אוגוסוט 2015

 • ניר לוי ואחרים נגד אי.אר.אן ישראל בע״מ ואחריםת״צ 49951-02-12 | תאריך פרסום: 30.8.2015 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות מתנהלות בניגוד להוראות חוק שירות נתוני אשראי וניהול שירות נתוני אשראי. כמו כן, נטען כי חברת אי.אר.אן אוגרת מידע אודות ציבור הרוכשים באמצעות שיקים בניגוד לחוק ומבצעת הפרות נוספות. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יבצעו את הפעולות הבאות: המוקד הטלפוני למענה לפניות מושכי שיקים יבצע הארכת מועדי הפעילות, הפיכת השיחה לשיחת חינם, מתן מידע מפורט בהתאם למוסכם בהסכם הפשרה; העמדת מערכת לבדיקה מקדמית בבתי העסק – הטמעת מערכת לבדיקה מקדמית בקרב רשתות המזון הנמנות על לקוחותיה של אי.אר.אן; העמדת פתקיות בבתי העסק לצורך חלוקתו למושכי השיקים ותיקון נוסח הפתקית; תיקון השילוט בבתי העסק והוספת כתובת אתר האינטרנט של חברת אי.אר.אן; שמירת תדפיסי בנק המועברים על ידי מושכי השיקים למשך 60 יום ממועד קבלת החלטה ומחיקתם לאחר מכן.

  למודעה>>
 • יבדייב נגד אגד תעבורהת.צ.30770-02-12 | תאריך פרסום: 20.8.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות, כמפעילות קווי תחבורה ציבורית בישראל, פועלות בניגוד לתיקון פקודת התעבורה (מס' 98), בכך שאינן משלטות את תחנות האוטובוס המשמשות לאיסוף הנוסעים בקווי האוטובוסים שהן מפעילות בשילוט סטטי המכיל מידע כנדרש. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יפעלו להתקנת השילוט הסטטי כפי שתואם וגובש עם משרד התחבורה. עד לתיקון, כל אחת מהנתבעות מתחייבת לשמר את כל אמצעי המידע המופעלים כיום על ידה, ולהפעיל פיקוח מטעמה על מנת לוודא את קיומם ועדכניותם של אמצעי המידע המופעלים על ידה, כמפורט בהסכם הפשרה.

  למודעה>>
 • אם-לי פולאקביץ נגד הדקה התשעים בע"מת"צ 3089-04-14 | תאריך פרסום: 18.8.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מטעה את לקוחותיה ואינה מגלה מידע שהוא לכאורה מהותי בנוגע לטיסות לברצלונה. זאת בכך שהיא מציגה את הטיסות ככאלו שמופעלות ע"י חברת התעופה iberia, כאשר בפועל טיסות אלו מופעלות ע"י חברת תעופה מסוג low-cost. בנוסף, נטען כי טיסות אלו אינן כוללות שירותים נלווים אלא בתשלום נפרד. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשלם פיצוי בסך כולל של 19,920-49,800 ₪ לחברי הקבוצה המיוצגת, במסגרתו תוענק לכל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת את האפשרות לבחור אחת מ-2 הטבות - החזר כספי בסך 40 ₪ או זיכוי כספי בסך 100 ₪ לכל כרטיס, ברכישת הכרטיס הבא. בחלוף 30 ימים מיום הפנייה של המשיבה לחברי הקבוצה המיוצגת, תעביר המשיבה סכום של 40 ₪ בגין כל תובע מיוצג שלא השיב לפנייה, לקרן תרומות התומכת חברתית ונפשית בניצולי השואה והדור השני.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD