פברואר 2015

 • דוד אנגור נגד הוט מובייל בעמתצ (ת"א) 56810-05-12 | תאריך פרסום: 23.2.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא הייתה ערוכה לקליטת לקוחות אשר ביקשו לקבל שירותיה, ובכך הפרה את חובתה לנייד חלק מהמצטרפים אליה בתוך 3 שעות. בהסכם הפשרה נקבע כי המשיבה תפצה את חברי הקבוצה, אשר הניוד שלהם להוט מובייל ארך יותר מ-20 שעות, כך שכל חבר קבוצה מתוך אוכלוסיית הזכאים המנוי על תוכנית שכוללת דמי שימוש חודשיים קבועים, יזוכה בעלות דמי השימוש בהתאם לתוכנית עליה הינו מנוי, עבור תקופת חיוב אחת (חודש), כך שהזיכוי ינתן באופן שיאפס את דמי השימוש הרלוונטיים לאותו חודש. לחילופין, כל חבר קבוצה מתוך אוכלוסיית הזכאים, המנוי על תוכנית שאינה כוללת דמי שימוש חודשיים, יהא זכאי להנות מהטבת שיחות לחו"ל ל-31 יעדים, ללא דמי שימוש, עבור תקופת חיוב אחת.

  למודעה>>
 • איילת רייטן נגד מאמי קר בע"מ ת"צ 47109-06-14 | תאריך פרסום: 22.2.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה המשיבה שיווקה את מוצרה- דוחה ייתושים, ללא הרישיון המתאים ממשרד הבריאות בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתרום מוצרים שמיוצרים או משווקים על ידה בשווי 125,000 ₪ לעמותות שונות, וכן תתרום תרומה נוספת על סך 25,000 ₪ לעמותת "חברים לרפואה". כמו כן, המשיבה התחייבה לשנות את אריזת המוצר.

  למודעה>>
 • עירית פז נגד סונול ישראל בע"מ ואח'12614-08-12 | תאריך פרסום: 13.2.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין הטענה בדבר אי קיומן של הוראות בדבר תקינותם של שירותים ציבוריים בתחנות הדלק השייכות למשיבה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תבצע מאמצים להתקשר עם צדדים שלישיים לצורך העמדת תא שירותים סמוך נוסף בתחנות דלק המפורטות בהסכם; לדאוג שכל תאי השירותים בתחנות התדלוק למעט תחנות מסוימות אשר תאי השירותים בהם עומדים לרשות לקוחות המשיבות אך הם אינם בשליטת המשיבות, יעמדו לרשות הציבור בשעות פעילות התחנה כשירותים ציבוריים.

  נ

  למודעה>>
 • יוסף שביט נגד קבוצת חג'ג' ייזום נדלן בע"מ26912-02-14 | תאריך פרסום: 12.2.2015 | מחוזי ת"א

  הבקשה הוגשה בגין בקשת המבקש למתן סעד הערכה לפי סעיף 338 לחוק החברות. המבקש, אשר החזיק במניות שנרכשו ממנו בכפיה ע"י המשיבה, מבקש הערכת השווי ההוגן של המניות, כמו גם חיוב המשיבה לשלם את ההפרש בין מחיר המניה כפי ששולמה לו שלוויה האמיתי.

  בהסדר הפשרה נקבע כי הסכום שיחולק לחברי הקבוצה ע"י המשיבה יעמוד על כ-9 אגורות לכל מניה (ברוטו). עם אישור ההסדר יפנו הצדדים לבורסה לניירות ערך בבקשה לקבלת פירוט היתרות המפרט את כמות האחזקות של כל אחד במניות החברה נכון למועד ביצוע הרכישה הכפויה. עם קבלת הנתונים, תפנה המשיבה לחברי הבורסה על מנת לבצע את התשלום ללקוחותיהם- בעלי המניות המשתתפים (עלויות ביצוע הפעולה ישולמו מתוך הסכום לביצוע הסדר הפשרה). במידה ויוותרו כספים (בעלי המניות המשתתפים שלא אותרו), תעביר המשיבה את יתרת הסכומים כתרומה לעמותה לפי הוראות בית משפט.

  למודעה>>
 • אריאל בראום נגד פאקא תעשיות בע"מתצ (מרכז) 30676-10-13 | תאריך פרסום: 10.2.2015 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מייצרת ריח חזק ובלתי סביר, על דרך פעילותה בייצור שמרים, ובכך גורמת לפגיעה וסבל בנוחות חייהם של חברי הקבוצה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תחלק למשפחות נזקקות בבת-ים והסביבה מוצרי שמרים מתוצרתה בסכום של 200,000 ₪, וכן תשקיע סכום נוסף של 200,000 ₪ במימון סדנאות אפייה בשמרים לנשים חד-הוריות שילדיהן שוהים במועדוניות רווחה בשעות אחה"צ, או לנשים ממשפחות עם מצוקה כלכלית.

  למודעה>>
 • עמית שגב נגד לאומי קארד בע"מ17897-04-14 | תאריך פרסום: 9.2.2015 | מחוזי ירושלים

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות הטעו את לקוחותיהם בעניין הטבת רכישת כרטיסים לסרט 1+1. בעת רכישת ההטבה באתר הוצע לשדרג את ההטבה לסרט תלת מימד תמורת שבעה שקלים. לעניין זה, נטען כי הלקוחות אשר רכשו במסגרת ההטבה כרטיסים לסרט קולנוע ובחרו לשדרג את ההטבה לסרט תלת מימד, הוטעו לחשוב כי התוספת מחיר הינה עבור שדרוג ההטבה (שבעה שקלים לשני הכרטיסים גם יחד), כאשר בפועל הרוכשים שילמו תוספת שבעה שקלים עבור כל כרטיס.

  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת לשנות את נוסח ההטבה כדלקמן: "סרט תלת מימד בתוספת 7 ₪ לכל אחד מהכרטיסים (לרבות כרטיס ההטבה)". כמו כן הצדדים הסכימו כי יינתן פיצוי שבמסגרתו כל מי שרוכש הטבת לאומי 1+1 ומשדרג לסרט תלת מימד ישלם עבור כרטיס אחד בלבד. הפיצוי יינתן בשיטת "כל הקודם זוכה" עד למימושם של 38,988 מימושים.

  למודעה>>
 • תהילה טהרני נגד "דלק"- חברת הדלק הישראלית בע"מ ודלק מנטה קמעונות דרכים בע"מ12341-08-12 | תאריך פרסום: 9.2.2015 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות מפעילות רשת תחנות דלק אשר לא העמידו בתחנותיהם שני תאי שירותים העומדים לרשות הציבור, כאשר הם ראויים וערוכים כפי שנקבע בהוראות החוק. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה מתחייבת להקמתן של שני חדרי שירותים בתחנות הנושאות את שם הפירמה שלה, בכפוף לקבלת כל האישורים של הרשויות הרלוונטיות.

  למודעה>>
 • אילן ון דר ברג נגד עיריית נתניהתצ (מרכז) 50098-07-13 | תאריך פרסום: 5.2.2015 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הטילה דמי ארנונה שלא כדין על אזור מס מסוים בתחומי העירייה, לפי תעריפי אזור מס שונה, אשר גבוהים מתעריפי אזור המס המקוריים. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתקן את החיוב שלא כדין וכן תשיב לחברי הקבוצה שפרעו את חיובי הארנונה במהלך תקופת ההסדר את סכומי ההפרש בין תעריפי מס המסווגים 'אזור 1' לתעריפי מס המסווגים 'אזור 2', אשר יושבו בצירוף הצמדה וריבית כחוק, בדרך של זיכוי חשבון הנישומים בספריית המשיבה, באופן בו יוכלו חברי הקבוצה לקזזם אל מול חובות קיימים.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD