מרץ 2015

 • גאולה בויטלר ז"ל נגד שירותי בריאות כללית. ת"צ 42864-07-10 | תאריך פרסום: 26.3.2015 | בית הדין האזורי לעבודה בחיפה

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי ניצולי השואה המבוטחים אצל המשיבה, וזכאים לרנטת בריאות מגרמניה או יורשיהם של ניצולי שואה כאלו שהלכו לעולמם, היו זכאים לפטור מתשלום דמי השתתפות עצמית עבור טיפולים רפואיים, תרופתיים ואגרות שונות בגין מחלות שהכרו להם עקב רדיפות הנאצים ועוזריהם. על אף זאת, נטען כי המשיבה פטרה רק חלק מזערי מניצולי השואה הזכאים, מתשלום עבור טיפולים רפואיים.

  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תבצע על חשבונה, פנייה יזומה למבוטחיה ניצולי השואה המקבלים רנטת בריאות מגרמניה ובעלי זכאות פוטנציאלית, ותיידע את המבוטחים על זכותם לפנות למשיבה לבדיקת זכאותם לקבלת החזר עבור כספים ששולמו על ידם למשיבה עבור השתתפות עצמית לתרופות, ועבור השתתפות עצמית לטיפולים רפואיים בגין מחלות מוכרות. ההחזר הכספי יחול רק בגין תשלומים ששילם המבוטח בגין השתתפות עצמית לתרופות ולטיפולים רפואיים בגין המחלות המוכרות שנקבע להם זכות ריפוי בהתאם לאישור על מחלות מוכרות של הלשכה לפיצויים ו/או רשויות הפיצויים בגרמניה.

  למודעה>>
 • מובארק ותד ואח' נגד חברת דואר ישראל בע"מ ובנק הדוארת"צ 51227-09-12 | תאריך פרסום: 26.3.2015 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיב הפר את חובת היידוע המוטלת עליו, ליידע את בעלי חשבונות הסילוקים הרדומים בבנק (חשבונות שלא בוצעה בהם פעולה מצד הלקוח במשך תקופה של 180 ימים לפחות), אודות קיום החשבונות ו/או יתרת הזכות שבהם – לפחות פעם אחת מדי שנה. בכך נגרם נזק, לכאורה, למבקשים וליתר בעלי החשבונות הרדומים. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיב יפעל ליידע את כל בעלי החשבונות הרדומים בהם היתרה עולה על 50 ש"ח, אודות קיומם של החשבונות והכספים שבהם, באמצעות משלוח הודעה לכתובת הרשומה. כמו כן, תישלח הודעה לכל בעלי החשבונות הלא פעילים שהפעילות האחרונה בהם נעשתה לפני מעלה מ-3 שנים, אודות קיום החשבון והתראה על סגירתו.

  למודעה>>
 • שן-די נצרת בע"מ נגד בנק לאומי לישראל בע"מתצ (ת"א) 33439-03-12 | תאריך פרסום: 23.3.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי לצורך גביית עמלה, נוהג המשיב, לסווג הקצאת אשראי חד צדדי שלגביה חל איסור לגבות עמלה וריבית נוספת - כאילו מדובר באשראי זמני. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיב ישלם ללקוחותיו תשלום כולל של 4,000,000 ₪ אשר יחולק בסך כל מסגרות האשראי הזמניות שהעמיד המשיב מאז כניסת הוראה 325 לתוקף ועד מועד הגשת התובענה.

  למודעה>>
 • עופר סלע נגד רשות השידור, הוט - מערכות תקשורת בע"מ, הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מתצ (י-ם) 56535-11-13 | תאריך פרסום: 18.3.2015 | מחוזי ירושלים

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות הפרו את חובותיהן כלפי אנשים בעלי מוגבלות בשמיעה שצפו/ואו שרצו לצפות בשידורים החיים בערוץ 1 דרך המשיבה, חברת הוט, והזקוקים לכתוביות ו/או לתרגום לשפת הסימנים בעת צפייה בטלוויזיה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יעניקו פיצוי לחברי הקבוצה בסך כולל של 140,000 ₪. פיצוי זה יינתן לארגון "בקול ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים".

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD