נובמבר 2014

 • איריס נחמה נגד ולטר נ' קבוצת דלק ת"צ 18335-10-11 | תאריך פרסום: 17.11.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המחיר שבו התבצעה הרכישה הכפויה נמוך מהשווי ההוגן של המניות, וכן כי המשיבה פעלה בחוסר תום לב ברכישת כתבי האופציה מהציבור. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשלם סכום של- 1,242,078 ש"ח, אשר מסכום זה יופרשו סכומי שכר הטרחה והגמול לתובע הייצוגי. הפיצוי יעשה ישירות לחשבונות הבנק של כל חברי הקבוצה.

  למודעה>>
 • ‏ידין גל נגד איטיצ'ר בע"מבח"ש 55792-09-14‏ | תאריך פרסום: 12.11.2014 | בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב יפו

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אינה כוללת את עמלות המכירה בשכר הקובע לחישוב הפנסיה, ימי חופשה ותשלום עבור יום מנוחה וכן שהיא אינה משלמת דמי חג לעובדיה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפקיד לעובדיה את הפקדות המעביד הנדרשות לפנסיה בהתחשב בעמלות המכירה הממוצעות של כל עובד ועובד. כמו כן המשיבה תשלם את הפרש ימי החופשה והפרשי ימי המנוחה ששולמו ללא חישוב עמלות המכירה ע"פ אותה דרך של עמלות מכירה ממוצעות. המשיבה תשלם גם לעובדיה דמי חגים בהתאם להוראות הדין. 

  למודעה>>
 • ‏ אייל הלר נגד ליימן שליסל בע"מתצ (ת"א) 47729-07-12‏ | תאריך פרסום: 12.11.2014 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין טענה להטעיית צרכנים באשר למוצרים –  חטיפי שוקולד, אשר המשיבה משווקת, ונושאים את הכיתוב "מרציפן" על אף שלא עומדים בתקנים לסימון מזון שקבועים לגביי כמות השקדים שעל מוצר כזה להכיל, ע"מ להיקרא כך. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתרום מוצרים מזון בסך 360,000 ₪ למספר עמותות שונות ביניהן: "פתחון לב", "עזר מציון" ו"לתת". בנוסף המשיבה תרים תרומה של 90,000 ₪ שתחולק באופן שווה בין "המרכז לספורט לנכים של אילן רמת גן" ו"האגודה למלחמה בסרטן". 

  למודעה>>
 • דרור אביטל נגד בטר אנד דיפרנט בע"מתצ (ת"א) 35805-11-13 | תאריך פרסום: 10.11.2014 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה סימנה את מוצריה כחמאת בוטנים מתוקה, זאת כאשר היה עליה לסמן את המוצר כממרח חמאת בוטנים מתוק או כממרח אגוזי אדמה, כל זאת לפי הוראות סעיף 2.3.1.2 לתקן הישראלי הרשמי-חלקי 760 מכוח צו הגנת הצרכן סימון ואריזה של מוצרי מזון -תשנ"ט 1998. 

  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק תרומה של מוצרים המיוצרים או משווקים על ידה בשווי של 300,000 ₪, במונחי מחיר לצרכן, בהתאם למחירון המקובל ברשתות הגדולות, לעמותת יד אליעזר בתוך 3 חודשים מרגע אישור ההסדר. כמו כן המשיבה מתחייבת לסמן כנדרש את מוצריה לפי התקן.

  למודעה>>
 • עכבר הכפר מלאכת מחשבת בע"מ נגד כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ויציל פיננסים בע"מתצ (ת"א) 44079-04-13 | תאריך פרסום: 6.11.2014 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין טענה אודות חישוב עמלות סליקה אותן גובות המשיבות מבתי עסק אשר התקשרו עימן. כנגד משיבה 1, כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, נטען כי היא גובה עמלת סליקה עבור אותה עסקת תשלומים פעמיים- פעם אחת נסלקת העסקה ולאחר מכן מועברות זכויותיו של בית העסק אל חברת המימון לצורך ניכיון ופעם שנייה במסגרת חישוב עמלת המינימום החודשית. כנגד משיבה 2, יציל פיננסים בע"מ, נטען כי היא גובה ריבית עבור רכיבים כספיים בגינם לא התבקש כל מימון.

  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יפצו לקוחות פעילים באמצעות זיכוי חשבון הבנק שלהם. עבור לקוחות שאינם פעילים, באם המשיבות יצליחו לאתרם הם יזוכו באמצעות תשלום ישיר לחשבון הבנק.  באם לא ניתן לאתרם המשיבות תתרומנה את הסכום לעמותת אשלים.

  למודעה>>
 • דרין נגד סלקום ישראל בע"מת"צ 17428-12-11 | תאריך פרסום: 6.11.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין טענה אודות גביית תשלום ע"י המשיבה עבור שירותי גלישה החורגים מחבילת הלקוח המקורית, וזאת מבלי לשלוח הודעת "אזהרה" ללקוח על חריגה ממכסת הגלישה שברשותו. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תערוך שינויים במערכותיה כך שהודעות בדבר ניצול חבילת גלישה ישלחו אל לקוחותיה בזמן אמת. בנוסף, תפצה המשיבה את חברי הקבוצה ותחזיר 65% מהחיובים שגבתה שלא כדין דרך זיכויים בחשבון הלקוח (ללקוחות קיימים) או באמצעות שיק ללקוחות עבר. 

  למודעה>>
 • צובוטרו ואח' נגד לאומי קארד בע"מ ואח'ת"צ 60684-07-13 | תאריך פרסום: 6.11.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין טענה אודות גביית עמלות המרה שלא כדין ע"י המשיבה בעסקאות שבוצעו מחוץ לארץ ובוטלו ע"י לקוחותיה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לכל לקוחותיה שעדיין בבעלותם חשבון פעיל אצלה את סכומי העמלות הנידונים לאחר שיוכפלו במקדם הפשרה אותו יקבע בית המשפט. בנוסף את ההפרש בין סכומי ההחזרה  לבין סכום הפשרה הכולל תתרום המשיבה לעמותת "עיגול לטובה". כמו כן מתחייבת המשיבה לבצע את השינויים והשיפורים הטכנולגיים הדרושים על מנת להסדיר את עניין גביית העמלות באופן ראוי. 

  למודעה>>
 • זנדני נגד ניו-פארם דראגסטורס בע"מת"צ 77530-00-07 | תאריך פרסום: 6.11.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה פירסמה מחירי מבצע על גבי מוצריה ללא נקיבה במחירם האמיתי של אותם מוצרים, ובנוסף בגין הטענה כי מחירי המבצע נגזרו ע"פ אחוזים ממחיר קטלוג של מוצרים שאינו תואם את המחיר בו נמכרו המוצרים לפני ההנחה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפעל בתוך תקופה של 30 יום להסדרת נקיבתם של המחירים הרגילים על כל מוצריה (המחירים בהם נמכרים המוצרים בפועל), בנוסף תפצה את לקוחותיה בשוברים שיגיעו עד לסך של 100,000 ₪ בכל קנייה של בושם כאשר כל שובר לא ירד מסך של 10 ש"ח.

  למודעה>>
 • אמיר ברוט נגד חברת החשמל לישראל בע"מתצ (ב"ש) 27817-02-11 | תאריך פרסום: 5.11.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין טענה בדבר גביית כספים שלא כדין ע"י המשיבה, חברת חשמל, באמצעות גביית עמלות וכספים נוספים בגין איחור בתשלום. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תאתר את חברי הקבוצה באמצעות מערכת הצרכנות ותפצה אותם באמצעות זיכוי במסגרת חשבון החשמל או החזר כספי. הזיכוי יבוצע באופן אוטומטי במסגרת חשבון החשמל. חבר קבוצה אשר לא ניתן לאתרו באמצעות מערכת הצרכנות, יוכל לנסות להוכיח את זכאותו לקבלת זיכוי בתקופת זמן שבין 150 ימים לבין 210 ימים ממועד אישור הסכם הפשרה.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD