דצמבר 2014

 • אביאל דרדיק נגד רכבת ישראל בע"מת.צ.21198-03-12 | תאריך פרסום: 30.12.2014 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את התחייבותה כלפי כל הנוסעים שרכשו כרטיס תקופתי ואשר נאלצו להשתמש בכלי תחבורה חלופיים לאור שביתת עובדי המשיבה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק לנוסעים המחזיקים בכרטיס תקופתי גמיש באחד מהקוים שנסגרו, זכות להארכת תוקף הכרטיס הגמיש בימי זכאות נוספים, ללא תשלום.

  למודעה>>
 • בועז וילנסקי נגד קול החזקה בע"מת"צ 48435-11-12 | תאריך פרסום: 25.12.2014 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי חלוקת התמורה בגין עסקת המיזוג שהתבצעה מקפחת את בעלי המניות מן הציבור של חברת הוט ומעניקה תמורה עודפת בסך של כ 83 מיליון ש״ח למשיבות 4-7 (נכסי משפחת פישמן בע"מ וידיעות תקשורת בע״מ) על חשבונם של בעלי המניות מן הציבור. בהסדר הפשרה נקבע כי חברי הקבוצה יפוצו בסך 2 מיליון ₪ על כל מניה שנרכשה במסגרת הסכם המיזוג (סה"כ 29,321,276 ₪). חלקו של כל חבר בקבוצה בסכום הפיצוי יוערך על פי היחס בין היקף אחזקתו במניות הוט של כל חבר בקבוצה , לבין מספר מניות הוט שנמכרו בעסקת המיזוג.

 • גנאור גרוס וויס נגד 013 נטוויז'ן בע"מת"צ (ב"ש) 9240-08-09 | תאריך פרסום: 18.12.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפחיתה באופן חד צדדי, ללא יידוע מראש, שני שליש מתוך מכסת הדקות של כרטיסי חיוג המונפקים על ידה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפצה את קבוצת הזכאים בכרטיסי חיוג חדשים אשר יינתנו להם באמצעות פניה למשיבה תוך 30 ימים מפרסום המודעה.שווי הפיצוי עומד על סכום של 627,130 ש"ח

  למודעה>>
 • אייל ישראלי נגד גת גבעת חיים אחזקות בע"מת"צ 382-01-14 | תאריך פרסום: 15.12.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא סימנה את מוצריה, משקאות מסוג נקטר פירות מתוצרתן של פריגת ויפאורה, בהתאם להוראות התקינה הרלוונטיות ובכך הטעתה את צרכני המשקאות לגבי תכולתם של מוצרים אלו. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשנה את אריזת הנקטרים בהתאם להערות בית המשפט, וכן התחייבה לתרום 80,000 יחידות ממגוון מוצריה אשר יהיו בשווי של למעלה מ 464,000 ₪ לעמותת "לתת" ולעמותת "לב חם". 

  למודעה>>
 • חנן קובליו נגד י.ד-כ.ד.א.י ייזמות וניהול בע"מתצ 533-01-14 | תאריך פרסום: 11.12.2014 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, אשר מפעילה מסעדה, חייבה בדמי אבטחה בסך 2 ש"ח לסועד, מבלי שצוין על גבי החשבון או התפריט כי מדובר בתשלום רשות אשר יבוטל לבקשת הלקוח. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תציג לכל לקוחותיה במסעדה שסכום הזמנתם בגין ארוחה במסעדה הנו 100 ש"ח ומעלה הטבה מיידית לפי בחירה: כוס יין או 50% בהזמנת קינוח עד למימוש שווי ההטבות, בסך 125,000 ש"ח. 

  למודעה>>
 • שמילוב פרץ נגד קבוצת אלון בע״מתצ (ב"ש) 36132-02-12 | תאריך פרסום: 8.12.2014 | בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את התחייבותה לשלם תגמולי מעביד בשיעור של 6% לקרן הפנסיה של עובדיה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשלם במישרין לחשבון הבנק של חברי הקבוצה פיצוי בשווי של 60% מסכום הפער בין סכום הפנסיה ששולמה לחברי הקבוצה לפי צו ההרחבה הכללי, לבין הסכום המגיע לחברי הקבוצה לפי ההסכם הקיבוצי הכללי בתעשייה.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD