אפריל 2015

 • שולמית צוברי נגד מדינת ישראל – משרד הבריאות18035-06-11 | תאריך פרסום: 28.4.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה תשלומי כניסה בגין אשפוז סיעודי, אך אינה מעבירה אותם למוסד בו המטופל שוהה, ובכך מבצעת פעולה שלא כדין ובניגוד לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, לפיו השתתפות החולה תהיה בעלות הטיפול בלבד. בנוסף טענה המבקשת, כי חישוב שיעור ההשתתפות העצמית הנדרשת על-ידי המשיבה הינו שגוי, ומעבר לנדרש. בהסכם הפשרה נקבע כי המשיבה תתרום סך של 16,000 ₪ לעמותת "עזר מציון".

  למודעה>>
 • רות קוליאן ופרח אמזלג נגד בקר תנובה בע"מ 14602-12-12 ו- 14628-12-12 | תאריך פרסום: 27.4.2015 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בעקבות כתבת תחקיר ששודרה בתכנית "כלבוטק", אשר כללה תיעוד של אלימות כלפי בעלי חיים המובאים לשחיטה. המבקשות טענו כי האירועים מהווים הפרות של חיקוקים ונהלים מתחום ההגנה על בעלי חיים והדבר מקים להן וליתר צרכני הבשר עילת תביעה של הפרת חובה חקוקה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעביר תרומה כספית על סך 2,700,000 ₪ לעמותות העוסקות בהגנה ושמירה על חיות משק המשתייכות לאשכול עמותות "הגנת הסביבה והחי" של "עיגול לטובה". המשיבה תעביר לנזקקים תרומה של מוצרי מזון מקבוצת תנובה על סך 1,500,000 ₪ אשר תועבר דרך עמותת "לתת".

  למודעה>>
 • גיא נגד איילון חברה לביטוח בע"מ1867-04-14 | תאריך פרסום: 22.4.2015 | מחוזי מרכז

  בקשת האישור הוגשה בטענה לפיה כאשר לקוח מתקשר עם המשיבה ביום מסוים בחודש, המשיבה מחייבת אותו בגין תשלום עבור כל החודש, לרבות הימים הנמנים באותו חודש, טרם מועד ההתקשרות. בהסכם הפשרה נקבע כי חברי הקבוצה, אשר אינם נמנים עם החריגים, יהיו זכאים לתשלום מחצית דמי הפרמיה החודשית, וכל עוד הינם לקוחות המשיבה במועד הרלוונטי, יקבלו את התשלום בדרך של הפחתה מדי הביטוח החודשיים. במידה ולא יהיו לקוחות המשיבה במועד הרלוונטי, תשלח לכתובתם המחאה, לפי הפרמיה האחרונה ששולמה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, כל עוד הסכום עולה על 20 ₪. במידה וההמחאה לא תיפדה תוך 6 חודשים, הסכום יועבר לתרומה.

  למודעה>>
 • טל רבי נגד גרופר קניות חברתיות בע"מ 10440-07-12 | תאריך פרסום: 21.4.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה מאפשרת למנוייה שנרשמו לשירות דואר יומי להוריד את עצמם מרשימת התפוצה, וממשיכה לשלוח דואר גם למי שביקש להימחק מרשימה זו. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תיקנה את כל הליקויים לעניין הכותרת והוספת דרכי הסרה ברורים מדואר תפוצת הפרסום. כמו כן, המשיבה תעניק תרומה של 100 אלף ש"ח לארגון לתת. נוסף לכך, המשיבה תפצה את כל מנוייה (מהעבר ומההווה) הרשומים לשירות הדואר בהטבה לניצול באתר על סך של 10₪ שתינתן לאחר פנייה של חבר הקבוצה.

  למודעה>>
 • שמוליק סלומונוב נגד תמנון טקסטיל בע"מ 13774-09-13 | תאריך פרסום: 20.4.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה שיגרה מסרונים לחברי הקבוצה הכוללים דברי פרסום מבלי שציינה דרכי יצירת קשר לצורך סירוב, כמתחייב עפ"י חוק. כמו כן, המשיבה לא שלחה דרכי הסרה מרשימת התפוצה כמחייב עפ"י דין. בהסכם הפשרה הוסכם כי פיצוי חברי הקבוצה יעמוד על סך 500,000 ₪. סכום הפיצוי יינתן בדרך של מתן הנחות לחברי הקבוצה אשר יצטרפו לכל הנחה או הטבה שניתנת ברשת. כמו כן המשיבה התחייבה ליצור מנגנון אשר יאפשר למקבל הודעה להסיר את עצמו מרשימת התפוצה וכן דרכי ההסרה מרשימת התפוצה יפורסמו באתר האינטרנט של המשיבה.

  למודעה>>
 • ליאור שניידר נגד די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מת"צ 10672-03-13 | תאריך פרסום: 17.4.2015 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה חסמה בפני לקוחותיה את שידורי ערוץ ספורט 5+ באופן זמני, זאת על מנת לבחון את היקפי הצפייה בערוץ. בהסדר הפשרה נקבע כי לחברי הקבוצה שהינם לקוחות המשיבה, המשיבה תעניק ללא תמורה 3 סרטי DVDBOX חדשים. באשר לחברי הקבוצה שאינם לקוחות של המשיבה, אלו יהיו זכאים להודיע למשיבה תוך חודש ימים ממועד פרסום המודעה השנייה כי ברצונם לשוב ולהיות מנויים על שירותי המשיבה. במקרה זה תעניק המשיבה ללקוחות כאמור שיתחברו לשירותי המשיבה בתוך חודש ימים ממועד פרסום המודעה את השנייה את ההטבה כפי שניתנת לחברי הקבוצה הראשונה.

  למודעה>>
 • לאוניד קפלן נגד אלדן תחבורהת"צ 56926-05-13 | תאריך פרסום: 15.4.2015 | מחוזי מרכז

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה- חברת אלדן (חברה להשכרת רכבים) גובה מלקוחותיה סכומים ביתר בגין הוצאות ודמי טיפול עבור שימוש בכבישי אגרה. בהסכם הפשרה נקבע כי המשיבה תתקן את פרסומיה באתר האינטרנט כך שהאמור בפרסומים אלה יפרט באופן מפורש את החובה לשלם תשלומים בגין שימוש בכבישי אגרה. בנוסף, המשיבה תתקן את הסכם השכירות באופן שיציין באופן מפורש את סוג התעריף בו יחויבו לקוחות המשיבה בין שימוש בכבישי אגרה. כמו כן, המשיבה תשיב ללקוחותיה הקיימים הניתנים לזיהוי ואשר ניתן לבצע להם השבה בעין 62.5% מהסכומים שגבתה מהם ביתר בגין הנסיעה בכביש אגרה, המסתכמים בסך של כ-1,450,385 ש"ח, באחת משתי דרכים: זיכוי בגין נסיעות עתידיות שיבוצעו על ידי הלקוחות בכבישי אגרה- קיזוז, או השבה באמצעות זיכוי חשבון הלקוחות הקיים.

  למודעה>>
 • פלייסיג נגד פלאפון תקשורת בע"מ ואח'54120-07-13 | תאריך פרסום: 1.4.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות חייבו את חברי הקבוצה עבור שירותי תוכן סלולאריים שלא כדין, בכך שנשלחו להם הודעת SMS במסגרתה על מנת להירשם לשירותי תוכן נאמר "השב צפה", ולמרות שלא השיבו להודעה זו חויבו בעבור שירותי התוכן. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יפצו את חברי הקבוצה באמצעות פיצוי בשיעור של כ-50% מהסכום שנגבה בגין כלל שירותי התוכן, מכלל לקוחות פלאפון אשר ביטלו את רישומם לשירותי נובו עד לחלוף חודש ממועד ההרשמה. סכום הפיצוי הכולל הינו 161,000 ₪. כמו כן, נקבע כי עבור כל חבר שלא יהיה ניתן לזהותו ולבצע השבה אישית, הוסכם כי כלל כספי הפיצוי יתרמו על ידי המשיבות לגופים המוסכמים (צעדים קטנים, מקום בלב, עמותת עלם).

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD