יולי 2015

 • דרגון מיכאל נגד יונייטד שיא בע"מת"צ (ת"א) 56835-07-12 | תאריך פרסום: 29.7.2015 | בית הדין האזורי לעבודה ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא הפרישה לעובדים שהועסקו אצלה במשך 6 חודשים לפחות כספים לקרן פנסיה, זאת בניגוד להוראות צו ההרחבה בענף המוסכים. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשלם פיצוי לחברי הקבוצה, כאשר הפיצוי לכל עובד יהיה 6% מהשכר ששולם לעובד ברוטו (בקיזוז כל התשלומים ששולמו לו עבור קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).

  למודעה>>
 • שרית גדעוני נגד א.ב.א ויקטורי לניהול ואחזקות בע"מת"צ 55388-11-14 | תאריך פרסום: 23.7.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה משווקת מוצרי מזון שנפרסים ונארזים במקום תוך אי סימונם כדין. בכך מונעת המשיבה מהצרכן לקבל את כל המידע החיוני לו בנוגע למוצריה ומפרה חובת הגילוי המעוגנת בחוק הגנת הצרכן. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפסיק לשווק את המוצרים נשוא הבקשה בדרך הקיימת ותפעל לסימון כל המוצרים כדין תוך 120 יום ממועד אישור הסדר הפשרה. בנוסף, תפצה המשיבה את חברי הקבוצה בשני שלבים תוך 120 יום מאישור ההסדר: בשלב ראשון, תשלח המשיבה דיוור ישיר לכל חברי המועדון 'ויקטורי' שובר זיכוי כספי בסך 4 ₪ לרכישת מוצרי מעדנייה שנארזים במקום, בהיקף מינימאלי של 200,000₪, וכן תעקוב אחר אחוז המימוש של השוברים. בשלב השני, אם יוכח כי אחוז הניצול של שוברים לא הגיע לרף המינימאלי של 200,000 ₪ יוצעו שוברי הנחה לכלל לקוחות ויקטורי ויוארך תוקף השוברים עד ניצול של לפחות 200,000 ₪.

  למודעה>>
 • טלטריקס בע"מ נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מת"א 7418-09-12 | תאריך פרסום: 20.7.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מפרה את הוראות רישיונה בכך שאינה חוסמת מנויים לשירותי תוכן, על אף שלצורך קבלתם נדרשת חתימתם לחידוש המנוי על גבי טופס, אותה לא קיבלה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת ליידע את מנוייה לשירות תוכן פעיל בדבר קיום המנוי לשירות התוכן וכן באפשרותם לבטלו. באשר ללקוחות עתידיים, אלו יחסמו ללא קבלת חתימתם. כמו כן מתחייבת המשיבה לתת לחברי הקבוצה הטבה אחת מתוך רשימה. בחלוף ארבעה חודשים ממועד התקנת הטבת שיחות לחו"ל מישראל (אשר נקבעה כברירת מחדל) תבחן המשיבה את היתרה הבלתי מנוצלת וזו תיתרם לגופים המפורטים בהסכם הפשרה אשר נמצאים בנספח ה'. כמו כן, לקוחותיה לשעבר של המשיבה יקבלו שובר לקבלת אוזניות ללא תשלום לסמארטפון בשווי 20 ש"ח. יתרת האוזניות שלא תחולק תיתרם לפרויקט "אמץ לוחם".

  למודעה>>
 • שמחה סיטון נגד שירותי בריאות כלליתמרכז 21383-08-12 | תאריך פרסום: 19.7.2015 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה, שלא כדין, כסף מנפגעי תאונות דרכים עבור "השתתפות עצמית", וזאת בגין שירותים רפואיים אשר ניתנים ללא תשלום וקבועים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשלם 15 מיליון ש"ח לחברי הקבוצה. במידה ותישאר יתרה בלתי מחולקת, זו תיועד למטרה עליה יוסכם בעתיד לטובת מבוטחי המשיבה שנפגעו בתאונות דרכים. כמו כן, המשיבה תפעל לידוע מבוטחיה שנפגעו בתאונות דרכים בדבר זכויותיהם ובמיוחד באשר לזכותם לפטור או החזר דמי השתתפות עצמית בגין שירותי בריאות אשר נתנו להם עקב תאונת דרכים.

  למודעה>>
 • יעקב חזן נגד מגה קמעונאות בע"מ 37106-05-14 | תאריך פרסום: 8.7.2015 | מחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מפרה את הדין בכל הנוגע לאריזת מוצריה שהינם דברי מאפה ומהווים "מזון ארוז מראש" לעניין היות האריזה סגורה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייב תרענן את שיטת סגירת האריזות של המוצרים המדוברים כך שלאחר פתיחתה הראשונה של האריזה זו תהיה ניכרת וניתן יהיה להבחין בה. כמו כן, מכירת מוצרים אשר פתיחתם אינה ניכרת, תופסק בחלוף 180 יום מאישור הסכם זה כפסק דין חלוט. כל מוצר שיירכש לאחר חלוף 180 הימים לעיל ושלא יכלול "פתיחה ניכרת" יוחלף על ידי המשיבה.

  למודעה>>
 • חוטבא נגד ויטאמד תעשיות פרמצבטית בע"מ ושירותי בריאות כללית 66097-12-14 | תאריך פרסום: 7.7.2015 | מחוזי חיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות הפרו את הוראות התקינה כאשר סימנו את מוצרי תוספי התזונה שלהם בסימון "טבעי" כאשר בפועל לא מדובר במוצרים טבעיים ע"פ התקן. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשנה בתוך 10 חודשים את סימון מוצריה כך שלא יכללו את הסימון "טבעי". עוד נקבע כי המשיבה תספק לכל לקוח שירכוש את המוצר שסימונו היה פגום, מוצר נוסף שלה במתנה עד אשר שווי ההטבות שיחולקו יגיע ל150,000 ש"ח. הטבה זו תחולק במשך 12 חודשים.

  למודעה>>
 • לפינר נגד בנק הפועלים בע"מ42517-10-14 | תאריך פרסום: 1.7.2015 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה ביצעה, שלא כדין, גבייה ביתר של עמלת השלמה למינימום בחשבון עובר ושב שקלי, וזאת ללא קיזוז עלותה של עמלת פעולה ע"י פקיד בגין כל פעולה במטבע חוץ. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לחשבונו של כל אחד מלקוחותיה שנמנים בקבוצה ושמהם נעשתה גביה ביתר, באופן רטרואקטיבי, 60% מהסכום שנגבה ממנו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. לקוחות שאינם עוד לקוחותיו של הבנק יקבלו החזרים רק כאשר מדובר בסכומים העולים על 20 ש"ח והדבר יעשה תוך שליחת המחאות אליהם. שארית הסכום לו זכאים לקוחות שאינם לקוחות הבנק, במקרים בהם הסכום אינו עולה על 20 ש"ח, יאוחדו ויחולקו שוב בין חברי הקבוצה.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD