (ת"א) 28427-03-10 | תאריך פרסום: 8.9.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את הוראות הדין והטעתה את הצרכנים בכך שגרמה להם להאמין כי הכמות הנשקלת בקופה היא הכמות האמיתית של המוצר אותו רכשו, בעוד שבפועל חויבו בתשלום יתר בגין טעות במשקל המוצר. בהסכם הפשרה נקבע כי המשיבה תשתף פעולה עם חברת 'ריטליקס' אשר תפתח מערכת התראה אוטומטית בדבר תקלות קופה שמקורן במשקל, וכן תשלב מערכת זו בתוך חמישה חודשים ממועד אישור הסכם הפשרה. כמו-כן, תקנה המשיבה לכל צרכניה בסניף המכוון הנחה בגובה 10% על מחירי הפירות והירקות, לתקופה של 30 ימים, וכן תפרסם בכל התקופה את ההנחה.

  למודעה>>
 • ולטר ואח' נגד פי.אל.אם נכסים בע"מ ואח'24499-07-13 | תאריך פרסום: 2.9.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בעקבות הצעת רכש מטעם המשיבים. קבוצת המבקשים הינה בעלי המניות מהציבור שלא נענו להצעת הרכש ומניותיהם במשיבה נרכשו ברכישה כפויה בהתאם להוראות סעיף 337 לחוק החברות. במסגרת הסכם הפשרה התחייבה המשיבה לשלם סכום גלובאלי בסך 300,000 ש"ח. אופן החלוקה כפי שנקבע בהסדר: 50,000 ש"ח בגין הוצאות רו"ח; 40,000 ש"ח בגין הוצאות שכ"ט באי-כוח המבקשים; 180,000 לקבוצה המיוצגת; לתובעים המייצגים: מספר 1 ו-2 בהליך: 20,000 ש"ח, מספר 3: 10,000 ש"ח.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD